Dekada prac nad zielenią Ochoty w dwóch kadrach…

Spieszmy się kochać przyrodę, bo coraz jej mniej wokół nas. Na Starej Ochocie nasila się wycinka drzew. Część naruszona przez wichury, część przez czas i złe warunki (solenie ulic, podcinanie korzeni np. przy remontach i…

„Polska dla Polaków” – tego domaga się wiceburmistrz…

Na hipokryzję zakrawa w tej sytuacji fakt, że po pobiciu na Słupeckiej ciemnoskórej 14-latki dzielnicowa PO zgłasza projekt stanowiska Rady Dzielnicy, domagając się podjęcia przez władze dzielnicy działań, „których celem będzie przeciwdziałanie postawom wrogości wobec…