//Jaki rozwój Warszawy?

Jaki rozwój Warszawy?

Dziś mija termin składania uwag do nowego miejskiego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które będzie opracowywane. Jest to ogólny plan rozwoju przestrzennego dla Warszawy, z którym muszą być zgodne przyszłe plany miejscowe. Złożyliśmy wnioski i propozycje zmian w stosunku do obecnego Studium. Znaczna część z nich została także zgłoszona przez Zarząd Dzielnicy oraz Komisję Polityki Przestrzennej Rady Dzielnicy.

Wśród naszych wniosków znalazły się:

1) zmiana przebiegu Obwodnicy Śródmiejskiej z Raszyńskiej i Krzyckiego (oraz Towarowej i Okopowej) na Prymasa Tysiąclecia,

2) zaplanowanie tramwaju na Trasie Łazienkowskiej (połączenie Dworca Zachodniego z rondem Wiatraczna),

3) ograniczenie do 30 metrów (tyle, co typowy blok 10-piętrowy) wysokości nowej zabudowy w kwartałach na północ od Filtrów i między Spiską, Niemcewicza i pl. Zawiszy.

4) Grójecka (od pl. Zawiszy do Bitwy), Raszyńska, Krzyckiego, Banacha, Bitwy Warszawskiej – bardziej miejski charakter tych ulic, uniknięcie likwidacji ich skrzyżowań z mniejszymi ulicami (dostosowanie klas wymienionych ulic do stanu rzeczywistego, tj. klasy drogi zbiorczej),

5) Wawelska, Kopińska, Grzymały-Sokołowskiego, Żwirki i Wigury – uniknięcie likwidacji ich skrzyżowań z mniejszymi ulicami (dostosowanie klas wymienionych ulic do stanu rzeczywistego, tj. klasy drogi głównej),

6) rezygnacja z budowy Trasy N-S wzdłuż torów linii radomskiej (co najmniej na odcinku ochockim) i zaplanowanie tam parku linearnego,

7) zachowanie terenu zieleni na całym terenie ogródków działkowych na Rakowcu (obecnie część z nich jest w planie przeznaczona pod zabudowę),

8) zachowanie terenu zieleni na skwerze przy szpitalu na Barskiej,

9) priorytet dla ruchu pieszego w planach miejscowych – gęsta sieć ogólnodostępnych połączeń pieszych.

Pełny tekst naszych wniosków: http://ochocianie.pl/…/Wnioski_do_studium_Stow_Ochocianie.p…

[Grafika: fragment rysunku obecnego Studium]