//Czy plac Zawiszy mógłby wyglądać jeszcze gorzej?

Czy plac Zawiszy mógłby wyglądać jeszcze gorzej?