//Konsultacje linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Nasze uwagi do projektu.

Konsultacje linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Nasze uwagi do projektu.

Zdecydowanie popieramy planowaną budowę linii tramwajowej. Ułatwi ona korzystanie z komunikacji publicznej oraz wpłynie pozytywnie na jakość powietrza i mniejszy tranzyt aut przez naszą dzielnicę. W szczególności popieramy proponowane rozwiązania w zakresie:
– zastosowania zielonych torowisk,
– zwężenia części ulicy Bitwy Warszawskiej do dwóch pasów,
– przebiegu linii na powierzchni (poza obszarem Dworca i Parku Zachodniego).

Niemniej jest kilka spraw, które można naszym zdaniem poprawić, i o które poniżej wnioskujemy.

 1. Niezbędne jest wyznaczenie dodatkowego przystanku przy skrzyżowaniu ulic Pasteura i Banacha. W okolicy tego skrzyżowania znajduje się szpital i przychodnia, który będzie celem podróży dla wielu osób, w tym starszych i schorowanych. Dodatkowo znajduje się tam także kilka wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, które także są celami podróży. Zarówno pacjenci jak i studenci powinni mieć możliwość wygodnego i szybkiego dotarcia z tramwaju do wyżej wymienionych miejsc.
 1. W odniesieniu do kwestii usuwania drzew (i odpowiednio krzewów) w związku z planowaną inwestycją:
 •  Należy przeprowadzić analizę drzewostanu i tam, gdzie jest to możliwe, przesadzić drzewa, zamiast je wycinać.
 •  Niedopuszczalna jest liczba nowych nasadzeń za drzewa usunięte w ewentualnej proporcji 1:1 czy nawet 3:1. Liczba nowych nasadzeń powinna zostać obliczona w następujący sposób: kwota potencjalnej opłaty za usunięcie drzew (wynikająca z ustawy o ochronie przyrody) powinna zostać podzielona przez koszt nasadzenia jednego drzewa (wynikający z przetargów przeprowadzanych przez m.st. Warszawa), co da finalnie liczbę drzew do nasadzenia. Czyli koszt nowych nasadzeń powinien być równy ewentualnej opłacie za usunięcie drzew – nie do zaakceptowania byłoby oszczędzanie na nasadzeniach kompensacyjnych w wypadku inwestycji o budżecie sięgającym nawet 300 mln zł.
 • Nasadzenia kompensacyjne powinny być wykonane na obszarze inwestycji i w jego okolicy (na samym obszarze inwestycji może nie być dość miejsca na nasadzenia).
 1. Przy wszystkich peronach należy wyznaczyć przejścia dla pieszych na obu końcach przystanku, w szczególności przy skrzyżowaniu z Grójecką.
 1. Należy wyznaczyć drogę dla rowerów po południowej stronie ulicy Banacha (wraz przejazdami) przez Banacha obok planowanych przejść dla pieszych. Zapewni ona dojazd do WUM-u dla licznej grupy studentów, a także obsłuży planowany budynek TBS w miejscu obecnego, likwidowanego, bazarku na rogu Grójeckiej i Banacha.
 1. Pasy na jezdni powinny mieć maksymalnie 3,25 metra szerokości (ze względu na autobusy), a środkowe i lewe po 3 metry. Obecnie niektóre mają po 3,5 m, co zachęca do rozwijania nadmiernych prędkości i zwiększa hałas.
 1. Przed budynkiem szpitala należy zlikwidować zatokę autobusową, która utrudnia autobusom włączenie się do ruchu.
 1. Planowane linie tramwajowe powinny uwzględniać relację Ochota–Służewiec.
 1. Na Polu Mokotowskim (fragment zakrętu przy Żwirki/Rostafińskich) należy zrezygnować z sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych na rzecz zwykłych pasów. Tramwaj i tak zwalnia przy zakręcie.
 1. Należy zmienić geometrię zakrętu przy Rostafińskich/Żwirki na taką, która umożliwi mniejszą ingerencję w Pole Mokotowskie, tj. przesunąć tory bliżej ulic.
 1. Perony przystankowe należy wygradzać od jezdni ogrodzeniem pełnym (ala szyba), żeby chroniło pasażerów przed ochlapaniem w czasie deszczu.

Szczegóły planowanej inwestycji (w tym mapki): http://www.tramwajdowilanowa.pl.

Opinie i uwagi można przesyłać do 18 czerwca drogą elektroniczną na adres: [email protected].