//Uspokajanie ruchu na Starej Ochocie i Filtrach

Uspokajanie ruchu na Starej Ochocie i Filtrach

Ulice Częstochowska i Siewierska są już oddane do użytku po zmianach. Wprowadzono na nich ograniczenie prędkości do 30 km/h i kontraruch rowerowy, umożliwiający poruszanie się cyklistom w obydwu kierunkach. Bliskie ukończenia są też: Rokosowska, Nowogrodzka i Radomska. Trwają też prace na wielu innych ulicach.

Zmiany są realizacją zgłoszonych przez nas projektów, wybranych w głosowaniu do budżetu partycypacyjnego. Chociaż inżynier ruchu dołożył wiele elementów, których nie było w naszych projektach i nie zawsze mają sensowne uzasadnienie (np. niektóre progi spowalniające), mimo wszystko uważamy, że jest to krok w dobrym kierunku.

Docelowo strefa tempo-30 obejmie wnętrza kwartałów ograniczonych ulicami:
1️⃣ Nowowiejską, Krzywickiego, Wawelską i al. Niepodległości;
2️⃣ Filtrową, Krzyckiego, Wawelską i Krzywickiego;
3️⃣ Niemcewicza, Białobrzeską, Kopińską i Grójecką.

Pozostałe ulice zostaną objęte lokalnie ograniczeniem do 30 km/h.

Pełna lista ulic oraz projekty organizacji ruchu: http://rowery.um.warszawa.pl/…/realizujemy-bud-et-obywatels…