/Nasi kandydaci

Nasi kandydaci

Nasi kandydaci do Rady Dzielnicy Ochota. Lista KWW Ochocianie + Polska 2050:

Okręg Wyborczy nr IStara Ochota i Filtry

Okręg Wyborczy nr IISzczęśliwice i fragment Starej Ochoty

5. Anna Marecka

Okręg Wyborczy nr IIIRakowiec i fragment Szczęśliwic

6. Ewa Tołyż

7. Anna Patelska-Wrzesińska

Kandydatki Ochocian do Rady Miasta z KKW Trzecia Droga

Okręg Wyborczy nr I – Ochota + Śródmieście

Mapa okręgów wyborczych:

Więcej o naszych kandydatach:

Okręg Wyborczy nr IStara Ochota i Filtry

1. Jerzy Jończyk

Ochocianin od urodzenia – moja rodzina mieszka w tym samym domu na Filtrowej od 3 pokoleń. Na Starej Ochocie chodziłem do przedszkola i szkoły podstawowej. Ukończyłem Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją mediacje, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów.

Moja ścieżka zawodowa rozpoczęła się na Ochocie – pracowałem w Fundacji Synapsis, współtworząc projekt “Partnerstwo dla Rain Mana –Rain Man dla Partnerstwa” dla dorosłych osób z autyzmem. Tak rozpoczęła się moja piętnastoletnia przygoda z funduszami unijnymi i projektami wspierającymi i aktywizującymi osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i kształcące kadry pomocy społecznej. 

Opracowałem i kierowałem takimi projektami jak “Integracja dla samodzielności”, “Wsparcie –Aktywizacja – Włączenie (WAW)”, “Witamy w Warszawie”, “Integracja dla samodzielności”, czy “Polska kadra –europejska jakość”.

Wsparciem projektowym objęliśmy – wraz z zespołem – młodzież mającą utrudniony start w dorosłość, w szczególności wychowanków pieczy zastępczej (młodych ludzi opuszczających domy dziecka i rodziny zastępcze), osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, cudzoziemców z ochroną międzynarodową (w tym uchodźców) i rodziny zastępcze. W moich projektach zawsze stawiałem na wspieranie aktywności oddolnej – stąd nasza współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami skupiającymi osoby z różnymi potrzebami.

Przykładem takiej współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnością na Ochocie było wsparcie powstania przedstawienia, którego scenariusz napisały i w którym wystąpiły osoby uczestniczące w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”, czy działania aktywizujące prowadzone w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Szczęśliwickiej.

Przez lata realizacji moich projektów pomogliśmy w usamodzielnieniu kilku tysiącom warszawiaków zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym kilkuset mieszkańcom Ochoty!

Jestem fanem partycypacji społecznej, dlatego w latach 2019 – 2021 podjąłem się zadania koordynowania budżetu obywatelskiego na Ochocie. Starałem się w mojej pracy budować porozumienie pomiędzy projektodawcami, a urzędnikami mającymi realizować zgłoszone projekty i odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W tym czasie frekwencja w głosowaniu w na Ochocie pobiła wieloletnie rekordy i osiągnęła trzecie miejsce wśród dzielnic stolicy!

Obecnie pracuję w obszarze społecznego zaangażowania biznesu – prowadzę program Zielony Fundusz dla Warszawy, który ma swoje realizacje również na Ochocie. Rozpłytowanie fragmentu betonu przy Al. Jerozolimskich w pobliżu placu Starynkiewicza, nasadzenia hortensji przy Wawelskiej w pobliżu Jordanka, czy byliny na rondzie Pniewskiego zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców w ochocką zieleń!

Od czasów licealnych jestem wolontariuszem w organizacjach pozarządowych. Zaczęło się od  prowadzenia grupy dziecięcej i młodzieżowej w Stowarzyszeniu Przymierze Rodzin, którego jestem też wychowankiem i z którym pozostaję związany do dziś. Czas studiów to zaangażowanie w badania w Stowarzyszeniu G5, działającym przy Ośrodku Badań Młodzieży przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Moje zaangażowanie wolontarystyczne w prace Instytutu Strategie 2050 zaowocowało współautorstwem programu “Pełnoprawni: Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie”, analiz “Rodzina jest dla dzieci” poświęconej potrzebnym zmianom w pieczy zastępczej, czy serii publikacji dotyczących zagadnień integracji migrantów. Jestem także honorowym dawcą krwi.

Prywatnie mąż i ojciec dwóch nastoletnich córek oraz opiekun jedynego na świecie psa rasy ochocian husky: Yukiego. Poza tym zapalony rolkarz i rowerzysta, miłośnik wędrówek górskich i wspinaczki.

SPRAWY, KTÓRYMI CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ W RADZIE DZIELNICY

Decydujący głos mieszkańców

Chciałbym zwiększenia udziału mieszkańców w decydowaniu o dzielnicy – konsultacji, uzgodnień i spotkań przed kluczowymi decyzjami. Ludzie sami najlepiej wiedzą, czego potrzebują! Trzeba zmienić budżet obywatelski tak, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na swoje sąsiedztwo i kształt realizacji poszczególnych projektów.

Szansa na dobry start w dorosłość

Każdy młody mieszkaniec Ochoty powinien móc realizować swoje talenty, pasje i potencjał. Potrzebne są dodatkowe, bezpłatne zajęcia – wyrównujące szanse i rozwijające zdolności, artystyczne i sportowe. Dzieciom i młodzieży, które przeżywają trudności, potrzebna jest łatwo dostępna pomoc psychologiczna i wsparcie rodziny – w szkole i wyspecjalizowanych placówkach blisko domu.

Dbałość o zieleń

Stara Ochota ma piękne tereny zieleni, które nie są zadbane tak, jak na to zasługują. Zatroszczmy się o stare drzewa – i parkowe, i przyuliczne. Odnówmy i zadbajmy o właściwe utrzymanie alejek parkowych oraz zdejmujmy zbędny beton przy ulicach i na podwórkach, aby posadzić nowe rośliny.

Aktywność w wieku dostojnym

Seniorzy są skarbem Ochoty. Powinni móc dzielić się talentami, ale też zdobywać nowe umiejętności, jak np. obsługa usług e-obywatel, smartfona, blika i innych wygodnych rozwiązań. Warto także utrwalić historie, które tylko starsi mieszkańcy mogą opowiedzieć – stwórzmy archiwum mówionej historii Ochoty.

Wasze pomysły i propozycje

Chcę być głosem mieszkańców w Radzie Dzielnicy! Na Wasze propozycje, pomysły i uwagi czekam pod adresem: [email protected]

do góry

2. Aleksander Kopiński

Z wykształcenia humanista (po MISH UW); z pochodzenia warszawiak w siódmym pokoleniu, a ochocianin od 1857 roku; z zawodu urzędnik; z zamiłowania badacz historii i literatury, krajoznawca i rowerzysta. Rodzinnie: mąż Celiny, tata Kazika i Witka (harcerzy ochockiej 16 WDH) i półprzewodnik psa Froda rasy terier ochocki (pełnym przewodnikiem jest żona).

