//Łącznik rowerowy pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, a ulicą Kopińską

Łącznik rowerowy pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, a ulicą Kopińską

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa realizuje projekt do budżetu partycypacyjnego, który zgłosił nasz radny Łukasz Gawryś. Polega on stworzeniu rowerowego powiązania lokalnej jezdni ulicy Kopińskiej z istniejącą infrastrukturą rowerową.

W pierwszym rzucie powstał łącznik prowadzący do Alej Jerozolimskich. Brakuje jeszcze oznakowania pionowego, ale rowerzyści już chętnie z niego korzystają. W dalszej kolejności na drugim końcu „małej” Kopińskiej ma powstać analogiczne dowiązanie do ulicy Białobrzeskiej.

Link do projektu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9126