//Reprywatyzacja Nieborowskiej – ciąg dalszy sprawy. Co dalej z lokatorami?

Reprywatyzacja Nieborowskiej – ciąg dalszy sprawy. Co dalej z lokatorami?

Trzy tygodnie temu pisaliśmy o sprawie Nieborowskiej 15, nieruchomości na Starej Ochocie, która została zreprywatyzowana przez warszawskich urzędników (bit.ly/2y1aW7e). Ta decyzja po interwencji lokatorów została ostatnio unieważniona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jednak do dziś lokatorzy nie są pewni swojego losu.

Dlatego na wniosek naszego radnego Łukasz Gawryś na ostatnim posiedzeniu Rada Dzielnicy jednomyślnie podjęła stanowisko w tej kwestii. Radni zwrócili się do prezydent Warszawy o jak najszybsze przywrócenie tej nieruchomości do zasobów miasta. Dalsze przeciąganie sprawy powoduje, że lokatorzy są dalej narażeni na skutki błędnej decyzji – czyli wyższy czynsz i brak gwarancji najmowania mieszkania.

Sprawa ma jednak ciąg dalszy. Sąsiednia klatka (tj. Nieborowska 13) także została wcześniej zreprywatyzowana. Lokatorzy zwrócili się do prokuratury o wszczęcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego przejęcia ich budynku. W piśmie (które za ich zgodą załączamy) wskazują na popełnione, ich zdaniem, przez urzędników błędy, które mają podważać zasadność zwrotu także tej części kamiennicy.

To smutne, że dopiero upór mieszkańców może doprowadzić do wyjaśnienia obu spraw. Władze miasta i dzielnicy przez lata ignorowały sygnały od lokatorów o możliwych nieprawidłowościach.