//Zmiany w strefie płatnego parkowania od początku 2021 roku

Zmiany w strefie płatnego parkowania od początku 2021 roku

Rada miasta uchwaliła nowe zasady działania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Ceny za parkowanie i abonament oraz czas ich obowiązywania zostały zmienione pierwszy raz od 1️⃣2️⃣ lat❗️ Wprowadzenie zmian umożliwiła przyjęta przez Sejm półtora roku temu ustawa o elektromobilności. Dała ona gminom nowe uprawnienia. Co się zmieni?

✅ Wydłużono działanie strefy z obecnych 10 godzin (8:00-18:00) do 12 godzin (8:00-20:00). SPPN nadal będzie obowiązywać tylko w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt.

✅ Podwyższono stawki opłat za parkowanie w SPPN, które teraz wyniosą:
3,90 zł za 1. godzinę (obecnie 3,00 zł);
4,60 zł za 2. godzinę (obecnie 3,60 zł);
5,50 zł za 3. godzinę (4,20 zł);
3,90 zł za 4. godzinę i kolejne (obecnie 3,00 zł).

✅ Abonament mieszkańca SPPN, uprawniający do darmowego parkowania w pobliżu domu, będzie kosztował – tak samo, jak dotąd – 2,5 zł za miesiąc za pierwszy samochód (rozliczane rocznie). Jednak już za drugi i każdy kolejny samochód zarejestrowany pod jednym adresem opłatę abonamentową podniesiono do 100 zł miesięcznie (obecnie to zaledwie 30 zł rocznie), płatne rocznie lub w dwóch półrocznych ratach. To kwota zbliżona do ceny biletu miesięcznego na komunikację miejską.

Wprowadzane nowe zasady:

1️⃣ Odpowiadają na podnoszone od dawna postulaty waloryzacji opłat. Nie były one zmieniane od 2008 roku (sic!) pomimo 20% inflacji i 40% wzrostu wynagrodzeń.

2️⃣ Mają pomóc lepiej realizować główny cel wprowadzenia strefy, czyli rotację aut. Osobom, które przyjeżdżają do centrum na parę godzin coś załatwić, ma być łatwiej znaleźć miejsce postojowe.

3️⃣ Wpisują się w szerszy (choć nieśmiało realizowany) cel polityki transportowej miasta – ograniczanie ruchu pojazdów indywidualnych w centralnych dzielnicach Warszawy. Większość mieszkańców stolicy porusza się komunikacją publiczną. To ona powinna mieć priorytet, zwłaszcza w najlepiej skomunikowanej centralnej części stolicy.

4️⃣ Pomogą mieszkańcom łatwiej znaleźć miejsce do zaparkowania w pobliżu swojego domu. Na Ochocie będą też temu sprzyjać tzw. strefy mieszkańca, które mają zostać stworzone na podwórkach. Jeśli będzie takie zainteresowanie, zaparkować na nich będą mogły tylko osoby z identyfikatorem (okoliczni mieszkańcy oraz m.in. właściciele lokali użytkowych).

Liczymy na to, że kolejnym krokiem będzie rozszerzenie SPPN na Ochocie i Żoliborzu (konsultacje mają się odbyć jeszcze tej jesieni). A następnie – utworzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Umożliwi ona w ścisłym centrum miasta wprowadzenie wyższych opłat – tam, gdzie stawki ze „zwykłej” Strefy są zbyt niskie, przez co trudno znaleźć miejsce do zaparkowania (a jednocześnie jest to rejon najlepiej skomunikowany). Śródmiejska Strefa umożliwi także wprowadzenie opłat w weekendy i późnymi wieczorami w miejscach „rekreacyjnych”, obleganych, jak np. okolice Starówki czy fontann na Podzamczu.