//Znów manipulacja obszarami głosowania w budżecie partycypacyjnym!

Znów manipulacja obszarami głosowania w budżecie partycypacyjnym!

Zarząd Dzielnicy podzielił Ochotę na trzy obszary głosowania w najbliższej edycji budżetu partycypacyjnego (BP). Kolejny raz dokonano manipulacji granicami tych obszarów.Kiedyś podział na obszary bazował na tradycyjnym, oficjalnym podziale Miejskiego Systemu Informacji (Stara Ochota/Filtry, Szczęśliwice, Rakowiec). Do takiego właśnie podziału chciał na nasz wniosek wrócić zespół ds. BP (składający się m.in. z mieszkańców i przedstawicieli organizacji społecznych). Pokazuje to dolny obrazek.

Jednak Zarząd Dzielnicy już trzeci rok z rzędu zmienia tradycyjne granice. Mieszkańcy kwartału wokół Częstochowskiej (tj. między Kopińską/Grzymały i Bitwy) zostali „przesunięci” do obszaru Szczęśliwice (mapka na górze). Będzie to rodzić zamieszanie przy głosowaniu – mieszkańcy sądzą, że należą do obszaru Stara Ochota i nie znajdują w tym obszarze projektów ze swojej okolicy, przez co mają one mniejsze szanse w głosowaniu. Pokazał to ostatni rok (bit.ly/2iFK75t).

Skąd taka dziwna decyzja Zarządu? Powiedział o tym wprost wiceburmistrz Grzegorz Wysocki (OWS) na spotkaniu zespołu ds. BP (cytat z protokołu):
„Wiceburmistrz podkreślał polityczny wymiar BP i wpływ zgłaszanych projektów na wzrost rozpoznawalności ich autorów w społeczności Ochoty, co przekładać się może na zwiększenie szans wyborczych”. To dlatego dokonany podział jest zbliżony do podziału dzielnicy na… okręgi wyborcze do rady dzielnicy. Protestowaliśmy przeciwko temu na posiedzeniu zespołu BP. Jednak w głosowaniu na Zarządzie poparł wiceburmistrza Wysockiego wiceburmistrz Krzysztof Kruk (d. SLD) i podział „polityczny” przeszedł.

Nie zgadzamy się na wpychanie politycznych podziałów do budżetu partycypacyjnego!

Poniżej podział obowiązujący w BP do 2015 roku (zgodny z tradycyjnym podziałem administracyjnym, za nim się opowiadaliśmy).