//Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego!

Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego!

Utrzymano decyzję konserwatora zabytków o wpisaniu terenu Reduty Ordona do rejestru zabytku.

Chronione jest całe „miejsce walki stoczonej 6 września 1831 roku w czasie powstania listopadowego […] wraz z reliktami umocnienia obronnego – dzieła fortyfikacyjnego nr 54” – a nie tylko same „relikty”, co jest dużo szerszą ochroną. To kończy trwającą ponad pięć lat batalię i powinno zabezpieczać teren Reduty przed zabudową deweloperską. Jest ona przewidziana w planie miejscowym. Mimo wielu uwag o zmianę tego stanu rzeczy, złożonych w 2014 roku do projektu nowego planu miejscowego, władze miasta zamroziły prace nad jego zmianą.

Szczególne podziękowania za wpis do rejestru zabytków należą się za inicjatywę Komitet Zachowania Reduty Ordona, a w tym Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, które w 2014 r. złożyło wniosek o wpis do rejestru zabytków. Wpisu dokonała Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska, a podtrzymała go wiceminister kultury Magdalena Gawin (Główny Konserwator Zabytków).

W decyzji konserwatora zabytków zwrócono także uwagę na stanowiska komisji Rady Dzielnicy i samej Rady, które popierały objęcie tego terenu ochroną.

Co dalej? Mamy nadzieję, że to pierwszy krok ku ponownemu scaleniu i uporządkowaniu całego terenu. A następnie stworzeniu w tym miejscu ogólnodostępnego terenu zieleni o charakterze edukacyjno-kulturalnym, co postulujemy od lat. Czy pomoże w tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak jak wsparło budowę pomnika Bitwy Warszawskiej? Liczymy tu na, wyjątkowo, udaną współpracę rządu i samorządu.

(Historyczny schemat Reduty za https://mowiawieki.pl)