//Od piątku Ochota ma dwa nowe zabytki!

Od piątku Ochota ma dwa nowe zabytki!

Prezydent wpisał do Gminnej Ewidencji Zabytków dwa nowe obiekty na Ochocie.

1️⃣ Skwer Alfonsa Grotowskiego. Powstał on z części pl. Starynkiewicza w 1936 roku na 50-lecie warszawskich wodociągów. Upamiętnia współtwórcę Filtrów, który pełnił funkcję kierownika wodociągu Marconiego i był projektantem wodociągu praskiego. Jego zasługą jest sprowadzenie do Warszawy Williama Lindleya. Przez wiele lat faktycznie na miejscu kierował budową systemu warszawskich wodociągów i kanalizacji wg projektu Lindleyów.

2️⃣ Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Pole Mokotowskie). Został urządzony w latach 70. w miejscu dawnego pola wojennego wg projektu inż. Stanisława Bolka.

Wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków pozwala na ochronę konserwatorską m.in. dzięki konieczności uzgadniania z konserwatorem zabytków prac wymagających pozwolenia na budowę.

Jednocześnie z GEZ wykreślono – a nie wpisano, jak omyłkowo napisaliśmy z początku – kamienicę przy ul. Barskiej 2 (obok pl. Narutowicza).