/Nasi kandydaci 2018

Nasi kandydaci 2018

Nasi kandydaci do Rady Dzielnicy Ochota:

 

Okręg Wyborczy nr IStara Ochota

  1.  Aleksander Kopiński
  2. Katarzyna Dawid-Giller
  3. Piotr Rosół
  4. Olga Syska
  5. Piotr Kłos
  6. Elżbieta Lubomirska
  7. Krystian Janowicz
  8. Anna Skrzyńska
  9. Zofia Wiśniewska

Okręg Wyborczy nr IISzczęśliwice + fragment Starej Ochoty

  1. Łukasz Gawryś
  2. Krystyna Urbańska
  3. Ewa Otceten
  4. Agnieszka Krystosiak
  5. Piotr Ferduła
  6. Radosław Gołąb
  7. Agnieszka Tatera
  8. Marcin Klimowski
  9. Krzysztof Mycielski
  10. Remigiusz Sosnowski

Okręg Wyborczy nr IIIRakowiec + fragment Szczęśliwic

  1. Daniel Zalewski
  2. Patryk Słowicki
  3. Anna Radiukiewicz
  4. Tomasz Daniel
  5. Magdalena Czyczyn-Egierd
  6. Irena Słodkowska
  7. Bartosz Dotryw
  8. Jakub Fichna
  9. Małgorzata Rutkowska
  10. Marta Lipska-Wrotek

 

Kandydatka do Rady Miasta oraz na stanowisko Prezydenta Warszawy z KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie

Okręg Wyborczy nr IOchota + Śródmieście

  1. Justyna Glusman

 

Informacje o naszych kandydatach

 

Okręg Wyborczy nr I – Stara Ochota

1. Aleksander Kopiński

43 lata. Jestem absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowałem jako redaktor wydawnictw naukowych i edukacyjnych, obecnie jestem urzędnikiem państwowym. Jestem autorem ok. 150 publikacji książkowych i prasowych (historia, krytyka literacka, varsavianistyka, genealogia).

Rodzinnie jestem związany z Ochotą od 1857 roku, czego pamiątką jest nazwa ulicy w miejscu dawnego ogrodnictwa moich przodków. Sam przeprowadziłem się tu z rodziną 10 lat temu. W 2009 byłem zwycięzcą pierwszej (i chyba jedynej) edycji Matury Ochockiej – konkursu wiedzy o naszej dzielnicy, zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Ochoty.

Społecznie działam w spółdzielni mieszkaniowej Bandera, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 23 i Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Środowisko Batalionu „Gustaw”, w którym walczył mój dziadek – powstaniec warszawski). Jestem Honorowym Dawcą Krwi Zasłużonym dla Zdrowia Narodu, dumnym ojcem dwóch zuchów ochockiej 16 WDH.

W radzie dzielnicy zamierzam się zająć sprawami oświaty, kultury i transportu oraz poprawą jakości przestrzeni publicznej.

2. Katarzyna Dawid-Giller

36 lat. Jestem absolwentką europeistyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, skąd pochodzę. Pracuję jako tłumacz języka niemieckiego i account manager w dużej firmie konsultingowej.

Na Ochocie mieszkam od dwóch lat, ale dzięki intensywnym spacerom podczas urlopu macierzyńskiego zwiedziłam ją wzdłuż i wszerz Dlatego wiem, jakie są jej problemy, zwłaszcza jeśli mowa o zieleni, chodnikach, placach zabaw czy ofercie opiekuńczej i edukacyjnej dla dzieci.

Przygodę z działalnością społeczną rozpoczęłam na warszawskiej Pradze w ramach inicjatywy Targowa dla Ludzi oraz innych przedsięwzięć związanych z rewitalizacją tego obszaru (np. „Zieleń na Stalowej”). Na Starej Ochocie wspieram odnowę w swojej spółdzielni, m.in. rewitalizując zaniedbane podwórko. Udało mi się doprowadzić do zazielenienia ul. Glogera oraz do zabezpieczenia drzew ocalałych po wycince w parku Marii Skłodowskiej-Curie. Interweniowałam też w wielu sprawach związanych z prowadzeniem prac publicznych, dewastacją zieleni czy bezpieczeństwem pieszych.

Zależy mi na Ochocie pięknej, czystej i na przyjaznej przestrzeni publicznej, która jest doskonałym otoczeniem do budowy silnych więzi sąsiedzkich. Jako mama dwójki maluchów w wieku żłobkowo-przedszkolnym nie posiadam żadnego hobby.

