//Rozszerzenie SPPN na Ochocie coraz bliżej!

Rozszerzenie SPPN na Ochocie coraz bliżej!

Ogłoszono przetarg na dokumentację dotyczącą rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Ochocie

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa ogłosił dziś przetarg na „Przeprowadzenie badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego” na terenie Ochoty. Co kluczowe, badania i projekty obejmą cały obszar naszej dzielnicy nieobjęty obecnie strefą.

Zabiegaliśmy o to od ponad roku, uważając, że z jednej strony – ograniczy to napływ samochodów do naszej dzielnicy, z drugiej – poprawi sytuację parkingową dla mieszkańców. M.in. na nasz wniosek w ubiegłym roku Rada Dzielnicy podjęła (jednogłośnie) uchwałę w sprawie przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji.

Opracowanie będzie składać się z:
✅ inwentaryzacji stanu istniejącego,
✅ badania wykorzystania i zapotrzebowania na miejsca postojowe,
✅ propozycji zmian w organizacji ruchu,
✅ konsultacji społecznych,
✅ projektu zmian w organizacji ruchu (z uwzględnieniem uwag z konsultacji społecznych).

Otwarcie ofert ma nastąpić 7 kwietnia, zaś termin zakończenia prac na dokumentacją to 30 listopada bieżącego roku. Kolejnym krokiem będzie przetarg na wdrożenie zmian w organizacji ruchu, co umożliwi rozszerzenie strefy w przyszłym roku.

Link do dokumentacji przetargowej: https://zdm.waw.pl/zamowienia_publiczne/zdm-um-dzp-20-pn-17-20.