//Nowy mural na Rakowcu

Nowy mural na Rakowcu

Całą ślepą ścianę szczytową nowego budynku przy ul. Mołdawskiej 5 – o powierzchni ok. 230 metrów kwadratowych! – ozdobiono, malując fragment planu Warszawy z końca lat 30. Widać na nim ówczesną sieć dróg i wsie w okolicy Rakowca, glinianki, które dały początek stawom w parku Szczęśliwickim, a także planowany rozwój miasta na tym terenie.

To doskonały pomysł na popularyzację wiedzy o historii naszej dzielnicy. Mapa uświadamia, że przez minione 80 lat ten rejon Ochoty, wtedy jeszcze wiejski i rolniczy, zmienił się nie do poznania. Czy odnajdujecie na niej swoje okolice?