3. Piotr Rosół

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczycielem akademickim, mam 34 lata. Od 2010 roku pracuję na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jestem autorem książki Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki  (biogram i bibliografia na stronie APS).

Działam na rzecz poprawy jakości przestrzeni miejskiej, docenienia roli zieleni w mieście, ułatwiania niesamochodowych sposobów poruszania się po mieście (byłem m.in. autorem projektu do budżetu partycypacyjnego dot. bezpieczeństwa pieszych, składam też wnioski w ramach konsultacji społecznych).

4. Olga Syska

Zawód: aktywna ochocka matka, wyuczony zawód: socjolog. Członkini założycielka Stowarzyszenia Ochocianie, co roku jestem w samorządzie w szkołach moich dzieci (rada rodziców i trójka klasowa). Jestem posiadaczką dwóch psów, co ważne, gdyż cztery razy dziennie odbywam spacer – patrol Starej Ochoty.

Kandyduję, bo jestem wkurzona na:

– smog – problemy z oddychaniem u syna w sezonie grzewczym, zmywanie sadzy z okien i framug, ograniczanie aktywności synów na zewnątrz;

– problemy w Oświacie – walka z „nie da się”: zależy mi na wsparciu dla dyrektorów i nauczycieli, utworzeniu dziecięcego raju w III Ogrodzie Jordanowskim, zadbaniu o bezpieczną drogę do szkoły;

– los zieleni miejskiej, ptaków i zwierząt na Ochocie – chcę, by moje dzieci, tak jak ja, spędzały czas wśród zieleni i śpiewu ptaków, hasających wiewiórek i szeleszczących wśród liści jeży.

5. Piotr Kłos

Mam 39 lat, od kilkunastu mieszkam na Starej Ochocie, gdzie dwójka moich dzieci uczęszcza do szkoły i przedszkola. W działalności publicznej interesują mnie głównie problemy pieszych, transport publiczny i ochrona zdrowia mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem. Współorganizowałem protest dotyczący poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicy Krzyckiego i współtworzyłem petycję do władz miejskich w tej sprawie. W ich efekcie udało się doprowadzić do skrócenia przejścia dla pieszych przez Krzyckiego wzdłuż Reja z trzech do dwóch pasów. Walczyłem o zachowanie zmniejszonej pętli tramwajowej na placu Narutowicza (składałem uwagi w konsultacjach społecznych i spotykałem się z projektantami przebudowy placu). Przygotowałem uwagi Ochocian do programu ochrony przed hałasem. Walczyłem też o modernizację Jordanka, biorąc czynny udział w tzw. Laboratorium Jordanka i nagłaśniając w mediach fakt ogrzewania placówki piecami na węgiel, które przyczyniają się do zwiększania smogu w okolicy.
Startuję w wyborach, bo nie jest mi obojętne, w jakiej przestrzeni żyję ja i moi sąsiedzi.

6. Elżbieta Lubomirska

Z wykształcenia jestem artystą i pedagogiem. Urodziłam się w Warszawie w 1963 roku. Od 25 lat jestem mieszkanką Starej Ochoty, a od czterech lat prezeską Spółdzielni „Nasz Dom” przy ul. Grójeckiej 40.

Zajmuję się również działalnością charytatywną, prowadząc wolontariat szkolny, organizując własne akcje charytatywne dla Fundacji Tara. Angażuję się w pomoc bezdomnym na terenie Starej Ochoty.

7. Krystian Janowicz

Mam 39 lat, wykształcenie wyższe, informatyczne. Jestem administrator systemów w ABCData oraz członkiem zarządu w spółdzielni budowlano-mieszkaniowej „Dziennikarz”. Hobby: kolarstwo i muzyka.

Uważam, że Stara Ochota powinna stawać się coraz bardziej przyjazna pieszym i rowerzystom.

8. Anna Skrzyńska

Wiek: 42 lata. Wykształcenie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Dyplomacji Collegium Civitas, roczny staż w Hiszpanii w firmie deweloperskiej. Zawodowo od 2005 roku jestem związana z rynkiem nieruchomości. Kieruję administracją sprzedaży. Pracuję na styku sprzedaży, działu prawnego, księgowości i finansów, starając się pogodzić interesy wszystkich działów w firmie oraz dbając o wykonywanie umów zawartych z klientami.