Od listopada 2018 roku jestem wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Ochota i należę do Klubu Radnych Ochocianie. Zasiadam w Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (znakomite gremium, toczące dyskusje i podejmujące inicjatywy na najwyższym poziomie merytorycznym, przy tym często jednomyślnie), a także w Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu.

W ciągu minionych pięciu i pół roku – najdłuższej kadencji w dziejach polskiego samorządu – złożyłem ponad 180 interpelacji i zapytań. Odbyłem tysiące rozmów i korespondencji z mieszkańcami oraz urzędnikami. Składałem wnioski i uwagi do dokumentów planistycznych miasta i projektów inwestycji. Zachęcałem innych do udziału i sam uczestniczyłem w niezliczonych procedurach konsultacyjnych i nieformalnych działaniach ochociańskich. Zabierałem głos w stołecznych mass mediach i pisałem na grupie Ochocianie oraz fanpage’u Ochocianie Sąsiedzi.

Co z tego wszystkiego wynikło? Oto moje najważniejsze dokonania:
• upubliczniłem i udaremniłem plany zabudowy skweru ks. Salamuchy koło Teatru Ochoty oraz zieleńca na terenie British Thames School (dawniej Meridian) – obydwu przy ul. Wawelskiej;
• byłem pomysłodawcą i inicjatorem nadania nazwy skwer Rodziny Wolskich terenowi zieleni osiedlowej między Grójecką a Wolnej Wszechnicy;
• wspierając mieszkańców ul. Niemcewicza, razem z nimi przyczyniłem się do przekształcenia tutejszego patologicznego „jezdnika” w cywilizowany chodnik otoczony zielenią;
• zapobiegłem wycince przyulicznych szpalerów drzew – akacji przy Pługa, wiązów przy Glogera i innych – w ramach modernizacji sieci MPWiK;
• na mój wniosek przeprowadzono modernizację drogi osiedlowej do bloków Szczęśliwicka 8 i Al. Jerozolimskie 159, wyposażając ja w odwodnienie;
• zainicjowałem serię likwidacji zbędnych, anachronicznych postojów taksówek, zamieniając je w dodatkowe miejsca postojowe przy ul. Uniwersyteckiej i Niemcewicza;
• wymyśliłem i doprowadziłem do wdrożenia wielu zmian służących bezpieczeństwu i wygodzie pieszych m.in. przy SP23 na ul. Reja, przy ul. Kaliskiej, Glogera i innych;
• przypilnowałem, żeby na ul. Korzeniowskiego i Hoffmanowej przywrócono możliwość legalnego parkowania aut przez okolicznych mieszkańców w ramach SPPN;
• z mojej inicjatywy nasadzono ok. 50 drzew przy ul. Winnickiej, na osiedlu Szczęśliwicka i w parku Skłodowskiej-Curie;
• doprowadziłem do oczyszczenia z nielegalnych reklam całego skrzyżowania Grójeckiej z Wawelską oraz wielu innych miejsc ekspozycji szpecącej przestrzeń publiczną;
• zbadałem i opisałem w kilkudziesięciu artykułach historię Ochoty – od jej początków ok. 1844 roku przez dzieje wielu domów i ich mieszkańców aż po współczesność;
• odkryłem na nowo i spopularyzowałem wiedzę o dawnych rzeczkach Ochoty, zwłaszcza o potoku Sadurka, a także o drzewach – pomnikach przyrody w naszej dzielnicy;
• zostałem licencjonowanym przewodnikiem rowerowym po Kampinoskim Parku Narodowym;
• przejechałem rowerem ponad 26 tys. km;
• i rzuciłem palenie (kiedyś w lutym 2022, w każdym razie jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę).

A co mi się nie udało?
• przełamać obstrukcję ratusza i spowodować realizację z dawna oczekiwanych zmian na Grójeckiej i pl. Narutowicza;
• powstrzymać planów ratusza, dążącego do zabudowy terenu Skry obiektami dla prywatnych klubów sportowych, oraz zapewnić ochrony prawnej pomnikowej topoli czarnej;
• ograniczyć gabarytów i tym samym szkodliwości dla otoczenia wieżowca projektowanego przy pl. Zawiszy;
• skłonić władze dzielnicy do wprowadzenia efektywnego nadzoru nad wykonawcami pielęgnacji zieleni oraz odbioru odpadów z koszy ulicznych i parkowych, a tym samym podniesienia jakości ich usług.

Czym chciałbym się zająć, jeśli zostanę wybrany radnym na następną kadencję?
• tym, czego nie udało się osiągnąć w poprzedniej;
• wszystkim, w sprawie czego zwrócą się do mnie mieszkańcy Ochoty – mój mail: [email protected]

Więcej informacji o moich działaniach jako radnego Ochocian z okręgu wyborczego nr 1 (Stara Ochota i Filtry) znajdziecie tu: bit.ly/radny_Kopiński

do góry

3. Katarzyna Maria Kowalewska-Wiśniewska

Z Ochotą związana jestem całe moje życie. Tu mieszkam – od urodzenia w tej samej kamienicy, przy Mianowskiego 15. Tu chodziłam do szkoły – najpierw SP 23 przy skwerze Sue Ryder, potem do LO Słowackiego, po drugiej stronie Alei Wielkopolski. Tu pracowałam i wychowywałam dzieci. To tutaj zaczęłam angażować się społecznie, działając na rzecz mojej kamienicy. Od 14 lat jestem członkinią zarządu, a od 3 wiceprezeską. Przez wszystkie te lata uczestniczyłam w zmianach, które zachodziły w naszej kamienicy. Mieszkańcy naszej kamienicy tworzą wspólnotę. Nasze podwórko żyje. Od wielu lat przyglądam się tej wspólnocie, staram się ją współtworzyć i wspierać. Wiem, że na Ochocie takich podwórek jest więcej. Jestem pewna, że dzięki moim podwórkowym doświadczeniom pomogę ochockim społecznościom zmieniać się w tym kierunku.

Wspieranie społeczności lokalnych

Siłą Ochoty są jej mieszkańcy. Będę wspierać małe wspólnoty i zachęcać mieszkańców do współdziałania. Wykorzystam do tego istniejące mechanizmy (budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, inicjatywy sąsiedzkie) oraz zaproponuję nowe rozwiązania (fundusz sąsiedzki wspierający działania lokalne). Wesprę organizowanie świąt ulic i podwórek, przekazując środki na ten cel oraz organizując konkurs na najbardziej udany Dzień Sąsiada. Będę zabiegać o uwzględnienie głosu mieszkańców przy podejmowaniu decyzji, wykorzystując do tego konsultacje społeczne.

