//„Polska dla Polaków” – tego domaga się wiceburmistrz Ochoty Grzegorz Wysocki (OWS)

„Polska dla Polaków” – tego domaga się wiceburmistrz Ochoty Grzegorz Wysocki (OWS)


Na hipokryzję zakrawa w tej sytuacji fakt, że po pobiciu na Słupeckiej ciemnoskórej 14-latki dzielnicowa PO zgłasza projekt stanowiska Rady Dzielnicy, domagając się podjęcia przez władze dzielnicy działań, „których celem będzie przeciwdziałanie postawom wrogości wobec osób o innych poglądach, wyznaniu, czy pochodzeniu”. Mają być one skierowane „przede wszystkim do uczniów naszych szkół”. Jednocześnie od trzech lat ta sama PO popiera swoimi głosami (wspólnie z b. SLD) wiceburmistrza Wysockiego, z którym jest w koalicji. Podlega mu… Wydział Oświaty, czyli ochockie szkoły.

Stanowisko zostało wczoraj przyjęte. Ma być realizowane. Przypomina się stare powiedzenie: diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni.