Głosuj na projekty w budżecie obywatelskim na Ochocie!

Od dziś do 23 września można głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego – przez internet na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl albo osobiście w Urzędzie Dzielnicy. Wśród nich jest wiele naprawdę dobrych pomysłów! Szczególnie zachęcamy do głosowania na projekty…

Jak żyje się na Ochocie? Jakich chcemy zmian?…

Tworzenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy rozpoczęło się od konsultacji społecznych. Trwały one przez blisko cztery miesiące, od września do stycznia. Niedawno opublikowano raport podsumowujący zebrane głosy mieszkańców miasta. W trakcie…

Jaki rozwój Warszawy?

Dziś mija termin składania uwag do nowego miejskiego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które będzie opracowywane. Jest to ogólny plan rozwoju przestrzennego dla Warszawy, z którym muszą być zgodne przyszłe plany miejscowe. Złożyliśmy wnioski…

Czy będą zmiany na placu Zawiszy? Co z…

Rozpoczęły się konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu pl. Zawiszy. To pierwszy etap prac nad planem. Nie ma jeszcze projektu – na razie mieszkańcy mogą składać wnioski do planu, czyli określać, w jaki sposób…