Jak pracują radni Ochoty?

Postanowiliśmy przyjrzeć się pracy radnych przez ostatnie trzy lata. Interpelacja to jedno z podstawowych narzędzi, jakimi mogą się posługiwać osoby wybrane do lokalnego samorządu. W praktyce interpelacja to publiczny wniosek (ustny lub pisemny), za pomocą którego radny może domagać się od burmistrzów naszej dzielnicy podjęcia określonych działań w sprawach Ochoty. Polub 🙂

10-lecie Ochocian – tak było wczoraj!

Spotkaliśmy się, żeby pokazać co robiliśmy i co będziemy robić. Miło spędziliśmy czas wspominając, rozmawiając i snując plany na przyszłość, Dziękujemy wszystkim za przybycie – zarówno tym z którymi się znam długo, jak i tych, których spotkaliśmy po raz pierwszy. Polub 🙂