//Nasz program wyborczy – Przyjazna Grójecka

Nasz program wyborczy – Przyjazna Grójecka

Grójecka to jeden z najstarszych traktów na terenie Ochoty. Jest też kręgosłupem dzielnicy, łączącym jej zabytkowe i nowoczesne osiedla. Wszystko to predestynuje ją do roli centralnej osi i głównej ochockiej promenady. Grójecka powinna być miejscem spacerów i spotkań mieszkańców, ożywionego handlu i barwnego życia kawiarnianego. Powinna być wizytówką dzielnicy i miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Niestety jednak jest zupełnie inaczej.


Przestrzeń ulicy zdominowana jest przez dwie szerokie, trzypasowe jezdnie, które przy skrzyżowaniach jeszcze się rozszerzają – aż do pięciu pasów. Obecny kształt Grójeckiej stanowi pozostałość po czasach, gdy tędy przetaczał się ruch z tras katowickiej i krakowskiej do centrum Warszawy. Tymczasem Grójecka ostatecznie utraciła to tranzytowe znaczenie po otwarciu w 2015 roku fragmentu drogi ekspresowej S8 (trasa Salomea–Wolica), który główny ruch przeniósł na Aleje Jerozolimskie.

W ostatnich latach pomiary publikowane przezZarząd Dróg Miejskich Warszawa wskazują, że Grójecką na odcinku od Banacha do Niemcewicza przejeżdża maksymalnie ok. 1000–1500 pojazdów na godzinę. Oznacza to, że obecna przepustowość ulicy wykorzystywana jest maksymalnie w 50%. Innymi słowy: cały ruch nawet w godzinach szczytu zmieściłby się z naddatkiem na dwóch pasach ruchu w każdym kierunku.

Dlatego w pełni podtrzymujemy nasze postulaty wyborcze sprzed czterech lat (bit.ly/przyjazna-grojecka). Są one zgodne z planami miasta, które przewidują obniżenie klasy ulicy z drogi głównej do zbiorczej. Wpisują się także w planowane zmiany na dalszym odcinku Grójeckiej w ramach rewitalizacji placu Narutowicza (pisaliśmy o nich tu:https://www.facebook.com/ochocianie/posts/1907683799297340).

Nasz plan:

 Dostosowanie przekroju Grójeckiej do realnych potrzeb zmotoryzowanych oraz poprawy warunków ruchu pieszych i rowerzystów. Obecne prawe pasy jezdni należy przeznaczyć na parkowanie i drogi dla rowerów.

 W ramach koniecznej przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania z ul. Wawelską zlikwidowanie nadmiaru pasów ruchu na południowym wlocie i wylocie Grójeckiej – do przekroju 2×2.

 Wygodne szerokie chodniki po obu stronach Grójeckiej, otoczone większą ilością zieleni: drzew i krzewów.

 Przyjazna mieszkańcom estetyczna ulica handlowo-usługowa, a nie smutna pozostałość anachronicznej inżynierii ruchu z minionej epoki.

Nasz pełny program: bit.ly/program-ochocianie-2018.
Kandydujemy do rady dzielnicy jako KWW Ochocianie.
Kandydujemy do Rady Warszawy jako KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie (nasza kandydatka:Justyna Glusman).

#RuchyMiejskie #PrzewietrzmyWarszawę

Źródło wizualizacji: zm.org.pl