//Dość ośmieszania rocznicy odzyskania niepodległości!

Dość ośmieszania rocznicy odzyskania niepodległości!

Naczelnik Wydziału Estetyki w ratuszu, Wojtek Wagner, zwraca uwagę na wielki baner wywieszony na jednym z budynków mieszkalnych przy Białobrzeskiej. Łamie on obowiązujące w Polsce prawo – od 2009 roku nie można wieszać płacht reklamowych, które zasłaniają okna w budynkach mieszkalnych. W dodatku baner powieszono na budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków (jest to część założenia urbanistycznego Ochota I).

Takich płacht i kpienia z prawa jest niestety w Warszawie wiele, a walka z nimi zajmuje urzędnikom warszawskiego ratusza wiele czasu. Ten przykład jest jednak wyjątkowy z jednego powodu. Za jego wywieszeniem tym razem nie stoi kolejny operator komórkowy czy dealer samochodów, ale Ochocka Wspólnota Samorządowa, czyli… ugrupowanie współrządzące w Ochota – dzielnica m.st. Warszawyi kierowane przez wiceburmistrza Grzegorz Wysocki. Przykre, że na Ochocie możemy się spotkać z zasadą – prawo jest dla innych, ale nie dla rządzących.

To kolejny przykład mimowolnego ośmieszania stulecia polskiej niepodległości. Parę miesięcy temu ochoccy radni postanowili uczcić tę rocznicę… budową stu miejsc parkingowych (bit.ly/2lkuA8x).

Płachta już zniknęła z budynku. Dziękujemy za interwencję p. Wagnerowi!