Ochota musi być zielona

Potrzebujemy większej troski o zieleń i nowych nasadzeń. Zadbam o ochronę istniejącej zieleni poprzez opracowanie ochockiego standardu troski o zieleń. Koniec z wycinaniem drzew i koszeniem trawy do poziomu gruntu. Będę działać na rzecz nowych nasadzeń. Spytam mieszkańców o miejsca do rozpłytowania i dopilnuję, by pojawiła się tam zieleń. W Warszawie spotkać można coraz więcej zielonych torowisk. Idealnym miejscem dla takiego rozwiązania jest Filtrowa. Doprowadzę do zazielenienia tego torowiska. 

Przestrzeń dla mieszkańców

Ochota zasługuje na przestrzeń publiczną najwyższej jakości. Zadbam o więcej ławek na ulicach oraz więcej śmietników – takich, których nie będą wywlekać ptaki. Dopilnuję, by były regularnie opróżniane. Zbyt wiele jest miejsc, w których mieszkańcy muszą przeciskać się między maskami samochodów. Często praktyka parkowania jest niezgodna z organizacja ruchu. Doprowadzę do wyegzekwowania przepisów, wprowadzenia fizycznych barier ograniczających najeżdżanie na chodniki.

Plac Narutowicza – TAK, bezmyślna zabudowa Skry – NIE

Zmiany na Ochocie muszą być prowadzone w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców. Od wielu lat nie możemy doczekać się remontu Placu Narutowicza. W tym samym czasie pojawiają się niebezpieczne pomysły umieszczania na Skrze olbrzymich inwestycji. Budowa hali sportowej jest sprzeczna z potrzebami mieszkańców (wyrażonymi m.in. w konsultacjach społecznych), doprowadziłaby do wycinki kilkudziesięciu drzew. Zatrzymamy te absurdalne pomysły i doprowadzimy remont Placu Narutowicza do skutku!

do góry

4. Agata Gadomska

Ochocianka od pokoleń z przerwą na krótki epizod na Linii Otwockiej. Miłośniczka gór i przewodniczka po Warszawie. Ochota do dla mnie miejsce idealnie do życia, tu wszyscy się znają, i gdzie wszędzie jest blisko – przedszkole, szkoła, praca, sklepy, warsztat rowerowy, wymiana opon, weterynarz, szewc. Większość spraw do załatwienia rowerem na piechtę lub komunikacją miejską. I ta zieleń… To na czym mi najbardziej zależy to na uspokojeniu ruchu samochodowego na Ochocie. Od lat działam w Radzie Rodziców przy sp. 23. To właśnie ja, wraz z inicjatywą Nowa Szkolna Ulica, staram uregulować ruch samochodowy przed szkołą na ulicy Reja tak aby droga dzieci do szkoły była bezpieczna i przyjazna. Zależy mi również na bezpiecznych przejściach dla przeszłych przez Ul, Raszyńską na wysokości Dantyszka i Reja, likwidacji teleportu Rowerowego na Raszyńskiej (pomiędzy Filtrową a Wawelską) oraz znalezieniu organu, który wreszcie należycie zadba o zieleń w szczególności na skwerze Sue Ryder i Zieleńcu Wielkopolskim.

do góry

5. Ingeborga Janikowska

Całe życie mieszkam na Ochocie w okolicach placu Narutowicza. Jestem jedną ze współzałożycielek Stowarzyszenia Ochocianie i założycielką grupy Ochocianie na Facebooku.

Byłam pierwszą radną Ochocian w latach 2010–2014, pracowałam głównie w komisji oświaty i polityki przestrzennej, zajmowałam się też wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego na Ochocie. Jako pierwsza odbywałam cotygodniowe dyżury dla mieszkańców w godzinach wieczornych. w kawiarni.

Jestem pomysłodawczynią i współorganizatorką Pikniku Ochocian, który od 2012 r. organizujemy wspólnie z Teatrem Ochoty w parku Wielkopolski (z przerwą na lata pandemii). Zawodowo od 2010 r. jestem związana z Fundacją Batorego, gdzie odpowiadam za działalność grantodawczą.

Jestem gorącą wyznawczynią miasta 15-minutowego, z jak największą liczbą ogólnodostępnych terenów zieleni, sensownie wytyczonych tras rowerowych – projektowanego tak, by było dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku, stopnia sprawności i szczególnych potrzeb. Feministka, matka studenta PJATK, mieszkam z 3 kotami i psem.

do góry

6. Piotr Kłos

Mam 44 lata, od dwudziestu lat mieszkam na Starej Ochocie, gdzie dwójka moich dzieci uczęszcza do szkół publicznych. W działalności społecznej interesują mnie głównie problemy pieszych, transport publiczny, infrastruktura dla rowerzystów i ochrona zdrowia mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem.

Współpracowałem nad projektem oraz przeprowadzeniem prototypu w ramach programu Nowa Szkolna Ulica przy SP 23 przy ul. Reja (wdrożenie na stałe zostało zablokowane przez obecny zarząd dzielnicy). Przygotowałem zwycięski projekt do Budżetu Obywatelskiego, który ma uzupełnić sieć kontraruchu rowerowego. Współorganizowałem protest dotyczący poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicy Krzyckiego i współtworzyłem petycję do władz miejskich w tej sprawie. W ich efekcie udało się doprowadzić do skrócenia przejścia dla pieszych przez Krzyckiego wzdłuż Reja z trzech do dwóch pasów. Walczyłem o zachowanie zmniejszonej pętli tramwajowej na placu Narutowicza. Przygotowałem uwagi Ochocian do programu ochrony przed hałasem. Walczyłem też o modernizację Jordanka, biorąc czynny udział w tzw. Laboratorium Jordanka. Nagłośniłem też w mediach fakt ogrzewania tej placówki piecami na węgiel, które przyczyniają się do zwiększania smogu w okolicy.

do góry

do góry

7. Marcin Klimowski

Krakus z pochodzenia, Ochocianin – pełnoletni już – z wyboru.

Chcę, aby Stara Ochota była miejscem przyjaznym dla wszystkich, pełnym zadbanej zieleni i miejsc w których można się spotkać i odpocząć. Jestem fanem parku Wielkopolski i Pola Mokotowskiego. Będę dążyć do tego, aby serce naszej dzielnicy, czyli plac Narutowicza zaniedbywany przez władze miasta i dzielnicy od lat, stało się jej wizytówką.

Moją ambicją jako radnego będzie spowodowanie, aby Stara Ochota zaczęła być miejscem, do którego się przyjeżdża, a nie przez które się przejeżdża.

