//Są oferty na dokończenie parku Zachodniego!

Są oferty na dokończenie parku Zachodniego!

Dziś nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na prace związane z budową parku Zachodniego. Na 5 z 6 zadań spłynęły oferty, w większości zbliżone do kwot kosztorysowych.

Kolejno są to:
1️⃣️ Wykonanie fontanny; 
3️⃣️ Wykonanie obiektów z nawierzchni EPDM i poliuretanowej oraz małej architektury; 
4️⃣ Wykonanie nawierzchni asfaltowych; 
5️⃣ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i mineralnej; 
6️⃣ Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Wszystko więc wskazuje na to, że już niedługo uda się podpisać umowy i przeprowadzić większość prac budowlanych na terenie parku – wyżej wymienione zadania pokrywają ponad 95% całej kwoty przetargu. Nie wpłynęła jedynie żadna oferta na dokończenie kawiarni.

Przypomnijmy: inwestycja miała się zakończyć w 2017 roku. Tak się nie stało z powodu bankructwa wykonawcy. Przez kolejny rok poprzednim władzom dzielnicy nie udało się znaleźć nikogo, kto budowę skończy. Tym razem wszystko wskazuje, że inwestycja ma szanse dojść do zaplanowanego końca.

Zestawienie ofert: https://bit.ly/2Nyb9u3

Zdjęcie: Ala Pupek