Jestem ochocianką od urodzenia. Starą Ochotę uwielbiam za jej małomiasteczkowy, lokalny i spokojny charakter oraz świetną lokalizację. Nasza dzielnica jest piękna i ma potencjał, aby być jeszcze piękniejsza, nie ustępując w przyszłości podobnym dzielnicom zamożnych miast europejskich.

W radzie dzielnicy chciałabym się skupić m.in. na poprawie koordynacji działań służb miejskich w przeprowadzaniu inwestycji, której brak powoduje marnotrawstwo środków. Boli mnie zajmowanie nadmiaru przestrzeni przez samochody, nierówne chodniki, słupkomania oraz zaniedbana zieleń. Uważam, że koniecznie trzeba rozwiązać problem bezdomności na ochockich skwerach i w parkach.

Po mieście staram się poruszać rowerem, ale jestem też zmotoryzowana i rozumiem problemy wszystkich użytkowników dróg. Uwielbiam podróże, te małe i duże. Traktuję je poznawczo i zawsze są dla mnie inspiracją. Często podróżuję rowerem lub z plecakiem i unikam utartych szlaków. Lubię obserwować mijany świat.

9. Zofia Wiśniewska

Urodziłam się w 1996 roku na Ochocie. Moją edukację rozpoczęłam w Jordanku przy ul. Wawelskiej, później chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 23 przy parku Wielkopolski, a następnie do gimnazjum na Raszyńskiej. Skończyłam studia I stopnia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach specjalizacji socjourbanistyka. Moja praca licencjacka dotyczyła historii Skry oraz jej znaczenia dla mieszkańców Ochoty. Podczas studiów jednym z najciekawszych dla mnie zagadnień było budowanie lokalności w mieście – kwestia rozwiązań urbanistycznych, które sprawiają, że ludzie w swoim otoczeniu czują się dobrze, mają ochotę w nim przebywać i współtworzyć je wraz z innymi.

Od urodzenia mieszkam w tej samej kamienicy – w spółdzielni mieszkaniowej, której współzałożycielem w 1928 roku był mój prapradziadek – i wiem, że Stara Ochota ma ogromny potencjał. Chciałabym móc wpływać na rozwój naszej dzielnicy i wykorzystać wiedzę na jej temat, którą zbierałam przez całe życie. Program wyborczy Ochocian zawiera postulaty związane z charakterystycznymi punktami na Ochocie. Najbliższe mi dotyczą rozwiązania problemu ul. Wawelskiej, rewitalizacji placu Narutowicza oraz przywrócenia do życia Skry. Zależy mi również na poprawie estetyki na naszych ulicach – bardzo ważne dla mnie postulaty to przyspieszenie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz likwidacja szpetnych i dużych reklam.

Prowadzę korepetycje dla dzieci w ramach programu „Chlebem i Solą”, jestem koordynatorką akcji charytatywnej „Ekipa Świętego Mikołaja”, a także instruktorką windsurfingu. Na Starej Ochocie mieszkam, wyprowadzam psy, spotykam się ze znajomymi oraz gram w piłkę nożną.

Okręg Wyborczy nr II – Szczęśliwice + fragment Starej Ochoty

1. Łukasz Gawryś

Mam 33 lata, jestem nauczycielem matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Czackiego. Od 2014 roku jestem radnym dzielnicy. Złożyłem ponad 100 interpelacji i zapytań w sprawach dotyczących mieszkańców Ochoty, m.in. wycinki drzew, stanu podwórek, remontów chodników i parkingów. Przewodziłem obronie Górki Szczęśliwickiej przed jej zabudową i ogrodzeniem otwartego stoku; ujawniłem aferę lokalową, czyli proceder sprzedaży przez władze dzielnicy lokali użytkowych na Ochocie bez przetargu za 1/3 ceny.

Złożyłem 17 zwycięskich projektów do budżetu partycypacyjnego. Dzięki nim m.in. w parku Szczęśliwickim: ustawiono dodatkowe latarnie od strony ul. Przy Parku, naprawiono odwodnienie na boisku, nasadzono krzewy, wybudowano chodnik od ulicy Urbanistów; wybudowano ścieżkę rowerową na ul. Korotyńskiego; oświetlono chodnik oraz nasadzono żywopłoty przy ul. Grójeckiej; poprawiono bezpieczeństwo na ulicach Opaczewskiej, Grójeckiej 128 i Białobrzeskiej. Wybrane i przygotowywane do realizacji są też moje projekty dotyczące remontu pomostu, naprawy nawierzchni alejek oraz postawienia latarni w parku Szczęśliwickim; nasadzenia ponad 60 drzew, żywopłotów i krzewów przy ulicach Dickensa, Drawskiej, Szczęśliwickiej i Grójeckiej; stworzenia placu zabaw i doświetlenie podwórek pomiędzy ulicami Skarżyńskiego i Grójecką; wyniesienia przejścia i przejazdu na skrzyżowaniu ulic Banacha i Pasteura.