Zawodowo jestem związany od zawsze z branżą IT i cyberbezpieczeństwem, wspomagam od lat Ochocian w mediach społecznościowych. Po mieście poruszam się głównie komunikacją miejską (uważam, że mamy najlepszą w Polsce), ale także jako kierowca – doskonale rozumiem problemy, z jakimi borykamy się na ciasnych uliczkach Starej Ochoty.

do góry

Okręg Wyborczy nr IISzczęśliwice i fragment Starej Ochoty

1. Jacek Grajewski

Od 16 lat mieszkam na Szczęśliwicach przy ul. Włodarzewskiej wraz z żoną, córką-licealistką i kotem Korneliuszem. Wcześniej przez 7 lat mieszkałem na Starej Ochocie przy pl. Narutowicza. Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Transportu. Zawodowo zajmuję się technologiami w budynkach (m.in. teletechnika, energia).

Zgłosiłem kilkanaście projektów do budżetu obywatelskiego, a mieszkańcy je przegłosowali – dzięki nim nasza okolica jest stopniowo coraz bardziej zielona i wygodna (to nowe drzewa i krzewy, chodniki, ławki). Na Facebooku prowadzę fanpage „Zielona Włodarzewska”. Współpracuję z lokalnymi społecznościami, wspólnotami i sąsiadami. Moim hobby od lat są architektura i urbanistyka, transport publiczny, przestrzeń publiczna, a szczególnie – zieleń miejska,. Uwielbiam jeździć na rowerze, fotografować architekturę i zieleń uliczną. Jestem fanem muzyki rockowej i komiksów.

Jestem zwolennikiem drzew, krzewów, bylin, ogrodów naturalistycznych w mieście. Ochota – miasto ogród? Ochota najbardziej zieloną dzielnicą Warszawy? Tak – jestem za!

CO CHCIAŁBYM ZMIENIĆ NA OCHOCIE

Zielone ulice i skwery

Kontynuacja zazieleniania ulic i skwerów na Ochocie. Zielone Aleje Jerozolimskie na odcinku od Włodarzewskiej do pl. Zawiszy – posadzenie szpalerów drzew, krzewów i bylin. Odbetonowanie i zazielenienie minimum dwóch ulic i dwóch podwórek rocznie. Odpowiednie przygotowanie przetargów,  nadzór i koordynowanie realizowanych projektów, odpowiednie egzekwowanie zobowiązań gwarancyjnych od wykonawców. Ochrona starych drzew – stop bezmyślnej wycince zdrowych drzew!

Park Szczęśliwicki

Uzyskanie z budżetu miejskiego środków na większą kompleksową modernizację i remonty parku, niż jest to możliwe z budżetu obywatelskiego. Zupełnie nowy plac zabaw w miejscu obecnego przy głównej alei (ostatnia wymiana zabawek w tym miejscu mocno rozczarowała dzieci i rodziców). Naprawa i uzupełnienie zabawek w innych miejscach. Dalsze zazielenianie parku i zabezpieczenie przed rozjeżdżaniem przez auta.

Fort Szczęśliwice

Otwarta i zielona przestrzeń dla wszystkich mieszkańców Ochoty i Warszawy. Zorganizowanie spotkań mieszkańców i przedstawicieli ROD Szczęśliwice z inwestorem, który kupił tę nieruchomość i planuje otwarcie tam hotelu. Chcę, żeby przestrzeń wewnątrz fortu była nadal ogólnodostępna dla mieszkańców i zachowała zielony charakter.

Park linearny – w zamian za trasę NS

Park linearny z drzewami, zielenią i szeroką ścieżką rowerową (wygodne połączenie w kierunku Woli i Służewca). Zachowanie istniejących parkingów. Nie dla trasy szybkiego ruchu pod naszymi oknami. Przeznaczenie zaoszczędzonej kwoty na rozwój komunikacji miejskiej, dzięki czemu np. planowana linia metra dotarłaby szybciej w rejon Szczęśliwic. 

Drogi rowerowe, drogi lokalne

Budowa nowych dróg rowerowych na Grójeckiej, Grzymały-Sokołowskiego i Szczęśliwickiej; przebudowa starych, połączenie istniejących dróg rowerowych. Przebudowa ulic Lirowej, Orzeszkowej, Drawskiej.

do góry

2. Łukasz Gawryś

Jako radny złożyłem ponad 200 interpelacji i zapytań w sprawach mieszkańców. Razem z wiceburmistrz Marią Środoń z naszego Stowarzyszenia doprowadziliśmy do budowy parku Pięciu Sióstr, placu zabaw na placu Baśniowym, przebudowy ul. Włodarzewskiej, zasadzenia ponad 1000 nowych drzew i wielu krzewów oraz powstania brakującej części chodnika na ul. Kurhan.  

Dzięki moim projektom do budżetu obywatelskiego park Szczęśliwicki zyskał ponad 140 ławek oraz nowe latarnie. W parku Pięciu Sióstr plac zabaw powiększył się o ławki i pergole, powstał też podjazd dla wózków oraz brakujący chodnik. Na skwerze Dobrego Maharadży zainstalowane zostały latarnie. Na ul. Szczęśliwickiej chodnik wymieniono na nowy oraz nasadzono 40 drzew. Na ul. Grójeckiej oraz w Al. Jerozolimskich drogi dla rowerów zmieniono na asfaltowe.

Na co dzień uczę młodzież matematyki w liceum im. T. Czackiego. Wychowałem się na Szczęśliwicach. Skończyłem Szkołę Podstawową nr 175 na Trzech Budrysów. Jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem dwójki dzieci: Ziemowita i Jagody.

MÓJ PROGRAM:

Tramwaj z Ochoty do Wilanowa i na Wolę

Od czerwca zacznie się budowa tramwaju na ul. Bitwy Warszawskiej. Niestety, władze miasta chcą przesunąć na lata 30. budowę odcinków w kierunku Mokotowa i Woli. Sam fragment Dw. Zachodni–Banacha nie będzie miał sensu komunikacyjnego. Nie dopuszczę do tego i dopilnuję. żeby budowa kolejnych części tej trasy zaczęła się w najbliższej kadencji samorządu!

Grójecka 2.0 – czas na zmiany

Grójecka to ulica w standardzie głębokiego PRL-u. Czas na zmiany: należy wyznaczyć drogi dla rowerów od pl. Zawiszy do ul. Bitwy Warszawskiej, miejsca parkingowe przesunąć na jezdnię, nasadzić szpalery drzew oraz przebudować niebezpieczne skrzyżowanie z ul. Wawelską. Wraz z przebudową pl. Narutowicza ulica ta stanie się reprezentacyjną aleją Ochoty. 

Priorytetem: lokalne drogi

Ochota potrzebuje gęstej sieci lokalnych dróg w dobrym stanie, które tworzą spójną całość. Mają one służyć mieszkańcom, a nie przyciągać tranzyt. Niezbędna jest przebudowa szczególnie Orzeszkowej, Drawskiej i Lirowej.

Wyciszenie parku Pięciu Sióstr

Park znajdujący się przy Dworcu Zachodnim wymaga niezwłocznego wyciszenia. Dzięki np. usypaniu kilkumetrowego wału park zostanie odcięty od hałasu z Alei Jerozolimskich. 

