//Nasz program wyborczy

Nasz program wyborczy

Sprawy dotyczące całej dzielnicy

Wyprostowanie Al. Jerozolimskich. Budowa brakującej jezdni do pl. Zawiszy. Rozważenie budowy parkingu podziemnego pod nową jezdnią. Przywrócenie lokalnego charakteru ul. Niemcewicza.

Przyjazna Grójecka. Estetyczna ulica handlowo-usługowa: więcej zieleni, szerokie chodniki, drogi dla rowerów, nowe miejsca parkingowe na jezdni. Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania z Wawelską.

Rozwój szybkiej, dostępnej i estetycznej sieci tramwajowej. Nowa linia Wola–Wilanów w ciągu Bitwy Warszawskiej–Banacha–Rostafińskich. Zielona fala dla tramwajów na Grójeckiej. Trawiaste torowiska; dojścia na przystanki z obu stron.

Dbałość o zieleń. Właściwa pielęgnacja drzew i krzewów; ogrodnicy miejscy odpowiedzialni za poszczególne parki i skwery. Nowe nasadzenia spójne z istniejącym charakterem zieleńców.

Lepsze warunki nauki w publicznych szkołach podstawowych. Likwidacja „dwuzmianowości”, realny priorytet dla uczniów z rejonu. Przywrócenie niekomercyjnych zajęć dodatkowych i kuchni szkolnych w stołówkach. Boiska szkolne po lekcjach otwarte i ogólnodostępne. Bezpieczne dojście dla uczniów do szkół.

Parki linearne. Zielona Oś nad Trasą Łazienkowską, schowaną w tunelu od Al. Jerozolimskich do skarpy wiślanej. Planty Ochockie wzdłuż Dickensa i Korotyńskiego, łączące parki Szczęśliwicki i Malickiego oraz Forty Korotyńskiego. Nowy park wzdłuż linii kolei radomskiej zamiast tranzytowej trasy N-S: zachowanie ogródków działkowych, nowe chodniki i ścieżka rowerowa na skarpie wzdłuż torów.

Nowe drogi dla rowerów. Bezkolizyjna trasa wzdłuż linii kolei radomskiej, łącząca Szczęśliwice i Rakowiec ze Służewcem. Ścieżki wzdłuż Kopińskiej i Grzymały-Sokołowskiego oraz Szczęśliwickiej.

Łatwiejsze parkowanie dla mieszkańców. Wyznaczenie części miejsc postojowych tylko dla mieszkańców. Wydłużenie czasu obowiązywania strefy płatnego parkowania na całą dobę w dni powszednie. Konsultacje społeczne ws. rozszerzenia strefy na południową część dzielnicy.

Remonty zniszczonych chodników i zaniedbanych podwórek osiedlowych. Likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w poruszaniu się. Zapewnienie miejsc przyjaznych dla osób starszych (więcej ławek, stolików do gier).

Walka ze smogiem. Regularne i dokładne mycie ulic, rezygnacja z solenia ulic lokalnych. Eliminacja pieców-kopciuchów i kurzących dmuchaw.

Stara Ochota

Rewitalizacja pl. Narutowicza. Zgodnie z wynikami konsultacji z mieszkańcami: wyprostowanie jezdni, zmniejszenie pętli tramwajowej, wygodne chodniki i drogi dla rowerów, więcej zieleni, oczko wodne i kameralne pawilony kawiarniane na skwerze. Uniemożliwienie zabudowy mieszkaniowej.

Rozwiązanie problemu ul. Wawelskiej. Schowanie Trasy Łazienkowskiej w tunelu i stworzenie na powierzchni Zielonej Osi: parku linearnego od Al. Jerozolimskich do skarpy wiślanej, łączącego tereny Kolonii Lubeckiego i Staszica oraz kampusu UW z Polem Mokotowskim.

Interaktywne place zabaw dla dzieci. Wykonane z materiałów naturalnych (drewno, ziemia, kamienie itp.). Tematyka zabawek: „naukowo-eksperymentalna” na skwerze Skłodowskiej-Curie, „bajkowa” na pl. Baśniowym, „przyrodnicza” na Polu Mokotowskim.

Nowy park Zachodni. Dokończenie przerwanego remontu. Wyciszenie hałasu z ulic za pomocą wałów ziemnych i zieleni.

Renowacja Jordanka przy Wawelskiej. Kompleksowy remont pawilonu (likwidacja ogrzewania węglem) i modernizacja wyposażenia placówki. Budowa nowego pawilonu ze żłobkiem i domem dziennego pobytu dla seniorów.

Przywrócenie blasku Skrze. Odbudowa stadionu lekkoatletycznego i basenów, modernizacja innych obiektów sportowych. Udostępnienie terenów Skry warszawiakom jako miejsca rekreacji.

Szczęśliwice

Usługi publiczne dostępne dla mieszkańców rejonu Włodarzewskiej. Stworzenie żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej.

Przebudowa skrzyżowania Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej. Stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych ze światłami.

Udrożnienie dojazdu na nowych osiedlach. Dokończenie przebudowy Włodarzewskiej. Budowa lokalnej, bezpiecznej Drawskiej (strefa „tempo 30”).

Piękniejszy park Szczęśliwicki. Renowacja placów zabaw, wymiana ławek i latarń, remonty zniszczonych alejek. Publiczne toalety i więcej koszy na śmieci. Masowe imprezy mniej uciążliwe dla mieszkańców.

Lepszy skwer Dobrego Maharadży. Poprawa oświetlenia zieleńca wzdłuż Opaczewskiej. Uzupełnienia nasadzeń i większa dbałość o roślinność.

Odbudowa kładki nad torami przy Maszynowej. Połączenie z parkiem linearnym i ścieżką w miejscu tranzytowej trasy N-S. Zachowanie istniejących parkingów.

Ocalenie i uporządkowanie Reduty Ordona. Stworzenie w historycznym miejscu pamięci ogólnodostępnego terenu zielonego o charakterze edukacyjno-kulturalnym.

Rakowiec

Stworzenie lokalnego centrum przy Mołdawskiej. Modernizacja bazarku z zachowaniem oferty obecnych kupców, zazielenienie okolicy, wygodne chodniki i ścieżka rowerowa do Grójeckiej.

Odbudowa kładki nad torami kolejowymi przy Sąchockiej. Przywrócenie połączenia Rakowca z Jadwisinem oraz nowym parkiem linearnym w miejscu planowanej trasy tranzytowej N-S.

Zielony plac Pod Skrzydłami. Uzupełnienie betonowej przestrzeni o drzewa i krzewy w gruncie.

Rodzinny Ogród Zmysłów na Fortach Korotyńskiego. Stworzenie unikalnego w skali Warszawy ogrodu, oddziałującego na zmysły węchu, wzroku, słuchu oraz dotyku.

Nowy skwer przy Majewskiego. Zamiana terenu tymczasowego bazarku w skwer (po zakończeniu planowanych przez władze miasta zmian na bazarze przy Banacha).

Przebudowa skrzyżowania Grójeckiej, Racławickiej i Harfowej. Stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych ze światłami.

Budowa fontanny posadzkowej w parku Malickiego. Stworzenie atrakcyjnego miejsca zabawy dla dzieci i wypoczynku dla mieszkańców.

Spółdzielczy Rakowiec. Poprawa komunikacji z Urzędem Dzielnicy Ochota – cykliczne spotkania w godzinach dogodnych dla mieszkańców.