W kolejnej kadencji zamierzam szczególną uwagę poświęcić dokończeniu i wyciszeniu parku Zachodniego, przebudowie ul. Grójeckiej, remontowi ochockich podwórek, modernizacji placów zabaw w parku Szczęśliwickim i na placu Baśniowym oraz poprawie przestrzeni przy ul. Włodarzewskiej.

Wychowałem się przy ul. Kurhan na Szczęśliwicach, chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 175 na Trzech Budrysów. Obecnie mieszkam przy ul. Szczęśliwickiej. Żonaty, szczęśliwy właściciel dwóch kotów: Jaskra i Regisa.

2. Krystyna Urbańska

Urodziłam się w 1950 roku w Warszawie. Na Szczęśliwicach mieszkam prawie 60 lat. Ukończyłam Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiele lat pracowałam w III Ogrodzie Jordanowskim, gdzie prowadziłam zajęcia plastyczne oraz tzw. zerówkę w Przedszkolu „Jordanek”. Przez kilkanaście lat zajmowałam się międzynarodowymi projektami edukacyjnymi UNESCO. Już jako emerytka byłam sekretarzem Katedry UNESCO w Akademii Pedagogiki Specjalnej na Ochocie. Od dwóch lat jestem wolontariuszem w ochockim Domu Dziecka. Dwukrotnie byłam wybierana na sekretarza Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota. Dzięki tej pracy poznałam wielu mieszkańców, którzy chcą zmieniać nasze otoczenie i poświęcają na to swój czas.

Jednocześnie dowiedziałam się, jak różne są potrzeby i oczekiwania ochocian. Szczególnie bliskie mi są sprawy dotyczące dzieci – ich kształcenie, bezpieczeństwo, warunki do zabawy i uprawiania sportu. Jako osoba starsza dostrzegam, że wiele jest do zrobienia, aby seniorom żyło się na Ochocie wygodniej, żeby nie czuli się izolowani.

Chciałabym też, aby Ochota była zielona – z pięknymi drzewami, krzewami, trawnikami.

Sprawy, którymi chcę się zająć jako radna:

– Poprawa warunków nauki w publicznych szkołach podstawowych. Należy zmienić system naboru uczniów, aby zlikwidować dwuzmianowość; przywrócić kuchnie w szkołach, powrócić do bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, udostępniać po lekcjach wszystkie szkolne boiska. Chcę, aby dzieci były bezpieczne, kiedy idą do szkoły i kiedy bawią się na podwórkach.

– Podwórka. Wiele ochockich podwórek wymaga całkowitego odnowienia, usunięcia nadmiaru betonu i asfaltu, stworzenia przestrzeni nie tylko do zabaw dla dzieci, ale również do odpoczynku dla osób dorosłych.

– Seniorzy na Ochocie. Potrzeba nam więcej miejsc przyjaznych osobom starszym. Zadbam o postawienie większej liczby ławek i zorganizowanie miejsc, w których można odpocząć i jednocześnie porozmawiać z sąsiadami. Należy likwidować wysokie krawężniki i inne bariery utrudniające przemieszczanie się. Będę ośmielać seniorów do udziału w imprezach, spotkaniach, ale też do działań na rzecz najbliższego otoczenia, np. do składania projektów do budżetu partycypacyjnego.

– Dbałość o zieleń. Należy zadbać o drzewa, krzewy, zieleńce. Od nich zależy zdrowie naszych wnuków, dzieci, nasze. Ostatnio wycięto u nas dużo drzew. Szczególnej uwagi i troski wymagają nasadzenia zastępcze. Parki i skwery powinny być pod opieką wyznaczonych ogrodników, kontrolujących stan zdrowia roślin i dbających o nie.

3. Ewa Otceten

Urodziłam się Warszawie, od zawsze jestem mieszkanką i wielbicielką Ochoty. Z wykształcenia artystka, pracuję jako freelancer w szeroko pojętej branży artystycznej, w tym jako instruktorka plastyczna.

