//Mniej aktów rasistowskich na Ochocie w 2017 roku. Oby był to trwały trend!

Mniej aktów rasistowskich na Ochocie w 2017 roku. Oby był to trwały trend!

W ostatnich latach w internecie i mediach często pojawiają się relacje świadków o przestępstwach popełnianych na Ochocie, których sprawcy kierują się nienawiścią na tle rasowym, etnicznym i religijnym. Wiele razy czytaliśmy o przypadkach pobicia i publicznego znieważania osób innej narodowości lub koloru skóry. Ostatnio głośnym echem odbiły się zwłaszcza dwa takie zdarzenia: pod koniec listopada miała miejsce dewastacja Ośrodka Kultury Muzułmańskiej przy ul. Bohaterów Września, a ten rok zaczął się pobiciem nastoletniej Turczynki na ul. Słupeckiej, na które Rada Dzielnicy zareagowała wydaniem oświadczenia, w którym sprzeciwiła się takim zjawiskom.

Sprawdziliśmy, jak dokładnie wygląda statystyka tego rodzaju przestępstw w naszej dzielnicy w ciągu ostatnich 10 lat. Dane, które przekazała nam Komenda Stołeczna Policji, prezentujemy na załączonych grafikach. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w latach 2008–2014 zjawiska takie prawie nie występowały. Natomiast ich nasilenie nastąpiło w latach 2015–2016. Wreszcie, rok 2017 przyniósł wyraźny spadek liczby takich czynów.

Cieszymy się, że liczba aktów rasistowskich spadła po poprzednich dwóch latach ich nasilenia. Mamy nadzieję, że ten trend okaże się trwały. Zdecydowanie sprzeciwiamy się nienawiści na tle rasowym, etnicznym i religijnym. Na jakiekolwiek jej przejawy nie może być miejsca w przestrzeni publicznej, nie wolno ich tolerować ani lekceważyć. Uważamy też, że powinny być surowo zwalczane przez policję i karane przez sądy, a szkoły powinny przygotowywać dzieci i młodzież do pokojowego, przyjaznego współistnienia z obcokrajowcami, które w Warszawie i na Ochocie jest przecież już od dawna codziennością.