//Praca radnych Ochoty w liczbach

Praca radnych Ochoty w liczbach

Zaangażowanie radnych w sprawy dzielnicy trudno zmierzyć w całości. Nikt nie notuje czasu spędzonego na rozmowach z mieszkańcami, nie liczy wysiłku włożonego w lekturę dokumentów i pracę nadi projektami. Do najważniejszych form aktywności należą jednak składane przez radnych interpelacje i zapytania do zarządu dzielnicy, które można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.warszawa.pl/…/interpelacje_zapytania/default.htm).

Blisko dwa lata temu duże zainteresowanie wzbudziły opublikowane przez nas statystyki wystąpień radnych Ochoty z lat 2014-2017 (https://www.facebook.com/ochocianie/posts/1656751361057253). Teraz policzyliśmy, jak wyglądało to dotychczas w obecnej kadencji.

Od listopada 2018 do końca 2019 roku wszyscy dzielnicowi radni złożyli łącznie 374 interpelacje i zapytania. To bardzo wysoki wynik. Przez zaledwie 14 miesięcy liczba wystąpień osiągnęła poziom 55% całego dorobku ubiegłej kadencji (2014-2018) i blisko 78% dorobku w kadencji poprzedniej (2010-2014).

Na dwóch wykresach przedstawiliśmy, jak kształtuje się udział w tej pracy poszczególnych klubów i ich przedstawicieli. Dane te nieco odbiegają od urzędowego zestawienia dorobku indywidualnego radnych, gdzie wystąpienia podpisane przez kilka osób liczone są kilka razy – każdemu z sygnatariuszy osobno. W takich przypadkach mamy faktycznie do czynienia z jedną interpelacją lub zapytaniem, dlatego policzyliśmy każde takie wystąpienie jako jedno. Stąd też w wynikach pojawiają się ułamki: to efekt wspólnego sygnowania pisma przez radnych z różnych klubów – podzieliliśmy je między ich ugrupowania odpowiednio do liczby podpisanych członków.