Współpracuję z fundacją wspierającą dzieci walczące z chorobami onkologicznymi, pomagam organizacjom zajmującym się bezdomnymi zwierzętami i należę do Ochotniczego Hufca sprzątającego cmentarz żydowski na Okopowej.

Kandyduję, bo uważam, że zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalnej społeczności to podstawa. Pragnę, by Ochota była dzielnicą zieloną i przyjazną mieszkańcom.

4. Agnieszka Krystosiak

Jestem magistrem stosunków międzynarodowych, mam 35 lat, od lat związana ze Szczęśliwicami. Zawodowo jestem zaangażowana w rozwój kultury i sztuki w Polsce. Działam na rzecz schronisk dla bezpańskich psów i kotów.

5. Piotr Ferduła

Urodziłem się w 1964 roku w Warszawie, inżynier programista, mieszkaniec Szczęśliwic. Ważne są dla mnie kwestie ochrony środowiska i czystego powietrza. Zależy mi na uporządkowaniu ruchu samochodowego zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania oraz wyeliminowaniu dzikiego parkowania na terenie naszej dzielnicy.

6. Radosław Gołąb

Jestem mężem i ojcem, mieszkam na Szczęśliwicach. 35 lat. Cenię oddolne działania na rzecz wspólnej przestrzeni: podwórka, zieleni wokół budynków, najbliższego otoczenia. Tak też postrzegam wybory samorządowe: jako możliwość wspólnego działania mieszkańców w celu poprawy jakości życia w naszej dzielnicy.

Ochota powinna mieć zróżnicowaną i sensowną ofertę kulturalną oraz dostęp do bezpłatnej (lub taniej) infrastruktury sportowej dla zwykłego mieszkańca. Mieszkające tu rodziny muszą mieć zapewniony dostęp do żłobków i bezpiecznych wyremontowanych placów zabaw.

7. Agnieszka Tatera

Rocznik 1978. Zawodowo zajmuję się promocją książek, a po godzinach współpracuję z teatrami, udzielam się jako wolontariuszka i czytam.

Z Ochotą związana od 2012 roku, wiernie zamieszkuję okolice Och-Teatru. Nasza dzielnica przyciągnęła mnie ciekawą architekturą i pięknymi starymi drzewami. Zależy mi na tym, by była to okolica przyjazna każdemu, czysta, zielona i spokojna.

8. Marcin Klimowski

Wykształcenie wyższe, 46 lat. Pracuję z dużymi organizacjami w zakresie strategii rozwoju technologicznego. Z pochodzenia krakus, z wyboru ochocianin. Opiekuję się największym forum internetowym gromadzącym mieszkańców Ochoty. Pieszy, rowerzysta, kierowca, fan warszawskiego transportu publicznego.

Kandyduję, aby pozytywnie wpływać na jakość życia na Ochocie przez inwestycje we wspólną przestrzeń. Uważam, że miasto powinno być przyjazne i dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku i stanu posiadania. Jestem przeciwnikiem prywatyzacji przestrzeni publicznej.

Pasjonuję się nowoczesnymi technologiami i ich wpływem na kulturę i życie codzienne.

9. Krzysztof Mycielski

Architekt, nauczyciel na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Rocznik 1968. Współprowadzę w Warszawie pracownię architektoniczną Grupa 5 Architekci. Współautor wielu budynków i przestrzeni publicznych, m.in. kościoła NMP w Międzylesiu, modernizacji zabytkowego dworca Wrocław Główny wraz z jego otoczeniem, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz szkoły podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. Od urodzenia mieszkam na Starej Ochocie.

10. Remigiusz Sosnowski

Ukończyłem stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, mam 42 lata. Obecnie pracuję jako kierownik cmentarza żydowskiego na Bródnie. Jestem współautorem i kuratorem wystawy „Bejt almin – Dom Wieczności”. Z kilkoma przerwami przez większość życia mieszkam na Ochocie, na terenie której moja rodzina mieszka od ponad 110 lat. Jestem żonatym ojcem pięcioletniej Ady.

