//Powstaje koncepcja rewitalizacji Jordanka

Powstaje koncepcja rewitalizacji Jordanka

Ruszyły prace nad studium wykonalności i koncepcją remontu Jordanka przy Wawelskiej. Kilka dni temu nasza wiceburmistrz Maria Środoń dokonała wizji lokalnej wraz z projektantami. Będą oni analizować, w jaki sposób odnowić drewniany pawilon, ocalając możliwie najwięcej oryginalnej substancji. Budynek liczy ok. 90 lat i ekspertyza techniczna wykazała bardzo wysoki stopień zużycia jego elementów konstrukcyjnych, wykończenia i instalacji (ponad 80%).

Wyniki obecnych prac zostaną następnie skonsultowane z konserwatorem zabytków, gdyż III Ogród Jordanowski od 2016 roku objęty jest ochroną jako obszar (wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków). Wtedy też będzie można oszacować docelowe koszty renowacji i podjąć decyzje co do przyszłych funkcji obiektu. Z pewnością będzie tu nadal ognisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym. Mieszkańcy Starej Ochoty podnoszą również postulaty utworzenia tam żłobka, którego brakuje w tej części dzielnicy, oraz domu dziennego pobytu dla seniorów.

O rewitalizację Jordanka bardzo aktywnie zabiegała w poprzedniej kadencji nasza ówczesna radna Monika Mossakowska Biało. W 2016 roku odbyły się konsultacje społeczne Laboratorium Jordanka, w których uczestnicy – dzieci uczęszczające do placówki i jej pracownicy oraz rodzice i okoliczni mieszkańcy – diagnozowali atuty, problemy i potrzeby Jordanka. Jeden z podnoszonych od lat postulatów został spełniony przed rokiem: zaprzestano ogrzewania pawilonu węglem, który w starych kaflowych piecach zastąpiły elektryczne grzałki.