//(Nie)Bezpieczna droga do szkoły

(Nie)Bezpieczna droga do szkoły

Władze Warszawy od lat prowadzą akcję pod sympatycznym hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Są to zajęcia edukacyjne, w ramach których dzieci poznają zasady poruszania po ulicach. Uczenie właściwych zachowań jest ważnym zadaniem opiekunów i wychowawców, ale to nie wystarcza. Przedszkolaki i młodsi uczniowie podstawówek są za mali, by samodzielnie zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Bezpieczna powinna być przede wszystkim właśnie ich droga do szkoły. Niestety często nie jest. Rodzice doskonale znają miejsca, gdzie ich dzieci bywają zagrożone. Sama edukacja maluchów tutaj nie pomoże. Zwykle potrzeba zmian w infrastrukturze, żeby wyeliminować niebezpieczeństwo i skłonić kierowców – ludzi dorosłych, więc szczególnie odpowiedzialnych za młodszych – do uważniejszej, spokojniejszej jazdy.

Nasz radny Aleksander Kopiński w ciągu minionego roku sprawdził, czy można poprawić bezpieczeństwo na codziennych szlakach uczniów na Starej Ochocie i Filtrach. Tutejsza Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie znajduje się przy ślepej uliczce Reja, między skwerem Sue Ryder i parkiem Wielkopolski a ul. Wawelską. Położenie wydaje się dość bezpieczne, ale długoletnie doświadczenia mówią coś innego.

W kilku miejscach dookoła od lat dochodzi do potrąceń, a na co dzień – do groźnych sytuacji. Rodzice wskazują zwłaszcza na pięć groźnych punktów, wskazują też przyczyny niebezpieczeństw. Radny sukcesywnie występował o zmiany w każdym z tych miejsc. Wnioski? Większości potrzebnych korekt nie udało się dotąd wprowadzić. „Bezpieczna droga do szkoły” w praktyce pozostaje więc nadal w sferze postulatów. Czy konieczne są tragedie, takie jak niedawna na ul. Sokratesa, aby przyspieszyć realizację tego słusznego hasła?

Na ilustrującej tekst mapie zaznaczono lokalizację szkoły i newralgicznych punktów. Poniżej ich krótkie omówienie – numery odpowiadają tym na mapie.

1️⃣ Przejście przez ul. Krzyckiego przy skrzyżowaniu z Wawelską ❌

Sprawa ciągnie się już ponad 4 lata. Na łagodnym łuku skręcający z Trasy Łazienkowskiej wpadają na pasy ze zbyt dużą prędkością, nie ustępując pieszym. Po dwukrotnym potrąceniu tu dziecka mieszkańcy wystąpili z petycją o zmiany, podpisaną przez 400 osób. Nasza radna Monika Mossakowska i Justyna Glusman zorganizowały wizję lokalną z udziałem z ówczesnego wiceprezydenta i inżyniera ruchu. W efekcie skrócone zostało sąsiednie przejście dla pieszych przy ul. Reja. Korekta łuku na skręcie z Wawelskiej wymaga jednak zgody wojewody (odstępstwo od norm). Zarząd Dróg Miejskich Warszawa przygotował projekt, ale jego wniosek z powodu braków formalnych pozostawiono bez rozpoznania. Powtórne wezwanie radnego, by ZDM uzupełnił i złożył poprawny wniosek do wojewody, od blisko 3 miesięcy pozostaje bez odpowiedzi (zgodnie z przepisami, powinna zostać udzielona w ciągu 3 tygodni).

Interpelacja pierwsza (listopad 2018): https://bip.warszawa.pl/…/608B3B3D-AB4C-4221-B165-375C6D83A…
Interpelacja druga (sierpień 2019): https://bip.warszawa.pl/…/8176AA02-F3B6-4DED-B085-4AEEC0352…

2️⃣ Przejście przez ul. Krzyckiego przy skrzyżowaniu z Dantyszka ❓

Przyspieszanie na widok osób czekających na wąskim chodniku przed pasami i wyprzedzanie aut przepuszczających pieszych – to tutaj codzienność. Audytor ZDM zalecił instalację „aktywnego przejścia”, umieszczenie znaków na fluorescencyjnym tle i inne sposoby zaakcentowania wizualnego pasów. Mimo dwóch wystąpień radnego ZDM nie zrealizował tych zaleceń, za to w tym roku przejście zostało doświetlone nowymi latarniami. Obserwacje mieszkańców wskazują, że tylko nieznacznie poprawiło to sytuację pieszych.

Interpelacja (styczeń 2019): https://bip.warszawa.pl/…/7C52C66B-5516-48AA-982B-6690BF13B…
Zapytanie (marzec 2019): https://bip.warszawa.pl/…/2A44B34E-A550-458B-922F-5B3A79C4D…

3️⃣ Przejście przez ul. Krzywickiego przy skrzyżowaniu z Wawelską ❌

To popularny szlak dzieci w drodze na zajęcia dodatkowe z angielskiego. Sytuacja jest tu podobna, jak na pasach przez Krzyckiego (pkt 1): szeroki łagodny łuk zachęca do niezwalniania przed przejściem, które w dodatku odsunięto o kilkanaście metrów od Trasy Łazienkowskiej. Radny wnioskował m.in. o budowę azylu („wysepki”), co skróciłoby drogę pieszych przez jezdnię. Odpowiedź ZDM: wszystko jest zgodnie z przepisami, więc nie ma sprawy – dopóki nie zacznie dochodzić do wypadków…

Interpelacja (styczeń 2019): https://bip.warszawa.pl/…/54030CB4-F012-4D47-A1D8-7E6BCEC4A…

4️⃣ Pospieszna jazda pod prąd ulicą Dantyszka ✔️

Kwestia „Kto Posuwa Dantyszka” zaprząta okolicznych mieszkańców od dekady. To nielegalny skrót, umożliwiający – jadąc pod prąd – ominięcie korka na Filtrowej. Kierowcy nie tylko łamią zakaz wjazdu, ale też spieszą się, by uniknąć mandatu. Pozornie spokojne miejsce powszechnie uważane jest za groźne zarówno dla dzieci, jak licznych tutaj seniorów. Radny występował o łagodniejsze rozwiązanie, ale dzielnicowy Wydział Infrastruktury zaproponował radykalne: fizyczne uniemożliwienie ruchu na kluczowym odcinku. Społeczność lokalna w nieformalnym referendum poparła taką zmianę. Opracowywany projekt będzie musiało jeszcze zatwierdzić Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Mamy nadzieję, że w 2020 roku problem w końcu definitywnie zniknie.

Interpelacja (styczeń 2019): https://bip.warszawa.pl/…/52548092-B3B7-47A7-9D88-AEC6E3B8D…

5️⃣ Wjazd na dziedziniec Ministerstwa Środowiska przy ul. Reja ✅

Trudno uwierzyć, ale przed zwykłą bramą dochodziło do potrąceń dzieci na chodniku, a sprawcy zgłaszali się do dyrekcji szkoły z… pretensjami, żeby nauczyć uczniów ustępowania kierowcom (sic!). Dzięki ustawieniu trzech donic przez ochocki Wydział Infrastruktury zawężono wjazd, uniemożliwiając groźne manewry samochodami i nielegalne parkowanie, które ograniczało widoczność małych pieszych. Spośród wszystkich powyższych to jedyna załatwiona sprawa.

Interpelacja (grudzień 2018): https://bip.warszawa.pl/…/98E13075-8497-4A00-A894-C3C6D0195…