Spójna sieć dróg dla rowerów

Chociaż w ostatnich latach wykonano sporo inwestycji rowerowych, to nadal nie tworzą one spójnej sieci. Zmienię to i doprowadzę do budowy nowy tras dla rowerzystów – m.in. na Grójeckiej, Grzymały-Sokołowskiego i Szczęśliwickiej. 

Zielone podwórka

Ochockie podwórka, które są zarządzane przez władze dzielnicowe, są zaniedbane i nie remontowane od dekad. Doprowadzę do stworzenia funduszu na ich odbetonowanie, modernizację i nasadzenie większej ilości zieleni. 

do góry

3. Róża Pawlicka

Sąsiadka ze Skarżyńskiego/Grójeckiej
• Na Ochocie mieszkam od dziecka, ciągle w tym samym bloku przy przychodni na Skarżyńskiego.
• Działalność społeczną rozpoczęłam od ratowania ochockiego neonu Syrenki (neonu niestety już
nie ma, ale nawiązane wówczas ochockie znajomości w dużej części utrzymuję do dziś).
• Jestem ochocką ogrodniczką, początkowo w ramach ogrodniczej partyzantki, obecnie w ramach
Ogrodu Społecznego na placu Pod Skrzydłami.
• Od początku współorganizuję najpiękniejszą imprezę w naszej dzielnicy – Piknik Ochocian.
• Działam w Miejscu Aktywności Lokalnej przy Grójeckiej 109 od samego początku – teraz m.in.
dbając o Ogród Społeczny na placu Pod Skrzydłami.
• Jestem jeżową mamą – ratuję jeżowe sierotki, ale także prowadzę zajęcia edukacyjne dotyczące
• jeży (również w ochockich szkołach i przedszkolach).
• Poza swoją codzienną pracą biurową, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pełnię rolę tzw.
pacjentki symulowanej.

• Prywatnie dobra sąsiadka; opiekunka psa Bajki i ptasznika Leokadii.

Sprawy, którymi chcę się zająć w Radzie Dzielnicy

Zielone ulice i skwery
• Chcę odbetonować plac Pod Skrzydłami. Jest na nim dużo miejsca na drzewa w gruncie (zamiast
donic!) i krzewy. Przy MAL-u jest miejsce na ogród społecznościowy, który można przenieść z
obecnych skrzynek.

Wzdłuż Dickensa mamy pas zieleni (tzw. Planty Ochockie). Parkingi powinny pozostać, ale poza nimi
jest dużo terenu zieleni, który można zmienić na plus, by to miejsce było bardziej zielone i atrakcyjne
dla nas, mieszkańców.

Ochocka historia
Kilka lat temu Urząd Dzielnicy i ochockie biblioteki rozpoczęły projekt Fotoochota – zbierania zdjęć od
mieszkańców naszej dzielnicy. Po pewnym czasie został ona zarzucony. Należy ponownie uruchomić
Fotoochotę, byśmy przez fotografie mogli poznawać przeszłość naszej dzielnicy.
Za blokami przy Grójeckiej i Banacha jest skwer, który od niedawna nosi nazwę Rodziny Wolskich (z
inicjatywy jednego z radnych Ochocian). To ochoccy Sprawiedliwi, którzy w czasie wojny w swoim
ogrodzie w tym miejscu ukrywali kilkudziesięciu Żydów. Chcę, by dzielnica szerzyła pamięć o nich, nie
tylko przez nazwę skweru – np. przez włączenie informacji o nich do lekcji w szkołach czy tablice
edukacyjne na skwerze.

Budy przy Dickensa
To wciąż nierozwiązany problem, który ciągnie się od dekady. Sklep z alkoholem, dziuple hazardowe i
nocne libacje są od lat problemem mieszkańców okolicznych bloków. Doprowadzę do likwidacji tych
nielegalnych pawilonów – jest to zadanie urzędu dzielnicy, który powinien się w końcu zająć tym na
serio.

Współpraca urzędu z mieszkańcami
W Warszawie istnieje tzw. inicjatywa lokalna (sąsiedzka). Mieszkańcy mogą zaproponować
zorganizowanie czegoś (wkładem jest ich praca i zaangażowanie), a urząd daje na to fundusze. To
może być zazielenienie podwórka, piknik, warsztaty itp. Niestety, na Ochocie jest to bardzo słabo
wykorzystywane – urząd mało o tym informuje. Doprowadzę do tego, żeby było o tym jak najwięcej
informacji i pomocy ze strony urzędników.

do góry

4. Remigiusz Sosnowski

Urodziłem się w Warszawie, ukończyłem stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Z kilkoma przerwami przez większość życia mieszkam na Ochocie, na terenie której moja rodzina mieszka od prawie 120 lat. Jestem żonatym ojcem dziesięcioletniej Ady.

Mieszkam naprzeciwko parku Pięciu Sióstr (do niedawna Zachodniego). Wraz z przyjaciółmi z Ochocian zgłosiliśmy projekt do budżetu obywatelskiego. Dzięki niemu w parku w ubiegłym roku powstał podjazd dla wózków (od strony ronda Zesłańców Syberyjskich), chodnik w miejsce przedeptu (od ul. Szczęśliwickiej), a także pergole i ławki przy placu zabaw. Zrealizowano także mój projekt rozbetonowania powierzchni na kilku ochockich ulicach, co pozwoliło je w następnym projekcie zazielenić.

Kandyduję, aby zmieniać nasze najbliższe otoczenie, w którym spędzamy najwięcej czasu. Codziennie w drodze do pracy przechodzę przez Rondo Zesłańców – przykład tego, jak nie powinno wyglądać miasto. W najbliższej kadencji to skrzyżowanie musi zmienić charakter na bardziej ludzki. Obok mojego domu znajduje się również teren Reduty Ordona. Chciałbym, aby w najbliższej kadencji zmienił się on z obecnych zaśmieconych nieużytków w wyciszony teren zieleni. Łączyłby on w sobie zarówno funkcję miejsca pamięci, jak i nowoczesnej formy edukacji historycznej. Posiadam doświadczenie zawodowe w realizacji tego typu projektów i będę wspierać Ochocian w pracach nad terenem Reduty.

do góry

6. Radosław Gołąb

Jestem mężem i ojcem, mieszkam na Szczęśliwicach. Cenię oddolne działania na rzecz wspólnej przestrzeni: podwórka, zieleni wokół budynków, najbliższego otoczenia. Tak też postrzegam wybory samorządowe: jako możliwość wspólnego działania mieszkańców w celu poprawy jakości życia w naszej dzielnicy.

