//Nasz program wyborczy – dbałość o zieleń

Nasz program wyborczy – dbałość o zieleń

Ważne są nowe inwestycje w zieleń, a równie ważna jest jej właściwa pielęgnacja, aby mogła służyć nam i następnym pokoleniom. Dlatego w naszym programie wyborczym stawiamy następujące postulaty:

 Nowe parki i skwery:
🌳 Zielona Oś: schowanie Trasy Łazienkowskiej w tunelu od Al. Jerozolimskich do skarpy wiślanej, zostawienie jezdni tylko do ruchu lokalnego, nowe tereny spacerowe wśród drzew i ścieżki rowerowe (bit.ly/zielona-os).
🌳 Planty Ochockie wzdłuż ulic Dickensa i Korotyńskiego, łączące parki Szczęśliwicki i Malickiego oraz Forty Korotyńskiego (bit.ly/plantyoch).
🌳 Nowy park wzdłuż linii kolei radomskiej zamiast tranzytowej trasy N-S (czyli hałasu i smogu na Szczęśliwicach i Rakowcu): zachowanie ogródków działkowych, uporządkowanie zieleni, nowe chodniki i ścieżka rowerowa na skarpie wzdłuż torów.
🌳 Zielony plac Pod Skrzydłami: uzupełnienie obecnie betonowej przestrzeni o drzewa i krzewy posadzone w gruncie, których tam brakuje.
🌳 Nowy skwer przy ul. Skorochód-Majewskiego: zamiana terenu tymczasowego bazarku w skwer (po zrealizowaniu planowanych zmian na bazarze przy ul. Banacha) zgodnie z planem miejscowym.

 Jawność wycinek drzew. Będziemy publikować z odpowiednim wyprzedzeniem informacje o wszystkich wnioskach o wycinkę drzew i krzewów na terenach należących do Dzielnicy – a także wnioskach o wycinki wpływających do Urzędu Dzielnicy od innych podmiotów (m.in. spółdzielnie, deweloperzy). Będą one dostępne na stronie Urzędu Dzielnicy oraz w serwisie mapowym Urzędu Miasta (w ten sposób: bit.ly/zzw-wycinki). Na drzewach na terenach dzielnicowych przed podjęciem decyzji o wycince będą zawieszane wyraźnie widoczne kartki z informacjami o przygotowaniach do usunięcia danych drzew.

 Stop zaniedbywaniu drzew i krzewów, które prowadzi do wycinek. Ogrodnicy miejscy odpowiedzialni za poszczególne parki i skwery.

 Koszenie lekkim sprzętem. Ograniczenie do naprawdę niezbędnego minimum ruchu pojazdów firm zieleniarskich, które rozjeżdżają korzenie drzew i trawniki.

 Nowe i zastępcze nasadzenia spójne z istniejącym charakterem zieleńców.

 Częstsze sprzątanie zieleńców (także w weekend). Propagowanie sprzątania nieczystości przez właścicieli psów.

 Rezygnacja z solenia ulic lokalnych. Zastąpienie soli mniej szkodliwymi środkami lub odgarnianiem śniegu. Koniec negatywnego wpływu soli na przyuliczne drzewa, uszkadzania obuwia i ranienia psich łap.

Zieleń jest jednym z głównych przedmiotów troski Ochocian od początku naszej działalności (m.in. dlatego w naszym logo jest zielony kolor i listki ). Od obrony zielonej enklawy na Starej Ochocie – parku Wielkopolski – zaczęła się przed 11 laty historia naszego stowarzyszenia. W ostatnich latach m.in. broniliśmy „dzikiego zakątka” na Polu Mokotowskim, drzew przed wycinką w parku Szczęśliwickim i Malickiego. Z naszych projektów do budżetu partycypacyjnego posadzono setki drzew i krzewów. Wspieraliśmy pomysł Zielonej Ściany, która właśnie powstaje wzdłuż ul. Wawelskiej.

Przyroda – od przydomowych trawników i kwietników, poprzez lokalne skwerki i zielone podwórka, aż po rozległe parki publiczne – to jeden z najważniejszych czynników, decydujących o jakości życia w mieście. Piękna, bujna, zadbana zieleń pozytywnie wpływa zarówno na nasze samopoczucie i odbiór przestrzeni, w której chcemy przebywać, jak też na zdrowie, m.in. filtrując powietrze z zanieczyszczeń i zapobiegając efektowi miejskiej wyspy ciepła, a tym samym zmniejszając dolegliwości, choroby, a nawet prawdopodobieństwo śmierci mieszkańców miasta na skutek smogu i letnich upałów.

Wartość zieleni jest przy tym policzalna i wiele miast wdraża programy, traktujące przyrodę jako jeden z zasobów. W Warszawie jest to wciąż nowy temat, ale z szacunków, opracowanych zgodnie z polską metodologią prof. Szczepanowskiej, wynika, że np. wycinka ok. 230 tys. drzew w latach 2007–2016 przyniosła stolicy – czyli nam, jej mieszkańcom – straty finansowe rzędu 2 mld zł. (Więcej o „wycenie usług ekosystemu” pisała niedawno basza kandydatka na prezydenta Warszawy Justyna Glusmanhttps://www.facebook.com/JustynaGlusman2018/posts/884686088408506).

––––––––––––––––––––

Nasz pełny program: bit.ly/program-ochocianie-2018.

Nasi kandydaci: bit.ly/kand-ochocianie-2018.

Kandydujemy do rady dzielnicy jako KWW Ochocianie.

Do Rady Warszawy i na prezydenta popieramy Justynę Glusman (KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie), http://ruchymiejskie.waw.pl.