//Zakres odpowiedzialności zastępczyni burmistrza z Ochocian

Zakres odpowiedzialności zastępczyni burmistrza z Ochocian

Za co będzie odpowiadać Justyna Glusman w Zarządzie dzielnicy Ochota?

Kilka dni temu Zarząd dokonał podziału obowiązków między swoich członków. Wiceburmistrzyni z ramienia Ochocian będzie odpowiadać szczególnie za:

🚗 𝗱𝗿𝗼𝗴𝗶 𝗱𝘇𝗶𝗲𝗹𝗻𝗶𝗰𝗼𝘄𝗲,

🌳𝘇𝗶𝗲𝗹𝗲ń na drogach dzielnicowych oraz w parkach (poza Polem Mokotowskim – nim zajmuje się Zarząd Zieleni),

🏡 sprawy związane z 𝘇𝗮𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗲𝗺 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘀𝘁𝗿𝘇𝗲𝗻𝗻𝘆𝗺 oraz pozwoleniami na budowę,

📖 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲̨ (m.in. Ośrodek Kultury Ochoty OKO i biblioteki).

➡️ Pełny podział zadań między wszystkich członków Zarządu:

https://ochota.um.warszawa.pl/zarzad-dzielnicy.