Czy mieszkańcy muszą być zaskakiwani remontami ulic?

Władze Ochoty​ prowadzą obecnie wiele remontów lokalnych ulic. Te prace są ważne i potrzebne. Nie jesteśmy jednak w stanie zrozumieć dlaczego Wydział Infrastruktury naszego urzędu nie jest stanie przygotować informacji o nich dla mieszkańców z…

Wyniki głosowania w budżecie partycypacyjnym!

Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali w budżecie partycypacyjnym na nasze projekty. Większość z nich została wybrana i zostaną skierowane do realizacji w 2018 roku! Dzięki temu Park Szczęśliwicki i Wielkopolski czekają kolejne usprawnienia, w całej dzielnicy nasadzone…

Budowa dróg dla rowerów na Polu Mokotowskim

Prace związane z budową infrastruktury rowerowej dobiegają powoli do końca. Ciąg północ–południe od ulicy Boboli do ulicy Ondraszka jest już w zasadzie gotowy. Ostatnie fragmenty w ciągach wschód–zachód są wykonywane na tyłach pawilonów przy ulicy…