Ochota powinna mieć zróżnicowaną i sensowną ofertę kulturalną oraz dostęp do bezpłatnej (lub taniej) infrastruktury sportowej dla zwykłego mieszkańca. Mieszkające tu rodziny muszą mieć zapewniony dostęp do żłobków i bezpiecznych wyremontowanych placów zabaw.

do góry

7. Agnieszka Krystosiak 

Jestem magistrem stosunków międzynarodowych, od lat związana ze Szczęśliwicami. Zawodowo jestem zaangażowana w rozwój kultury i sztuki w Polsce. Działam na rzecz schronisk dla bezpańskich psów i kotów.

do góry

8. Agnieszka Tatera

Zawodowo zajmuję się promocją książek, a po godzinach współpracuję z teatrami, udzielam się jako wolontariuszka i czytam. Z Ochotą związana od 2012 roku, wiernie zamieszkuję okolice Och-Teatru. Nasza dzielnica przyciągnęła mnie ciekawą architekturą i pięknymi starymi drzewami. Zależy mi na tym, by była to okolica przyjazna każdemu, czysta, zielona i spokojna. Ważne jest dla mnie także wprowadzenie realnie w życie ograniczeń poziomu hałasu i zanieczyszczenia światłem.

do góry

9. Aleksandra Andrzejewska

Od ośmiu lat mieszkam na Ochocie przy ulicy Dorotowskiej. Z wykształcenia jestem architektką po Politechnice Gdańskiej i magistrą nauk humanistycznych z niedokończonym doktoratem z filozofii. Pracuję jako projektantka, nauczycielka w School of Form Uniwersytetu SWPS oraz działam w warszawskich organizacjach pozarządowych. Od 2017 roku współtworzę Stowarzyszenie Aktywności Miejskich Rozkwit. Nasze działania koncentrują się wokół ochrony, dostępności i różnorodności warszawskich terenów zieleni, przede wszystkim ogrodów działkowych. Pracujemy na styku projektowania, integracji społecznej, miejskiego aktywizmu, sztuki i edukacji. Na Ochocie realizowaliśmy program Naprzód Działki z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, Klub Seniora w ROD Zelmot, Spotkania w Zieleni na terenie ochociańskich parków, czy program Na Zdrowie w MAL Grójecka 109.

Sprawy, które są dla mnie kluczowe:

Ochrona terenów ogrodów działkowych, a jednocześnie ich większa integracja ze społecznością dzielnicy. Wspieranie współpracy działkowców z urzędem dzielnicy, szkołami, przedszkolami, klubami seniora oraz organizacjami pozarządowymi.

Zwiększenie dostępności terenów zieleni dla osób z niepełnosprawnościami. Budowa w parku Pięciu Sióstr ogólnodostępnej toalety i innych udogodnień, które umożliwią swobodne korzystanie z tej przestrzeni.

Zakładanie nowych rabat kwietnych i bylinowych oraz nasadzenia drzew i krzewów w miejscach, gdzie dziś jest niepotrzebny beton. Wdrażanie ekologicznych rozwiązań w przestrzeniach publicznych – np. retencja wody w formie ogrodów deszczowych lub ogólnodostępnych zbiorników, kompostowanie liści, poprawa jakości gleby oraz ochrona siedlisk dziko żyjących zwierząt.

Więcej zieleni, szerokie chodniki i droga rowerowa wzdłuż całej ulicy Grójeckiej.

Likwidacja nielegalnych nośników reklamowych oraz dbanie o czystość chodników i trawników.

Dłuższe godziny otwarcia basenów przy ul. Rokosowskiej.

Wsparcie dla niezależnych inicjatyw artystycznych i społecznych.

do góry

Okręg Wyborczy nr IIIRakowiec i fragment Szczęśliwic 

1. Daniel Zalewski

Ukończyłem stosunki międzynarodowe, a także studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego.
Działalność społeczną mam w DNA już od szkoły średniej. Działam i uczestniczę w lokalnym życiu Ochoty, starając się nieustannie poprawiać jakość życia mieszkańców Rakowca oraz okolic ulicy Włodarzewskiej.
Z Ochotą jestem związany od 15 lat – codziennie mijamy się w sklepach, parkach, podczas spacerów.
Zdecydowałem się kandydować do Rady Dzielnicy, żeby poprawić naszą dzielnicową infrastrukturę. Chcę, żeby była estetyczna i funkcjonalna. Dziękuję za każdy oddany głos!

Parki, parki, parki…

Chcę, żeby parki Forty Korotyńskiego oraz Szczęśliwicki były miejscami pełnymi pozytywnej energii, zadbanymi, otwartymi, niewykluczającymi. Żeby dzieci miały dostęp do bezpiecznych, dobrze zaprojektowanych placów zabaw. Żeby rodzice mogli odetchnąć w czasie, gdy ich pociechy bawią się z rówieśnikami. Popularny stawik w parku Malickiego potrzebuje pilnej rekultywacji! Kompleksowy projekt poprawiający tę okolicę będzie jednym z moich priorytetów w nadchodzącej kadencji.

Sport, sport, sport…  

Moim celem jest pozyskanie 20 mln zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10. Jestem realistą – to duża kwota jak na inwestycję dzielnicową, więc wymaga to współpracy na wielu poziomach. To jest do zrobienia, wierzę, że się uda! Dodatkowe, bezpłatne zajęcia sportowe są na wagę złota.

Estetyka, estetyka, estetyka…

Królowa naszej codzienności – estetyczna okolica. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, bo nic tak nie męczy jak nieład, porozrzucane śmieci, uszkodzone ławki. Od Zarządu Dzielnicy będę oczekiwał konkretnych, mierzalnych działań w tym zakresie.  

Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo…

Każdy z mieszkańców ma do niego prawo bez względu na porę dnia czy nocy. Moje cele to: (1) doświetlenie ciemnych zaułków i wymiana źródeł światła na bardziej efektywne; (2) zwiększenie liczby patroli Policji oraz Straży Miejskiej na naszych osiedlowych uliczkach i w parkowych alejkach.

Transparentność, transparentność, transparentność…Na pewno chciałabyś/chciałbyś, żeby podatki, które odprowadzasz, były wykorzystywane jak najlepiej przez władze dzielnicy oraz urzędników. Jak to sprawdzić? Do tego potrzebna jest transparentność, przejrzystość dzielnicowych działań, której zamierzam pilnować – bez względu na to, która opcja polityczna będzie sprawować władzę. Nie ma nic bardziej irytującego dla radnego jak brak efektywności w zarządzaniu finansami publicznymi. Koniec z przaśnymi, efekciarskimi działaniami pod publiczkę!

do góry

2. Joanna Wachnik

Drodzy Mieszkańcy – ochocianie!

Jestem Waszą sąsiadką i od ponad 40 lat mieszkam na Rakowcu – w tym wyjątkowym miejscu na mapie Warszawy. Podjęłam decyzję, by z Waszą pomocą zadbać o tę niezwykłą okolicę i jej Mieszkańców.

Kandyduję w zbliżających się wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy Ochota.

