/Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy mieszkańcami Ochoty, Twoimi sąsiadami. Od 16 lat działamy w Stowarzyszeniu Ochocianie, bo chcemy, żeby w naszej dzielnicy żyło się lepiej, a władze lokalne słuchały głosu mieszkańców i uwzględniały ich opinie.

Działamy na Szczęśliwicach, Rakowcu i Starej Ochocie. Są wśród nas ludzie starsi i młodsi, mamy różne pasje i przekonania. Łączy nas to, że lubimy naszą dzielnicę – jej piękną przyrodę, architekturę i wspaniałych mieszkańców.

Uważamy, że radnymi dzielnic powinni być mieszkańcy, a nie działacze partyjni. Dlatego od 2010 roku startujemy w wyborach do rady dzielnicy. Nasi radni już od dwóch kadencji przyczyniają się do poprawy życia na Ochocie.