Czy na terenie Reduty Ordona powstanie blok mieszkalny?!

Mimo wpisu terenu do rejestru zabytków (sprawa się jeszcze toczy w sądzie administracyjnym), firma Dynamic Development przygotowuje już inwestycję polegającą na powstaniu bloku mieszkalnego w miejscu, gdzie toczyły się walki podczas powstania listopadowego, i reklamuje ją na swojej stronie jako świetną lokalizację w sercu stolicy. (Aktualne informacje dzięki Komitet Zachowania Reduty Ordona).

Biografie Rakowca

„Biografie Rakowca” to sąsiedzki projekt Anna Radiukiewicz (z Ochocianie Sąsiedzi) i Kacper Leśniewicz. Zebrali oni wspomnienia mieszkańców Rakowca sprzed kilkudziesięciu lat, a także trochę zdjęć 🙂 Cała publikacja jest dostępna na stronie Fundacji „ Wiedza Lokalna”: bit.ly/biografie-rakowca.

150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

Urodzona na Nowym Mieście, w Warszawie ukończyła gimnazjum i uczęszczała na Uniwersytet Latający. Większość życia spędziła w Paryżu. Symbolicznym powrotem do Warszawy było zainicjowanie przez nią powstania pod koniec jej życia Instytutu Radowego. Został on otwarty przy ulicy Wawelskiej przy jej udziale 85 lat temu, w 1932 roku (powyżej fotografia z otwarcia).

Żwirki i Wigury w 1939 roku

28 września 1939 podpisano kapitulację Warszawy, która kończyła obronę miasta, w tym ochockich barykad. Powyższe zdjęcie z barykadą na Żwirki i Wigury (jedyne nam znane) zrobiono dzień później. Widok w stronę skrzyżowania Wawelskiej z Raszyńską i Uniwersytecką. 

Barykada Września

8 września 1939 roku to właśnie widocznym na zdjęciu wiaduktem na Rakowcu Niemcy rozpoczęli natarcie na Warszawę. Stolica miała zostać wzięta z marszu, a wkraczanie zwycięskiej armii do miasta obserwowali jej dowódcy z pagórka na Rakowcu.