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Korzystam z tego w mojej pracy zawodowej – zajmuję się pomocą społeczną. Pracowałam zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i instytucjach samorządowych. Zajmowałam się pracą socjalną, pomocą młodzieży opuszczającej domy dziecka, a także koordynacją spraw związanych z rodzinami zastępczymi.

Prywatnie jestem mamą nastolatka i to zdecydowanie najważniejsza moja życiowa rola!

SPRAWY, KTÓRYMI CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ W RADZIE DZIELNICY, PRACUJĄC NA RZECZ NASZEGO SĄSIEDZTWA

Nasze najbliższe otoczenie

• przyjazna infrastruktura i przestrzeń usprawniająca nasze codzienne funkcjonowanie oraz odpoczynek
• sprawna i wygodna droga do pracy, szkoły czy na wizytę lekarską
• utrzymanie i rozwój wszechstronnych usług dostępnych na naszym osiedlu
• kontynuacja i rozwój tradycji tzw. Zielonego Rakowca i Szczęśliwic, zadbane parki, pielęgnowana regularnie zieleń i nasadzenia, atrakcyjne i bezpieczne place zabaw oraz miejsca rekreacji dla dorosłych i odpoczynku dla Seniorów
• wydarzenia kulturalne i integrujące społeczność lokalną

Edukacja

• psycholog w każdej szkole!
• rozwój oferty zajęć dodatkowych, wspierających i rozwijających zainteresowania
• szkoła bez zbędnej rywalizacji, wrażliwa na potrzeby całej społeczności szkolnej
• brak zgody na działania dyskryminujące, stygmatyzujące i tzw. czarną pedagogikę
• szkolenia – wartościowe i odpowiadające na potrzeby uczniów, kadry i rodziców

Wsparcie i sprawy społeczne

• wypracowanie systemu wsparcia i interwencji kryzysowej w dzielnicy dla wszystkich grup wiekowych – dzieci, młodzieży, dorosłych; OPP: Ochockie Pogotowie Psychologiczne
• bezpieczeństwo – oświetlone i przyjazne ulice i parki; wypracowanie sposobów reagowania w sytuacjach niebezpiecznych
• rozwój i poprawa komunikacji na linii urząd–Mieszkaniec
• rozwój oferty i dostępności usług wsparcia dla najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem Mieszkańców

Czwarty punkt to URNA – na Wasze głosy i potrzeby

Do zobaczenia! J.

do góry

3. Tomasz Daniel

Z Rakowcem związany jestem od urodzenia. Tutaj się kształciłem (Szkoła Podstawowa nr 264) i
ożeniłem z ochocianką Wiolą. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Lubię wędkowanie i modelarstwo.
Każda z tych dziedzin wymaga opanowania, precyzji i cierpliwości. Cechy te idealnie wpisują się w
postulaty wyborcze Ochocian.

SPRAWY, KTÓRYMI CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ W RADZIE DZIELNICY

Mój priorytet to sprzyjanie inicjatywom sąsiedzkim oraz bezpieczna, przyjazna i zielona Ochota dla
każdego – od najmłodszych ochocian aż po seniorów.

Przyjazne podwórko – lepsza jakość życia mieszkańców Ochoty
Chciałbym, aby w otoczeniu naszych domów było więcej ławek i atrakcyjnych miejsc do zabawy dla
dzieci. Zadbana zieleń, nowe nasadzenia drzew. Bezpieczne, równe chodniki. Ważna jest też dla mnie
czystość – pomoże w tym zwiększenie liczby koszy na śmieci. Rowerzystom przydadzą się liczniejsze
stojaki na rowery. A wszystkim – zwykła codzienna życzliwość i pomoc sąsiedzka, wzajemne
wspieranie się i uważność wobec innych osób, zwłaszcza będących w potrzebie.

Poprawa bezpieczeństwa na ulicach
Zadbam o to, by przejścia dla pieszych były odpowiednio, wyraźnie oznakowane i doświetlone.
Potrzeba nam także ułatwienia parkowania – wyznaczenie części miejsc postojowych tylko dla
mieszkańców. Jednocześnie ważna jest dbałość o prawidłowe parkowanie samochodów, nie
utrudniające zarówno chodzenia pieszym, jak i ruchu drogowego.

Nowe skwery na Rakowcu
Plac Pod Skrzydłami dekadę temu przeszedł remont, który wyrwał go z wieloletniego zaniedbania.
Niestety, prawie nie ma na nim zieleni i w letnie upały jest rozpaloną przestrzenią. Doprowadzę do
odbetonowania znacznej jego części oraz posadzenia dających cień drzew i krzewów w gruncie.
Przy Skorochód-Majewskiego jest miejsce na nowy skwer. Tymczasowe targowisko może
funkcjonować tylko do czasu ukończenia budowy TBS-u (prawdopodobnie za dwa lata). Ale miejsce
po nim nie powinno zostać opuszczonym nieużytkiem, lecz zostać zagospodarowane jako skwer dla
mieszkańców. Doprowadzę do jego stworzenia, poprzedzonego konsultacjami z mieszkańcami.

do góry

4. Anna Radiukiewicz

Doktor nauk społecznych, pracowniczka Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jestem współautorką Biografii Rakowca, które powstały w oparciu o wspomnienia mieszkańców, dotyczące historii osiedla.

Zależy mi na tym, aby na Rakowcu było więcej miejsc do sąsiedzkich spotkań, gdzie mieszkańcy mogliby m.in. dyskutować o swoich potrzebach, znaleźć pomoc czy wymienić się pomysłami.

Kocham Rakowiec szczególnie za piękne parki, do których chadzam ze swoim psem i zawsze po nim sprzątam.

do góry

5. Jakub Fichna

Na Ochocie nie tylko mieszkam, ale też pracuję jako adiunkt w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.

Już od ponad dekady próbuję zaszczepić w Warszawie więcej zachodnich standardów w przestrzeniach publicznych, które poznałem podczas sześciu lat mieszkania w Wielkiej Brytanii. Zainicjowałem zbieranie podpisów pod projektem [1]Przyjaznej Grójeckiej[/1]. Zasugerowałem ZDM, by przesunęli [2]parkowanie z chodnika na jezdnię ul. Pawińskiego[/2], zapewniając zarówno większy komfort i bezpieczeństwo pieszych, jak i nieco zwiększając liczbę miejsc parkingowych. Przekonywałem, by piesi zyskali podobne prawa na przejściach dla pieszych, [3]jak w pozostałych krajach UE[/3]. Od dziewięciu lat jestem członkiem warszawskiej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mobilności (dawniej Transportu).

