//Nasz program wyborczy – preferencje parkingowe dla mieszkańców

Nasz program wyborczy – preferencje parkingowe dla mieszkańców

Co zrobić, żeby ułatwić mieszkańcom parkowanie, szczególnie w okolicy swojego miejsca zamieszkania? Nasze propozycje dla Ochoty:

1. Wyznaczenie części miejsc postojowych tylko dla mieszkańców.

Uważamy, że mieszkańcy w swojej okolicy powinni mieć ułatwione parkowanie przez przeznaczenie części miejsc tylko dla osób z identyfikatorem mieszkańca (podobnie jak to jest np. w Pradze czeskiej czy centrum Krakowa). Dotyczy to w szczególności podwórek miejskich, gdzie są już miejsca postojowe (najbardziej jest to potrzebne w SPPN). Warto też przetestować rozwiązania dotyczące ograniczenia parkowania na niektórych małych ulicach tylko do mieszkańców.

2. Wydłużenie czasu obowiązywania istniejącej strefy płatnego parkowania (SPPN) na godziny wieczorne, ew. także na noc.

W niektórych rejonach to właśnie wieczorem najtrudniej jest znaleźć miejsce do zaparkowania. W razie potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców można wydłużyć obowiązywanie SPPN na całą dobę.
Oba te rozwiązania chcemy wprowadzać tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii mieszkańców w konsultacjach. Mają one pomagać mieszkańcom i ułatwiać parkowanie w swojej okolicy.

3. Konsultacje społeczne ws. rozszerzenia strefy na południową część dzielnicy.

Osoby mieszkające w pobliżu obecnej SPPN coraz częściej podnoszą kwestię rozszerzenia strefy (ulice na południe od Trasy Łazienkowskiej są traktowane przez przyjeżdżających jako wielkie Park&Ride przy przesiadaniu się do komunikacji miejskiej). Takie postulaty zgłaszali też przedstawiciele wspólnot i spółdzielni z okolicy ul. Dickensa na Szczęśliwicach na spotkaniach z urzędnikami. Należy w tej sprawie przeprowadzić konsultacje i rozszerzyć strefę, jeśli taka będzie wola mieszkańców.

4. Stop wydzierżawianiu firmom ulic i parkingów kosztem miejsc parkingowych mieszkańców.

W ostatnim roku odzyskaliśmy dla mieszkańców publiczne miejsca postojowe zajęte przez prywatną firmie przy ul. Pruszkowskiej, a od 1 stycznia zostanie dzięki naszym staraniom otwarty parking przy ul. Spiskiej (wykorzystywany obecnie głównie przez pracowników biurowców). Niestety, ulica Odrzykońska, którą Urząd Dzielnicy parę lat temu wydzierżawił tygodnikowi „Polityka”, nadal jest „sprywatyzowana”. Sprzeciwiamy się takim praktykom i oddawaniu miejsc na terenach miejskich firmom na wyłączność. Będziemy pilnować, żeby służyły one przede wszystkim mieszkańcom, rozwiążemy umowy takie jak na Odrzykońskiej.

Nasz pełny program: bit.ly/program-ochocianie-2018.
Kandydujemy do rady dzielnicy jako KWW Ochocianie.
Kandydujemy do Rady Warszawy jako KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie (nasza kandydatka: Justyna Glusman).

#RuchyMiejskie #PrzewietrzmyWarszawę