//Raport z konsultacji społecznych planu miejscowego rejonu pl. Zawiszy

Raport z konsultacji społecznych planu miejscowego rejonu pl. Zawiszy

Konsultacje zakończyły się dwa miesiące temu, teraz możemy zapoznać się z ich wynikami. Opublikowany wczoraj raport podsumowuje opinie wyrażone w trakcie spotkań (na warsztacie i w punktach konsultacyjnych) oraz w internetowej geoankiecie. Łącznie w konsultacjach wzięło udział 426 osób, w tym: 35 na spotkaniu warsztatowym, 75 w punktach konsultacyjnych, a 316 poprzez internetową geoankietę. Czego chcą mieszkańcy Ochoty?

✅ „Wyprostowania” Alej Jerozolimskich i dzięki temu uspokojenia ruchu na ul. Niemcewicza – to najpowszechniej wyrażany postulat.

✅ Głębokich zmian samego pl. Zawiszy, który postrzegany jest jako miejsce nieprzyjazne i brzydkie, a dla pieszych niewygodne – nie ma jednak zgodności co do kierunku tych przekształceń.

✅ Zmian na Grójeckiej oraz… niezmieniania na niej niczego – w takich kwestiach, jak „odgięcie” Grójeckiej na północ na wysokości Dalekiej oraz jej „zwężenie”, czyli ograniczenie przekroju jezdni do dwóch pasów ruchu, głosy są podzielone mniej więcej równo.

✅ Nowej zabudowy na „serku” oraz… niezabudowywania go wcale – to także kwestia sporna, przy czym wiele osób chętnie zgadza się na zabudowę pierzejową o wysokości dostosowanej do przeciwnej strony Grójeckiej.

✅ Ułatwienia parkowania, przy czym podnosi się m.in. naszą koncepcję budowy parkingu podziemnego pod nową nitką Alej Jerozolimskich.

✅ Więcej terenów zieleni – w formie skweru i szpalerów drzew wzdłuż ulic – oraz bezwzględnego zachowania obecnie istniejących zielonych enklaw wewnątrz kwartałów.

✅ Nowych placów zabaw, dostawienia ławek i stworzenia miejsc aktywności sportowej, których na tym obszarze zupełnie brak.

✅ Chodników wolnych od parkowania i nowych dróg rowerowych.

Jednocześnie z raportem z konsultacji opublikowane zostały również wyniki diagnozy społecznej, sporządzonej na potrzeby projektowania planu miejscowego rejonu pl. Zawiszy. Nie przynosi ona żadnych informacji, które mogłyby zdziwić mieszkańców dzielnicy, poza jedną.

Autorzy zadali sobie trud policzenia miejsc postojowych przy poszczególnych ulicach oraz faktycznie parkujących tam samochodów. Nie zaskakuje fakt, że w większości przypadków obłożenie zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy wynosi od 100% do 150%, a nawet 200%. Nie dziwi też stwierdzenie, że prywatny płatny parking na „serku” jest pustawy, o czym wielokrotnie pisaliśmy.

Odkryciem dla wielu osób może być jednak to, że wzdłuż ul. Raszyńskiej jest zajęte zaledwie od 1/2 do 2/3 miejsc postojowych. Fakt bardzo zastanawiający, jeśli wspomnieć gorący spór, jakim kończyły się konsultacje koncepcji „Zielonej Raszyńskiej”. A był to spór właśnie o… miejsca postojowe!

Konsultacje dotyczące pl. Zawiszy były pierwszym etapem sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu pl. Zawiszy. Raport z nich posłuży jako materiał pomocniczy dla urbanistów. Ci zaprojektują wariantowe koncepcje planu miejscowego. W dwóch kolejnych etapach konsultacjom zostaną poddane:
1️⃣️️ wariantowe koncepcje planu (jest to rzadko spotykany etap prac nad planem miejscowym),
️2️⃣️ finalny projekt planu miejscowego (który oczywiście w wyniku konsultacji może się jeszcze poważnie zmienić).

Liczymy na to, że prace potoczą się sprawnie. Plan miejscowy rejonu pl. Zawiszy to jeden z dokumentów, których Ochota i jej mieszkańcy potrzebują najpilniej.

Raport z konsultacji społecznych mpzp rejonu pl. Zawiszy: http://architektura.um.warszawa.pl/…/Raport%20Plac%20Zawisz…

Raport z diagnozy społecznej rejonu pl. Zawiszy:http://architektura.um.warszawa.pl/…/Raport%20z%20diagnozy%…