Mieszkam naprzeciwko parku Zachodniego. O potrzebie jego stworzenia usłyszałem pierwszy raz 30 lat temu na lekcji WOS w podstawówce. Ten symbol nieudolności kolejnych władz dzielnicy zmotywował mnie, aby wraz z Ochocianami popracować na rzecz naszego otoczenia. Obok mojego domu znajduje się również teren Reduty Ordona. Chciałbym, aby w najbliższej kadencji zmienił się on z obecnych zaśmiecionych nieużytków w wyciszony teren zielony, łączący w sobie zarówno funkcję miejsca pamięci, jak i nowoczesnej formy edukacji historycznej. Posiadam doświadczenie zawodowe w tego typu projektach i będę wspierać Ochocian w pracach nad Redutą.

Okręg Wyborczy nr III – Rakowiec + fragment Szczęśliwic

1. Daniel Zalewski

Urodziłem się 39 lat temu. Ukończyłem stosunki międzynarodowe oraz studia podyplomowe z systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Zawodowo zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami biurowymi koncernu sektora nowych technologii. Z Ochotą jest związany prawie 20 lat, a od 10 lat mieszkam na Rakowcu. Działalność społeczną zacząłem już w samorządzie szkolnym, a podczas studiów działałem na rzecz społeczności akademickiej, m.in. jako przewodniczący samorządu studentów oraz członek senatu uczelni.

Dwukrotnie zasiadałem w Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota. W ramach Stowarzyszenia Ochocianie działam przy różnych projektach, m.in. „Ratujmy kładkę” przy ul. Sąchockiej. Doprowadziłem do odzyskania dla mieszkańców parkingu przy ul. Pruszkowskiej.

Zdecydowałem się kandydować na radnego, ponieważ uważam, że dzielnica nie powinna stanowić łupu partii politycznych, a partyjni radni nie wnoszą żadnej wartości dodanej dla mieszkańców Ochoty.

Rodzinne wypady na działkę z szalonym psem pozwalają mi oderwać się od zgiełku miasta oraz doładować akumulatory na nowy tydzień. W wolnych chwilach zajmuję się warzeniem piwa oraz działalnością społeczną.

2. Patryk Słowicki

Ukończyłem socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, mam 41 lat. Zawodowo zajmuje się projektami społecznymi.

Byłem zaangażowany w obronę Górki Szczęśliwickiej przed wygrodzeniem i zabudową (2015), ujawniłem dzielnicową aferę lokalową (2016), organizowałem protesty w sprawie odbudowy kładki przy ul. Sąchockiej (2017). Autor projektów do budżetu partycypacyjnego na Rakowcu i Szczęśliwicach (2014–2018), w ramach których sadzone są nowe drzewa i krzewy, stawiane kosze na śmieci, remontowane chodniki. Popularyzuję dzieje i tradycję Ochoty, będąc autorem postów o historii naszej dzielnicy na fanpage’u Ochocian na Facebooku. Mieszkam obok ul. Dickensa, od lat kierując sprawami swojej wspólnoty mieszkaniowej. Obroniłem przed likwidacją 45 miejsc postojowych przy ul. Geodetów (2012).

Ważne są dla mnie: konsultowanie z mieszkańcami istotnych decyzji, ochrona drzew, przyjazna przestrzeń publiczna. Jako radny chcę kontynuować moje działania z ostatnich czterech lat i rozpocząć nowe:

– Więcej terenów zielonych w naszej dzielnicy. Doprowadzę do zazielenienia pl. Pod Skrzydłami (drzewa i krzewy w gruncie), powstania skweru przy ul. Majewskiego, większej ilości zieleni wzdłuż Dickensa i Korotyńskiego (Planty Ochockie), a także powstania parku linearnego (zamiast planowanej tranzytowej trasy N-S) wraz z nowym chodnikiem i ścieżką rowerową wzdłuż torów linii radomskiej oraz kładkami przez tory przy Maszynowej i Sąchockiej.

– Łatwiejsze parkowanie dla mieszkańców. Powinny zostać opracowane zasady preferencji parkingowych dla mieszkańców, co ułatwi im parkowanie w swojej okolicy (szczegóły w programie zbiorczym Ochocian).

– Plan dla Włodarzewskiej. Stworzenie żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej w tym rejonie.  Wykorzystanie m.in. pustej działki na rogu Włodarzewskiej i Harfowej.

– Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania ulic Grójeckiej, Racławickiej i Harfowej. Doprowadzę do stworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych ze światłami (obecne władze zajmują się tym od trzech lat, na razie nie ma jeszcze projektu).

