//Nasz program wyborczy – walka ze smogiem

Nasz program wyborczy – walka ze smogiem

 

Kwestią smogu zajmujemy się od lat, m.in. staraliśmy się o likwidację pieców-kopciuchów w Jordanku i przedstawiliśmy projekt schowania w tunelu Trasy Łazienkowskiej (generującej najwięcej zanieczyszczeń w tej części dzielnicy). Współpracując z takimi organizacjami, jak Warszawski Alarm Smogowy i Warszawa Bez Smogu, razem odnieśliśmy pierwszy podstawowy sukces: zmusiliśmy polityków, żeby dostrzegli problem zanieczyszczeń powietrza, przyznali, że rzeczywiście istnieje i trzeba zacząć mu przeciwdziałać. W efekcie władze miasta rozpoczęły wymianę kopcących pieców węglowych, a w naszej dzielnicy realizują obecnie Zieloną Ścianę wzdłuż Wawelskiej (projekt zapoczątkowany przez mieszkańców Kolonii Staszica).

Uważamy, że w najbliższej kadencji władze Ochoty powinny podjąć wszelkie możliwe działania, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Dlatego postulujemy:

 Regularne i dokładne mycie ulic (zapobieganie pyleniu wtórnemu). Zamierzamy m.in. wdrożyć rozwiązanie znane z innych miast, w których raz na parę miesięcy na całej długości danej ulicy obowiązuje przez kilka godzin (np. 9–15) zakaz postoju, co umożliwia rzeczywiście dokładne umycie ulicy od krawężnika do krawężnika i pozbycie się nagromadzonych pyłów.

 Eliminacja pieców-kopciuchów, w szczególności w ramach modernizacji Jordanka.

 Całkowity zakazu używania wzbijających kurz dmuchaw. Wpisanie go do umów podpisywanych przez Urząd Dzielnicy Ochota oraz ZGN Ochota z firmami sprzątającymi, określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie.

 Nasadzenia roślin zatrzymujących pyły z jezdni przy głównych arteriach (krzewy, żywopłoty).

Poza powyższymi niezbędne są także działania długofalowe:

 Ograniczanie tranzytu przez naszą dzielnicę. Konieczne do tego są rozwój i poprawa jakości transportu publicznego (rozbudowa sieci tramwajowej, buspasy, więcej linii SKM) oraz rozwój sieci dróg dla rowerów (budowa ścieżek na Grójeckiej, ciągu Grzymały-Sokołowskiego–Kopińska). Wyprostowane Alej Jerozolimskich i wyprowadzenie ruchu z gęsto zaludnionych rejonów Niemcewicza oraz Grójeckiej, a także niedopuszczenie do budowy planowanej trasy szybkiego ruchu N-S wzdłuż torów kolei radomskiej.

 Stworzenie gęstej sieci stacji pomiaru powietrza, która by w reprezentatywny sposób pokazywała stan zanieczyszczenia w naszej dzielnicy. Obecnie miasto ma na Ochocie informację tylko z jednej stacji w al. Niepodległości.

Działania antysmogowe zamierzamy prowadzić także na poziomie władz miasta. W linku poniżej możecie zapoznać się z kompleksowym programem antysmogowym naszej kandydatki na prezydenta Justyna Glusman i koalicji KWW Miasto Jest Nasze – #RuchyMiejskiehttps://ruchymiejskie.waw.pl/nasz-program/smog.

Do rady dzielnicy kandydujemy jako KWW Ochocianie.
Nasz pełny program: bit.ly/program-ochocianie-2018
Nasi kandydaci: bit.ly/kand-ochocianie-2018

#RuchyMiejskie #PrzewietrzmyWarszawę