/Nasze dokonania 2018

Nasze dokonania 2018

Nasze dokonania

Co nam się udało zrobić do tej pory:

Obrona terenów zielonych:

Pola Mokotowskiego – przed budową parkingu na 100 aut i zniszczeniem „Dzikiego Zakątka”;

Górki Szczęśliwickiej – przed zabudową i ogrodzeniem otwartego stoku saneczkowego;

Parku Malickiego – przed budową trybun przy boisku i wycięciem kilkunastu drzew.

Ujawnienie afery lokalowej, czyli wyprzedaży lokali użytkowych należących do dzielnicy Ochota za 1/3 ceny – w efekcie wprowadzono przepisy uniemożliwiające sprzedaż miejskich lokali za bezcen.

Zatrzymanie projektów zabudowy pl. Narutowicza, doprowadzenie do konsultacji, których efektem jest projekt rewitalizacji placu ze zmniejszoną pętlą tramwajową i wyprostowaną ul. Grójecką.

Kilkanaście zrealizowanych projektów do budżetu partycypacyjnego, m.in.: remonty w parkach Szczęśliwickim i Wielkopolski (więcej zieleni, latarnie, ławki, naprawy alejek), nasadzenia drzew i krzewów w całej dzielnicy, budowa drogi dla rowerów na ul. Korotyńskiego oraz wyniesionego skrzyżowania ulic Opaczewskiej i Skarżyńskiego, oświetlenie chodnika przy ul. Grójeckiej.

Coroczne – od 2012 roku – pikniki sąsiedzkie w parku Wielkopolski, zasadzenie w nim 8000 cebulek kwiatów, Zielona Ściana przy ul. Wawelskiej (w trakcie realizacji).

Odzyskanie dla mieszkańców parkingów przy ul. Pruszkowskiej i Spiskiej

Konsultacje rewitalizacji Pola Mokotowskiego, zwołane na nasz wniosek podpisany przez 2238 osób; w oparciu o ich wyniki opracowano projekt zmian w parku.

Konferencja „Wawelska w tunelu” w Centrum Nowych Technologii UW w 2016 roku – prezentacja realnej technicznie i finansowo propozycji schowania Trasy Łazienkowskiej pod ziemią.

Protesty w obronie kładki przy ul. Sąchockiej, zorganizowane przez nas, przekonały władze do odbudowy tego połączenia Rakowca z Jadwisinem nad torami kolejowymi.