//Żłobki nie dla Ochoty? Interweniujemy!

Żłobki nie dla Ochoty? Interweniujemy!

W ciągu ostatnich dwóch lat w Warszawie liczba miejsc w żłobkach prawie się podwoiła, co znacząco poprawiło sytuację rodziców małych dzieci. Niestety nie na Ochocie.

W tegorocznej rekrutacji 491 dzieci zgłoszono do placówek na terenie naszej dzielnicy. Zakwalifikowanych zostało zaledwie 210 dzieci, co oznacza, że dostało się zaledwie niecałe 43% chętnych. Jednocześnie, jak informuje dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, na dzień 11 września 2020 roku w mieście jest nadal 380 wolnych miejsc w żłobkach. Miejsca te są dostępne głównie na Mokotowie (w 9 żłobkach), Pradze Południe (w 3 żłobkach), Ursynowie (w 9 żłobkach). Ale ani jedno miejsce nie jest dostępne na Ochocie. Sytuacja taka nagminnie powtarza także przy kolejnych ogłoszeniach o dodawaniu miejsc w nowych placówkach, wykupionych przez miasto.

Ogłoszenia te szerokim łukiem omijają naszą dzielnicę lub są to pojedyncze placówki z niewielką ich liczbą. W tym roku przybyło zaledwie 12 nowych miejsc w jednym żłobku na Szczęśliwicach. Co istotne, w procesie rekrutacji mieszkańcy Ochoty dostają zaledwie jeden punkt za wybór placówki w dzielnicy, w której mieszkają. W praktyce nie daje im to żadnej realnej przewagi nad mieszkańcami innych części miasta.
Dodajmy, że brak nowych miejsc nie wynika z braku ofert prywatnych podmiotów, oferujących takie usługi opiekuńcze w naszej dzielnicy. Jak niedawno informował urząd, z sześciu ofert wybrano tylko dwie placówki do podpisania umowy.

W tej sytuacji nasz radny Łukasz Gawryś wystąpił o wyjaśnienie, dlaczego istnieje taka dysproporcja pomiędzy liczbą miejsc w żłobkach pomiędzy dzielnicami? Spytał też, czy ratusz zamierza zmienić ten stan rzeczy?
Wnosimy o zmianę polityki żłobkowej na bardziej sprawiedliwą oraz w większym stopniu uwzględniającą potrzeby mieszkańców naszej dzielnicy. Należy zdecydowanie zwiększyć liczbę miejsc w żłobkach na Ochocie zgodnie z zapotrzebowaniem, doprowadzając do stanu, w którym liczba chętnych będzie zbliżona do liczby oferowanych miejsc.