//Nowe fakty ws. straganów przy ul. Filtrowej

Nowe fakty ws. straganów przy ul. Filtrowej

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa likwiduje stragany z warzywami przy ul. Filtrowej i czyni to wbrew woli rady dzielnicy, burmistrza i mieszkańców. Opisywaliśmy sprawę już dwukrotnie. Do tej pory Zarząd Dróg Miejskich jako główny argument za likwidacją stoisk handlowych w pasie drogi ul. Filtrowej podawał bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Otóż według ZDM to Tramwaje Warszawskie wskazywały na ryzyko kolizji tramwajów przejeżdżających ul. Filtrową z wyjeżdżającymi samochodami z parkingu na chodniku Filtrowej, tam gdzie wyznaczone są przez Urząd Dzielnicy legalne miejsca do prowadzenia handlu i obecnie znajdują się tam cieszące się popularnością stragany z warzywami i owocami. Wcześniej zlikwidowano jeden stragan stojący tuż na rogu Filtrowej i Asnyka, który rzeczywiście utrudniał widoczność ale przy okazji ZDM postanowił usunąć wszystkie stragany, które zgodnie z opiniami Tramwajów Warszawskich nie stanowiły zagrożenia w ruchu drogowym.

Dotarliśmy do korespondencji Zarządu Dróg Miejskich i Tramwajów Warszawskich, które podważają powyższą argumentację ZDM. I tak:

1. W piśmie skierowanym do ZDM z dn. 19.02.2016 dot. stoiska handlowego nr 3 przy ul. Filtrowej/Asnyka pan Wojciech Bartelski, członek zarządu Tramwajów Warszawskich napisał co następuje: „ Informuje, że nie widzimy przeszkód w dalszym funkcjonowaniu ww. stoiska handlowego we wskazanej lokalizacji i tym samym wydajemy pozytywną opinię do przedstawionego projektu technicznego lokalizacji stoiska handlowego przy ul. Filtrowej. W rejonie ww. stoiska kierujących tramwajami obowiązuje przestrzeganie ograniczenia prędkości (do 20 km/h), a pomiędzy stoiskiem handlowym i ogrodzeniem ochronnym jest zachowany prześwit umożlwiający obserwację pojazdów tramwajów przez kierowców…. W naszej ocenie zastosowanie ograniczeń prędkości jest wystarczające do zapewnienia warunków bezpiecznego ruchu drogowego, oczywiście przy zastosowaniu ostrożności przez wszystkich użytkowników drogi” (skan pisma na zdjęciu)

2. W odpowiedzi na powyższe pismo ZDM przesłał odpowiedź Tramwajom Warszawskim datowaną na 14.03.2016 : ” Zarząd Dróg Miejskich zwraca się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie oraz zajęcie jednolitego stanowisko w sprawie ograniczenia widoczności dla tramwajów przy ul. Filtrowej ….. Prosimy o przedstawienie ostatecznego stanowiska Państwa jednostki ponieważ pismo z dn 19.02.2016 r opiniuje pozytywnie lokalizację stanowiska, które ogranicza widoczność na torowisku tramwajowym.” (skan pisma na zdjęciu)

3. Tramwaje Warszawskie odpowiedziały ZDM w piśmie z 11.05.2016: „W odpowiedzi na Państwa pismo Tramwaje Warszawskie Sp z o.o. przedstawia jednolite stanowisko w sprawie lokalizacji stanowisk handlowych w ul. Filtrowej. Zgodnie z opinią oraz uzasadnieniem przedstawionymi w naszym piśmie o sygnaturze … , podtrzymujemy swoje stanowisko, iż lokalizację stoiska handlowego nr 3 przy ul. Asnyka/ Filtrowa opiniujemy pozytywnie … Nie wskazywaliśmy żeby skutecznym rozwiązaniem była likwidacja stoisk handlowych w ul. Filtrowej. Wobec powyższego, lokalizacja stoiska handlowego nr 3 została przez nas pozytywnie zaopiniowana” (skan pisma na zdjęciu)

Zatem, widać to dobitnie, Tramwaje Warszawskie popierają obecną lokalizację straganów przy Filtrowej. Najwyższa pora, żeby Zarząd Dróg Miejskich jeszcze raz zrewidował swoje stanowisko. W dzielnicy powinno odbyć się spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron (burmistrz, ZDM, TW, kupcy, radni), które wyjaśniłoby te niejasności ZDM i doprowadziło do rozwiązania konfliktu. Pani Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz , czy podejmie się pani tego zadania i odbędzie się okrągły stół w tej sprawie?