//A jednak! PKW zatrzymuje manipulację wyborcze Platformy Obywatelskiej.

A jednak! PKW zatrzymuje manipulację wyborcze Platformy Obywatelskiej.

W marcu pisaliśmy o tym, jak PO w Radzie Warszawy walczy z demokracją lokalną na Ochocie, manipulując okręgami wyborczymi w celu zmniejszenia szans lokalnych niepartyjnych komitetów (http://bit.ly/2su5b0o). Dotychczasowe trzy większe okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy zamieniono na cztery mniejsze okręgi (w nich maleją szanse lokalnych komitetów, a rosną – dużych partii politycznych).

Po naszej skardze wyborczej Państwowa Komisja Wyborcza poszła dalej i stwierdziła wręcz bezprawność tego procederu (uchwała PKW: http://bit.ly/2Jiyn0u):

„Rada Miasta Stołecznego Warszawy, bez takiej konieczności, zmieniła całkowicie dotychczasowy podział na okręgi wyborcze, tj. dokonała zmian w większym zakresie, niż było to konieczne. […]

Zmiana całego podziału Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, polegająca na utworzeniu czterech okręgów wyborczych (trzy sześciomandatowe i jeden pięciomandatowy) była zatem nieuzasadniona. W związku z tym Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie mogła zmienić podziału w całości.

Tego rodzaju działanie, w przypadku gdy nie ma takiej konieczności, stanowi naruszenie wskazanej w art. 419 §1 Kodeksu wyborczego zasady stałości okręgów wyborczych. Jest to niezgodne z zasadami tworzenia okręgów wyborczych. W tym stanie rzeczy Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że podział […] na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy narusza przepisy Kodeksu wyborczego.”

Co de facto oznacza decyzja PKW (od której teoretycznie Rada Warszawy może się jeszcze odwołać do sądu)? Rada Warszawy będzie prawdopodobnie musiała jeszcze raz uchwalić podział dzielnicy na okręgi wyborcze. Ale tym razem dokonując lekkich korekt w porównaniu z poprzednimi wyborami, a nie wywracając dotychczasowy podział do góry nogami. Zostają prawdopodobnie trzy większe okręgi wyborcze, sprzyjające mniejszym (szczególnie niepartyjnym) komitetom wyborczym!

(Podziękowania dla Stowarzyszenie Wiatrak za wsparcie).

#przewietrzmyWarszawę