//Priorytety programowe

Priorytety programowe

Wczoraj pisaliśmy o wyborze Zarządu Ochota – dzielnica m.st. Warszawy, w którym zastępcą burmistrza została Maria Środoń, współzałożycielka i przewodnicząca naszego stowarzyszenia. Dziś ogłaszamy priorytety programowe koalicji KO–Ochocianie na najbliższą kadencję (pełna treść dokumentu: bit.ly/priorytety-ochota).

Nie jest to oczywiście wszystko, co chcemy zrobić w najbliższej kadencji. W trakcie rozmów koalicyjnych zgodziliśmy się prawie w 100% co do słuszności postulatów programowych, przedstawionych w czasie kampanii zarówno przez nas, Ochocian, jak i przez Koalicję Obywatelską – i zamierzamy je sukcesywnie realizować przez najbliższe pięć lat. Poniższe priorytety to kwestie najważniejsze, których znaczenie chcieliśmy szczególnie podkreślić.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRIORYTETY PROGRAMOWE

określone 9 listopada 2018 r. w Warszawie w ramach porozumienia pomiędzy
Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska […]
a Klubem Radnych Ochocianie […]

Strony deklarują wolę pełnego współdziałania w zakresie wyznaczonych priorytetów:

1️⃣ Będących w gestii m.st. Warszawa:

 Zmodernizowanie pl. Narutowicza wraz z rewitalizacją ulicy Grójeckiej na odcinku od pl. Zawiszy do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. poprzez m.in. zmianę przekroju Grójeckiej do 2×2, przeniesienie parkowania na jezdnię, nasadzenia zieleni i budowę dróg dla rowerów po obu stronach Grójeckiej, a także przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania z Wawelską i Kopińską, przy pozostawieniu na odcinku od ul. Niemcewicza do pl. Zawiszy w stronę centrum 3 pasów jezdni.
 Połączenie „nowych” i „starych” Al. Jerozolimskich w stronę centrum na odcinku od ul. Niemcewicza do pl. Zawiszy w celu zdjęcia ruchu tranzytowego z ulicy Niemcewicza i przywrócenia jej lokalnego charakteru, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców parkujących obecnie na tym terenie – do etapu projektu wykonawczego.
 Wykonanie studium wykonalności, koncepcji i analiz schowania ciągu ulic Wawelskiej, Kopińskiej i Grzymały-Sokołowskiego w tunelu.
 Budowa linii tramwajowej z Woli do Wilanowa, w okolicy Dworca Zachodniego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i ul. Rostafińskich.
 Przebudowa skrzyżowania Grójecka/Harfowa/Racławicka oraz wprowadzenie kursowania linii autobusowej 208 w obu kierunkach.
 Przebicie ul. Racławickiej poprzez budowę jezdni o przekroju 1×2, łączącej ulice Mołdawską i Grójecką, z zachowaniem bazarku przy ul. Mołdawskiej. Realizacja projektu CAL Mołdawska w zakresie wynikającym z konsultacji społecznych. Wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Mołdawskiej i Racławickiej.
 Wybudowanie parku i rowerostrady wzdłuż torów kolejowych linii radomskiej na Służewiec biurowy.
 Modernizacja Pola Mokotowskiego, zgodnie z projektem wyłonionym w konkursie.
 Wybudowanie budynku TBS Warszawa Południe Sp z o.o. na rogu ulic Grójeckiej i Banacha wraz z Muzeum Ochoty, izbą pamięci.
 Ewentualne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie całej dzielnicy, zgodnie z wynikiem przyszłych konsultacji społecznych.
 Wybudowanie kładki pieszo-rowerowej przez tory przy ulicy Sąchockiej.
 Utworzenie 200 nowych miejsc w żłobkach, w tym 100 przy ul. Korotyńskiego.

2️⃣ Będących w gestii Dzielnicy Ochota:

 Dokończenie budowy parku Zachodniego zgodnie z założeniami oraz jego wyciszenie.
 Usprawnienie ruchu na obszarze ulic Włodarzewskiej, Drawskiej, Zadumanej, Lirowej, Harfowej, Lutniowej, poprzez całościowe zaplanowanie, przebudowę i modernizację tych ulic.
 Wybudowanie szkoły podstawowej i przedszkola w rejonie ul. Włodarzewskiej.
 Modernizacja III Ogrodu Jordanowskiego poprzez m.in. remont pawilonu oraz stworzenie międzypokoleniowej placówki społeczno-oświatowo-kulturalnej.
 Zmodernizowanie pływalni przy ul. Rokosowskiej (saunarium, nowa plaża basenowa, nowe szatnie, nowoczesne natryski).
 Wybudowanie hali sportowej w VII LO im. J. Słowackiego.
 Wybudowanie hali sportowej w SP 264.
 Koncepcja rozbudowy Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej w celu stworzenia nowej, większej sali widowiskowej.
 Modernizacja sali koncertowej w Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (d. „Kolejówka”).
 Renowacja pomnika Barykada Września – do 31 sierpnia 2019 roku.
 Przebudowa placów zabaw w parku Szczęśliwickim, Wielkopolskim, na skwerze Dobrego Maharadży oraz na pl. Baśniowym zgodnie z koncepcją opracowaną w konsultacjach z mieszkańcami.
 Kompleksowe remontowanie chodników, dzięki stworzeniu funduszu gwarantującego szeroki zakres remontów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz z uwzględnieniem remontu chodnika przy ul. Kurhan wraz z wykupem i budową brakującego fragmentu.
 Zazielenienie ciągów ulic i terenów przyulicznych wraz z kontynuacją akcji „Zielone podwórka Ochoty” z dokończeniem zielonej ściany na ul. Wawelskiej.
 Modernizacja parku Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie koncepcji opracowanej w konsultacjach z mieszkańcami.
 Wybudowanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (d. „Kolejówka”).