Chcemy ochrony Reduty Ordona w planie miejscowym

Na wczorajszym posiedzeniu komisji polityki przestrzennej rady dzielnicy omawiana była sprawa ochrony terenu Reduty Ordona. Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowaną przez nas uchwałę, w której wystąpili o podjęcie działań w celu uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania…

Od piątku Ochota ma dwa nowe zabytki!

Prezydent wpisał do Gminnej Ewidencji Zabytków dwa nowe obiekty na Ochocie. 1️⃣ Skwer Alfonsa Grotowskiego. Powstał on z części pl. Starynkiewicza w 1936 roku na 50-lecie warszawskich wodociągów. Upamiętnia współtwórcę Filtrów, który pełnił funkcję kierownika wodociągu…

Przełomowa wiadomość dla terenów WSM Rakowiec

Wczoraj prezydent Warszawy wpisał do Gminnej Ewidencji Zabytków układ urbanistyczny i zespół budowlany osiedli WSM Rakowiec. Jest to widoczny poniżej obszar ograniczony ulicami Księcia Trojdena, Żwirki i Wigury, Racławicka, Jasielska, Korotyńskiego, Pawińskiego (osiedla Rakowiec I…

Nowe budynki w gminnej ewidencji zabytków na terenie…

W ewidencji znalazły się: – domek fiński znajdujący się przy ul. Leszowej 3 (na tyłach Biblioteki Narodowej), – drewniany pawilon dydaktyczny III Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Wawelskiej 3, – wojskowy budynek administracyjny zlokalizowany przy ul.…