//Co mogą zbudować wojskowi przy Wawelskiej?

Co mogą zbudować wojskowi przy Wawelskiej?

W 2015 roku mieszkańców Kolonii Lubeckiego zaniepokoiła wycinka prawie wszystkich drzew na terenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w jego części przylegającej do ul. Wawelskiej. Niepokój jeszcze wzrósł, kiedy rok później wyburzono tam niewysoki przedwojenny budynek koszarowy, z którego do dziś pozostało jedynie podpiwniczenie (jego historię przypomnieliśmy przed sylwestrem: bit.ly/2QBaDtA).

Dalsze plany dotyczące tej działki były dotychczas nieznane. Po dłuższych staraniach udało nam się jednak dotrzeć do decyzji lokalizacyjnej, wydanej w lutym 2015 roku przez Wojewodę Mazowieckiego. To odpowiednik decyzji o warunkach zabudowy, wydawany dla inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych (m.in. wojskowych). Ustalenia decyzji lokalizacyjnej były przychylne dla propozycji zawartych we wniosku inwestora. Na co wyrażono zgodę?

🏢 Wojskowi mogą zbudować w tym miejscu nowy budynek administracyjno-sztabowy, dwuczłonowy, na planie w kształcie litery T, z płaskim dachem (przybliżony hipotetyczny obrys biurowca zaznaczyliśmy na zdjęciu lotniczym terenu). Gmach może mieć wysokość do 25 metrów, składać się z 6 kondygnacji nad ziemią i 2 podziemnych.
Z zewnątrz budynek mógłby więc mieć wymiary zbliżone do kamienicy po przeciwnej stronie Wawelskiej, na rogu Pługa (dom pod adresem Mianowskiego 15). Nieznana jest natomiast powierzchnia zabudowy, planowana kubatura i całkowita powierzchnia biurowa inwestycji, trudno więc przewidzieć intensywność zabudowy działki.

🚗 Obsługa komunikacyjna nowej inwestycji, którą uzgodnił Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, ma się odbywać „wg stanu istniejącego”. To sformułowanie niewiele wyjaśnia, bo stan istniejący jest skomplikowany. Aktualnie wjazd na tę posesję umożliwiają dwie bramy od strony ul. Wawelskiej, przy czym tylko za jedną z nich (tuż obok bloku mieszkalnego Wawelska 11a – czerwona strzałka na zdjęciu) istnieje droga prowadząca w głąb działki.
Miejsce planowanej inwestycji parę lat temu zostało też połączone z resztą terenu wojskowego poprzez dość zawiłą drogę wewnętrzną (cały teren DGRSZ podzielony jest na kilka części murami, garażami, budyneczkami gospodarczymi itp.). Decyzja lokalizacyjna mówi jednak, że inwestor planuje na swoim terenie przebudowę dróg, wszystko to może więc jeszcze całkowicie się zmienić. Docelowy kształt wjazdów do nowego biurowca będzie musiał zostać uzgodniony z ZDM.

🅿️ Na terenie inwestycji ma powstać parking na 24 stanowiska. Miejsca postojowe muszą być zlokalizowane poza pasem drogowym ulic Wawelskiej oraz Żwirki i Wigury. Dojeżdżający do biurowca będą więc parkować na terenie wojskowym lub, tak jak dotychczas, na miejscach postojowych przy drodze serwisowej wzdłuż Żwirki i Wigury oraz przy ul. Miecznikowa.

Co dalej❓

✅ Według informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z połowy listopada, inwestor nie złożył jeszcze wniosku o pozwolenie na budowę. Nie wiadomo więc, na jakim etapie opracowywania znajduje się projekt planowanego budynku ani czy w ogóle już powstaje. Nie sposób też ocenić, kiedy mogłyby ruszyć roboty budowlane.

✅ W naszej ocenie, jeśli nowy budynek wojskowy nawiązywałby do wysokich standardów architektonicznych II RP, których wybitnym przykładem jest sąsiednia siedziba międzywojennego Kierownictwa Marynarki Wojennej, to zagospodarowanie leżącej odłogiem działki mogłoby być z korzyścią dla przestrzeni Starej Ochoty.

🚶‍♂️ W szczególności dużą poprawę niewielkim kosztem przyniosłaby likwidacja szpetnego muru, odgradzającego teren wojskowy od Wawelskiej, i parterowego budynku dawnej wartowni, w zamian zaś – poszerzenie w tym miejscu chodnika, który obecnie nie spełnia żadnych standardów.

❎ Obawiamy się jednak, pamiętając o świeżej sprawie ogrodzenia siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego przy Koszykowej (bit.ly/skw-plot), że będzie to kolejny teren odizolowany od otoczenia w sposób podobny, jak w minionej epoce, kiedy wszędzie wieszano – już wtedy anachroniczne i śmieszne – „zakazy fotografowania”.

Na zdjęciu lotniczym terenu zaznaczyliśmy przybliżony hipotetyczny obrys nowego budynku oraz wjazdy na posesję (czerwoną strzałką wyróżniony jest jedyny czynny obecnie wjazd od Wawelskiej, z drogą prowadzącą w głąb działki).