Zamierzam przede wszystkim poprawiać warunki pieszych: remontować istniejące i budować brakujące chodniki, np. przy ul. Pawińskiego, zwiększać czas zielonego na przejściach dla pieszych. Spróbuję poprawić warunki przemieszczania się komunikacją miejską, przekonując odpowiedzialne instytucje do buspasa na Żwirki i Wigury (usprawniającego także dojazd karetek do ochockich szpitali!) i poszerzenia przystanków tramwajowych na Grójeckiej. Wiem, jak ważne są centra lokalne: jako radny skupię się na doprowadzeniu do utworzenia takiego przy ul. Mołdawskiej wokół bazarku. Zajmę się lepszym, mniej betonowym zagospodarowaniem placu Pod Skrzydłami i utworzeniem nowego skweru na terenach po tymczasowym bazarze przy ul. Skorochód-Majewskiego. Chętnie pomogę w odbetonowaniu i zazielenieniu naszych ochockich podwórek.

Zapraszam do kontaktu ze mną przez Messengera[/4].
[1] https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,34882,16688756,grojecka-bardziej-przyjazna-mieszkancom-petycja-juz-w-ratuszu.html
[2] https://bo.um.warszawa.pl/processes/na-rok-2020/f/6/projects/14760
[3] https://www.brd24.pl/spoleczenstwo/dokladna-analiza-12-miesiecy-pierwszenstwa-pieszych-na-litwie
[4] https://www.facebook.com/k.fichna

do góry

8. Krzysztof Mycielski

Architekt, nauczyciel na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Współprowadzę w Warszawie pracownię architektoniczną Grupa 5 Architekci. Współautor wielu budynków i przestrzeni publicznych, m.in. kościoła NMP w Międzylesiu, modernizacji zabytkowego dworca Wrocław Główny wraz z jego otoczeniem, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz szkoły podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.

do góry

9. Irena Słodkowska

Sąsiadka z Rakowca

Szanowni Państwo Sąsiedzi!

Mieszkam na Rakowcu od 50 lat, przyjaźnię się z wieloma osobami, które tutaj mieszkają i pracują. Skończyłam socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, mam stopień dr hab. nauk politycznych, pracuję naukowo w Polskiej Akademii Nauk.

Wiele lat działałam w Radzie Kolonii oraz jako przedstawicielka na walne zebranie WSM Rakowiec. Dobrze znam problemy osiedla. Można je skutecznie rozwiązywać we współpracy z władzami dzielnicy i miasta. To dla mnie przede wszystkim: komunikacja miejska, usługi publiczne, placówki zdrowia, bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia. Stan zieleni osiedlowej i miejskiej. Koszty, jakie ponosimy na utrzymanie przestrzeni, z której wspólnie korzystamy.

Uprawiam także działkę przy Polu Mokotowskim. Sprawy ogródków działkowych są dla mnie bardzo ważne.

Bardzo proszę o Państwa głos na mnie na liście Ochocian!

SPRAWY, KTÓRYMI CHCĘ SIĘ ZAJĄĆ W RADZIE DZIELNICY

Nowe skwery. Plac Pod Skrzydłami jest obecnie dość estetyczny, ale niestety prawie zupełnie betonowy. To problem w gorące dni dla wszystkich osób, ale szczególnie dla tych starszych. Doprowadzę do jego przemiany – posadzenia drzew i krzewów w gruncie.

W pobliżu znajduje się tymczasowe targowisko zastępcze przy Skorochód-Majewskiego. Będzie ono funkcjonować w tym miejscu jeszcze tylko dwa lata, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem. W tym miejscu może powstać skwer i teren rekreacyjny, z którego będą korzystać okoliczni mieszkańcy. Doprowadzę do konsultacji z nimi i powstania przestrzeni, która będzie spełniać ich oczekiwania.

Ochrona terenów ogródków działkowych przed zabudową, czyli naszych zielonych płuc stolicy. Jednym z najpiękniejszych jest Rodzinny Ogród Działkowy „Rakowiec” po drugiej stronie ulicy Żwirki i Wigury. Jest on otwarty dla mieszkańców, którzy mogą spacerować jego alejkami. W ostatnim roku udało się przyjąć plany miejskie, które chronią ten ogród przed zabudową. Będę pilnować, żeby to się nie zmieniło.

Ławki dla osób starszych. Dotarcie do sklepu czy przychodni to często problem dla starszych osób, gdy po drodze nie ma gdzie chwilę odpocząć. Wtedy wytchnieniem staje się nawet skrzynia z piaskiem czy kawałek murku, gdzie można przysiąść. Nie powinno tak być. Doprowadzę do tego, żeby w przestrzeni Rakowca pojawiło się więcej ławek. Powinny być one stawiane po konsultacji z mieszkańcami – aby nie sprzyjały gromadzeniu się przy nich niepożądanych osób i jak najlepiej służyły mieszkańcom.

Lepsza pielęgnacja zieleni. Na Rakowcu częścią terenów zajmują się spółdzielnie, częścią zaś władze dzielnicy. Te drugie tereny są w gorszym stanie – zieleń jest często zaniedbana, kosze na śmieci bywają przepełnione, stan drzew raczej nie jest regularnie sprawdzany. Chcę, żeby dla nowych władz dzielnicy to był priorytet – to, w jakiej przestrzeni żyjemy i się poruszamy. Miejsca, w których postawimy ławki, zostaną wyznaczone po konsultacji z mieszkańcami – aby nie sprzyjały gromadzeniu się przy nich niepożądanych osób i jak najlepiej służyły mieszkańcom.

do góry

Ochocianka do Rady Miasta z KKW Trzecia Droga

Okręg Wyborczy nr I – Ochota + Śródmieście

1. Maria Środoń

Od 17 lat prowadzę stowarzyszenie Ochocianie Sąsiedzi. W jego ramach przeprowadziliśmy bardzo wiele inicjatyw zarówno zmieniających przestrzeń (m.in. konsultacje Pola Mokotowskiego, które doprowadziły do ostatniego remontu), jak i integrujących społeczność sąsiedzką (wśród nich oczywiście kultowy coroczny piknik sąsiedzki). Stowarzyszenie Ochocianie od 14 lat ma swoich przedstawicieli w radzie dzielnicy.

W obecnej kadencji przez 2,5 roku byłam wiceburmistrzem Ochoty w koalicji z KO. To był bardzo intensywny i ciekawy czas, który nauczył mnie ogromnie dużo o funkcjonowaniu miasta. Odpowiadałam za ochocki wydział inwestycji, architekturę, zieleń parkową oraz mieszkania komunalne i miejskie lokale użytkowe. Każdy z tych obszarów miejskich polityk jest zarazem trudny i fascynujący.

Jestem doktorem socjologii, od wielu lat wykładam na Uniwersytecie Warszawskim. Uczę między innymi przedmiotów z obszaru socjologii miasta.

do góry

7. Anna Maria Szymborska

Skończyłam studia na wydziałach Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowałam w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, wspierając proces negocjacji Polski do UE.

Obecnie zawodowo jestem związana z organizacjami pozarządowymi, od 2022 roku prowadząc działania pomocowe na rzecz Ukrainy.

Na Ochocie mieszkam od 7 lat, ważne dla mnie obszary to rozwój zieleni i dróg rowerowych.

do góry