– Dbałość o historię i tradycję w naszej dzielnicy. Utworzenie Archiwum Historii Mówionej Ochoty we współpracy z Domem Spotkań z Historią, ochrona terenu Reduty Ordona, renowacja pomnika Barykada Września na ul. Grójeckiej, zorganizowanie Muzeum Ochoty w planowanym budynku TBS przy ul. Banacha jako oddziału lub pod auspicjami Muzeum Warszawy.

3. Anna Radiukiewicz

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 38 lat. Jestem współautorką Biografii Rakowca, które powstały w oparciu o wspomnienia mieszkańców, dotyczące historii osiedla.

Zależy mi na tym, aby na Rakowcu było więcej miejsc do sąsiedzkich spotkań, gdzie mieszkańcy mogliby m.in. dyskutować o swoich potrzebach, znaleźć pomoc czy wymienić się pomysłami.

Kocham Rakowiec szczególnie za piękne parki, do których chadzam ze swoim psem i zawsze po nim sprzątam.

4. Tomasz Daniel

rpt

Z Rakowcem związany jestem od urodzenia. Tutaj się kształciłem (Szkoła Podstawowa nr 264) i ożeniłem z ochocianką Wiolą. Moim oczkiem w głowie jest syn Dominik (uczeń ostatniej klasy gimnazjalnej). Lubię wędkowanie i modelarstwo. Każda z tych dziedzin wymaga opanowania, precyzji i cierpliwości. Cechy te idealnie wpisują się w postulaty wyborcze Ochocian.

Ważna jest dla mnie jakość nauczania i poprawa warunków w szkołach. W 2017 roku uczestniczyłem wraz żoną w procesie przekształcenia Gimnazjum nr 15 w CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. Roweckiego „Grota” przy ul. Siemieńskiego 6. Zależało nam, żeby szkoła dawała poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej – i udało się to osiągnąć. Razem z żoną od wielu lat jesteśmy czynnie zaangażowani w codzienne życie szkolne, będąc członkami trójki klasowej oraz Rady Rodziców.

Ważną dla mnie sprawą jest także poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Ochoty, m.in. dbałość o zieleń, czystość, bezpieczne przejścia dla pieszych – odpowiednio doświetlone i oznakowane, ułatwienie parkowania mieszkańcom, pomoc sąsiedzka.

5. Magdalena Czyczyn-Egierd

Mieszkam na Rakowcu od ponad 10 lat. Z wykształcenia jestem socjologiem, a doświadczenie zawodowe zdobyłam w badaniach rynku oraz opinii publicznej.

Moim zdaniem, każda zmiana powinna być poprzedzona diagnozą społeczności lokalnej. Jako radna będę uważnie słuchać mieszkańców oraz wspólnie z ludźmi planować działania odpowiadające ich potrzebom.

Mieszkańcy Ochoty powinni mieć większy wpływ na otaczającą ich przestrzeń. Kandyduję, bo chciałabym im w tym pomóc, włączając ich w procesy decyzyjne przy różnych inicjatywach czy dyskusjach nad ważnymi dla Ochoty sprawami.

6. Irena Anna Słodkowska

Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, kieruję pracą zespołów badawczych. Opublikowałam m.in. książki: Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu. Polska 1980–1989, Wybory’91, Komitety Obywatelskie 1989–1992. Rdzeń polskiej transformacji. W 2012 r. zostałam odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nigdy nie należałam ani nie należę do żadnej partii politycznej. Od zawsze działam społecznie: w samorządzie szkolnym, Związku Harcerstwa Polskiego, Klubie Inteligencji Katolickiej, WSM Rakowiec oraz innych organizacjach i stowarzyszeniach.

Jestem mężatką, mam córkę. Na Rakowcu mieszkam od 50 lat. Dobrze znam wszystkie plusy i minusy mojego osiedla. Plusów jest najwięcej, ale bardzo bym chciała, żeby życie na Rakowcu nie miało żadnych minusów. Sprawy, którymi zamierzam się przede wszystkim zająć: transport publiczny, ciągi i rozwiązania komunikacyjne, oferta kulturalna, opieka medyczna.

7. Bartosz Dotryw

Mam 24 lata. Na co dzień pracuję jako programista, a w wolnych chwilach żegluję i udzielam korepetycji. Od siódmego roku życia mieszkam przy ul. Bohdanowicza na Rakowcu.

Ochota to dzielnica zasługująca na szczególną uwagę i troskę. Od zawsze uwielbiałem pomagać innym, a kandydowanie na radnego to pierwszy krok do realizacji tej misji. Szczególnie pragnę się skupić na sytuacji pieszych i rowerzystów w naszej dzielnicy.

