Głosuj na projekty w budżecie obywatelskim na Ochocie!

Od dziś do 23 września można głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego – przez internet na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl albo osobiście w Urzędzie Dzielnicy. Wśród nich jest wiele naprawdę dobrych pomysłów! Szczególnie zachęcamy do głosowania na projekty…

Jak żyje się na Ochocie? Jakich chcemy zmian?…

Tworzenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy rozpoczęło się od konsultacji społecznych. Trwały one przez blisko cztery miesiące, od września do stycznia. Niedawno opublikowano raport podsumowujący zebrane głosy mieszkańców miasta. W trakcie…

Jaki rozwój Warszawy?

Dziś mija termin składania uwag do nowego miejskiego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które będzie opracowywane. Jest to ogólny plan rozwoju przestrzennego dla Warszawy, z którym muszą być zgodne przyszłe plany miejscowe. Złożyliśmy wnioski…