//Rondo na skrzyżowaniu Opaczewskiej i Bohaterów Września

Rondo na skrzyżowaniu Opaczewskiej i Bohaterów Września

Dwa dni temu Ochota – dzielnica m.st. Warszawy zakończyła budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Opaczewskiej i Bohaterów Września. Każdy mieszkaniec tego rejonu Szczęśliwic wie, że przed przebudową był to jeden z bardziej uciążliwych punktów na mapie komunikacyjnej tego rejonu miasta. Pierwszeństwo wyznaczone było tutaj w formie skrętu ze strony północnej w zachodnią. Co się zmieniło po przebudowie?

Samo pojawienie się ronda znacząco upłynniło ruch i ułatwiło pokonanie skrzyżowania – zniknęły kolejki pojazdów czekające od strony południowej i wschodniej. Jednocześnie sama forma skrzyżowania wymusza bardziej spokojną jazdę, gdyż zniknął problem z nietypowo ustawionym pierwszeństwem. Obecnie każdy musi się na tych samych zasadach włączyć do ruchu, co wymusza bardziej uważną jazdę.

Na plus należy także zaliczyć pojawienie się wysp dla pieszych (azyli) przy przejściach, poprawiających bezpieczeństwo. Natomiast za zdecydowany minus należy uznać brak wyniesionego skrzyżowania Drawskiej i Bohaterów Września, o co wnioskowaliśmy w fazie konsultacji.

Zdecydowanie godna pochwały jest budowa brakującego fragmentu chodnika po północno-zachodniej stronie skrzyżowania. Na minus należy uznać postawienie latarni na środku tego chodnika, który to błąd próbuje się korygować poszerzeniem ciągu pieszego. Wystarczyło po prostu postawić latarnię za tym chodnikiem.

Ucywilizowany został też istniejący parking, który wcześniej funkcjonował na płytach monowskich. Z racji progów i ograniczeń prędkości do 30 km/h, a także braku miejscu zrezygnowano z budowy drogi dla rowerów, ruch rowerowy będzie odbywał się na zasadach ogólnych na uspokojonej jezdni. Powstał za to wlot (jako czwarte ramię skrzyżowania) drogi dla rowerów w parku Szczęśliwickim, umożliwiający wjazd i wyjazd do parku z ulicy Bohaterów Września. To pierwsze takie rozwiązanie na Ochocie, zobaczymy, jak się sprawdzi – wlot ten nie został jeszcze otwarty.

I na sam koniec estetyka. Nie ma prefabrykatów, ale azyle i samo rondo są zrobione z płyt i kostki. Oceńcie sami, ale naszym zdaniem wygląda nie najgorzej. Podsumowując, to jedna z lepiej wykonanych inwestycji przez Urząd Dzielnicy, choć oddana z dużym opóźnieniem.