//Skandaliczny projekt ustawy, znanej jako lex deweloper, jest wciąż w grze

Skandaliczny projekt ustawy, znanej jako lex deweloper, jest wciąż w grze


Zachęcamy do przesyłania (tylko do 29.03.2018)) choćby krótkich uwag w ramach rządowych konsultacji społecznych na adres [email protected] (propozycje poniżej, możecie je skopiować, zmienić lub napisać całkiem od nowa).

Zabudowa obrzeży Pola Mokotowskiego apartamentowcami? To będzie możliwe nie tylko wbrew mieszkańcom, ale wręcz wbrew władzom miasta, jeślil ta ustawa wejdzie w życie. Wojewoda będzie mógł jednoosobowo wydawać zgody deweloperom na budowę osiedli mieszkaniowych nawet łamiących plany miejscowe (czyli uchwały rady gminy przyjmowane po szerokich konsultacjach społecznych – teraz będą one w tym względzie nic nie warte). Nasza walka z 2009 roku o zachowanie Pola Mokotowskiego w całości jako terenu zielonego może zostać zniweczona 

Nasze propozycje uwag (najważniejsze za Kongres Ruchów Miejskich, więcej na https://kongresruchowmiejskich.pl/lexdeweloper):

1) Żądamy zaprzestania prac nad przedmiotową ustawą i powrót do realizacji dokumentów rządowych (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Narodowy Program Mieszkaniowy).

2) Sprzeciwiamy się proponowanej regulacji możliwości wydawania pozwoleń na budowę wbrew zapisom planów miejscowych.

3) Sprzeciwiamy się proponowanej możliwości budowania osiedli bez porozumienia z gminą oraz przerzucania kosztów budowy infrastruktury na gminę.

4) Sprzeciwiamy się możliwości budowy bez nawiązania do sąsiedniej zabudowy i z obniżonymi standardami (np. nasłonecznienia).

5) Sprzeciwiamy się ignorowaniu w całej proponowanej procedurze konserwatora zabytków czy organów mających za zadanie chronienie przyrody (budowa będzie możliwa nawet przy ich całkowicie negatywnej opinii).

6) Sprzeciwiamy się możliwości wywłaszczania właścicieli nieruchomości pod budowę infrastruktury liniowej dla nowych osiedli.

7) Sprzeciwiamy się brakowi udziału społeczeństwa w procesie wydawania decyzji.

8) Sprzeciwiamy się brakowi ochrony terenów zielonych i rekreacyjnych, a także zabytkowych, przed zabudową.

Grafika: Akcja Miasto#lexdeweloper