//Daniel Zalewski to nasz kandydat nr 1 na radnego w okręgu III (Rakowiec + część Szczęśliwic):

Daniel Zalewski to nasz kandydat nr 1 na radnego w okręgu III (Rakowiec + część Szczęśliwic):

„Urodziłem się 39 lat temu. Ukończyłem stosunki międzynarodowe oraz studia podyplomowe z systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Zawodowo zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami biurowymi koncernu sektora nowych technologii. Z Ochotą jestem związany prawie 20 lat, a od 10 lat mieszkam na Rakowcu. Działalność społeczną zacząłem już w samorządzie szkolnym, a podczas studiów działałem na rzecz społeczności akademickiej, m.in. jako przewodniczący samorządu studentów oraz członek senatu uczelni.

Dwukrotnie zasiadałem w Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota. W ramach Stowarzyszenia Ochocianie działam przy różnych projektach, m.in. „Ratujmy kładkę” przy ul. Sąchockiej. Doprowadziłem do odzyskania dla mieszkańców parkingu przy ul. Pruszkowskiej.

Zdecydowałem się kandydować na radnego, ponieważ uważam, że dzielnica nie powinna stanowić łupu partii politycznych, a partyjni radni nie wnoszą żadnej wartości dodanej dla mieszkańców Ochoty.

Szczególnie bliski jest mi temat bazarku przy ul. Mołdawskiej, przy której mieszkam. Dlatego chcę doprowadzić do:

 przebudowy skrzyżowania i stworzenia w tym miejscu ronda w celu rozładowania korków;

 rekultywacji terenu obok bazarku, nasadzenia zieleni i ustawienia elementów małej architektury, takich jak ławki;

 zachowania oferty kupców i lokalnego charakteru tego miejsca.