//Wojewoda unieważnia uchwałę krajobrazową!

Wojewoda unieważnia uchwałę krajobrazową!

Już od 30 kwietnia nowe reklamy miały podlegać ograniczeniom wynikającym z grudniowej uchwały Rady Warszawy. A po dwóch latach okresu przejściowego dla starych reklam – Warszawa miała być wolna od reklamozy! Jednak dziś wojewoda wyrzucił uchwałę krajobrazową do kosza!

Teraz Rada Warszawy może odwołać się od decyzji wojewody do sądu – albo uwzględnić zastrzeżenia wojewody i po miesiącach nowych uzgodnień i konsultacji przyjąć nową uchwałę. Czy na wejście w życie uchwały będziemy czekać kolejne lata?!

Opublikowane dziś rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody:
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/2529/akt.pdf

Więcej i komentarz wicedyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wojtek Wagnerbit.ly/2w49LXO.

(Grafika za Żegnamy Reklamy)