8. Jakub Fichna

Genetyk, adiunkt w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. Na Ochocie nie tylko mieszkam, ale też pracuję.

Od pięciu lat próbuję zaszczepić w Warszawie więcej zachodnich standardów, które poznałem podczas sześciu lat mieszkania w Wielkiej Brytanii. Współorganizowałem zbieranie podpisów pod projektem Przyjaznej Grójeckiej. Od ponad dwóch lat jestem członkiem miejskiej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu.

Zamierzam zadbać o lepsze warunki dla pieszych na Ochocie: wybudować brakujące chodniki np. przy ul. Pawińskiego, odbudować kładkę przy ul. Sąchockiej. Wiem, jak ważne są centra lokalne, jako radny skupię się na doprowadzeniu do utworzenia takiego przy ul. Mołdawskiej wokół bazarku. Zajmę się lepszym zagospodarowaniem placu Pod Skrzydłami i utworzeniem nowego skweru na terenach po tymczasowym bazarze przy ul. Skorochód-Majewskiego.

9. Małgorzata Rutkowska

Mam 40 lat, zawodowo zajmuję się analizą danych i metodologią badań ilościowych w naukach społecznych. Od dzieciństwa mieszkam na Rakowcu, który uważam za piękną i niedocenianą część Warszawy. Jako radna zamierzam przede wszystkim skupić się na poprawie infrastruktury spacerowej, rowerowej i wypoczynkowej.

10. Marta Lipska-Wrotek

Na Ochocie mieszkam od urodzenia – od 1981 roku. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyłam również studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Przez lata pracowałam przy realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, obecnie zajmuję się marketingiem cyfrowym.

Najważniejsze życiowe wyzwanie to wychowywanie wraz z mężem Piotrem naszej dwójki dzieci.

Uważam, że Rakowiec powinien być miejscem bezpiecznym, czystym i przyjaznym do życia dla wszystkich mieszkańców. Potrzebny jest różnorodny program kulturalno-edukacyjny, który zaktywizuje mieszkańców w różnym wieku.

Sprawy, którymi chcę się zająć jako radna:

– Brak miejsc postojowych kontra bezpieczna droga do szkoły. Podejmę działania w celu rozwiązania problemu parkowania na ul. Jasielskiej przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz na ul. Korotyńskiego przy Przedszkolu nr 255. Obie ulice są niebezpieczne dla dzieci, a dorosłym mieszkańcom stwarzają ciągły problem z parkowaniem. Dopilnuję również realizacji zapowiedzianych projektów bezpiecznych przejść i skrzyżowań.

– Oferta kulturalno-edukacyjna dla młodzieży. Obecnie niekomercyjna oferta przeznaczona dla nastolatków w zasadzie nie istnieje. Brakuje miejsca, w którym młodzież mogłaby spędzać efektywnie czas pozalekcyjny. Proponuję stworzenie programu adresowanego do młodzieży, który obejmowałby zajęcia z zakresu technik multimedialnych (np. grafika 3D, programowanie gier komputerowych).

– Bezpieczeństwo. Zależy mi na tym, abyśmy na Rakowcu czuli się bezpiecznie w swoich domach i na ulicach, także po zmroku. Chcę każdego dnia mieć pewność, że moje dziecko bezpiecznie wróci do domu ze szkoły. W tym celu należy zagęścić dotychczasową sieć monitoringu. Dodatkowe oświetlenie skwerów i parków poprawi nie tylko bezpieczeństwo, ale również ich estetykę.

– Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i ponadprogramowe w przedszkolach i szkołach podstawowych. Mamy świetnych pedagogów i wspaniałych uczniów. Jedni i drudzy zasługują na to, żeby stworzyć im możliwość korzystania z jeszcze bogatszej i niekomercyjnej oferty zajęć.

Prezydent miasta oraz Rada Warszawy, okręg Ochota + Śródmieście

 

1. Justyna Glusman

Od ponad 10 lat działa w Stowarzyszeniu Ochocianie. Doktor nauk ekonomicznych. Zawodowo zajmuje się samorządem, wykłada na SGH. Prywatnie matka trójki dzieci, mieszkanka Ochoty. Kandydatka do Rady Miasta oraz na stanowisko Prezydenta Warszawy z KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie.
Więcej informacji, biogram, program koalicji: https://ruchymiejskie.waw.pl

Okręgi wyborcze