//Aleksander Kopiński to nasz kandydat nr 1 na radnego w okręgu I (Stara Ochota):

Aleksander Kopiński to nasz kandydat nr 1 na radnego w okręgu I (Stara Ochota):

„Mam 43 lata. Ukończyłem Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Byłem redaktorem wydawnictw naukowych i edukacyjnych, obecnie pracuję w urzędzie państwowym. Jestem autorem ok. 150 publikacji książkowych i prasowych (historia, krytyka literacka, varsavianistyka, genealogia).

Moja rodzina związana jest z Ochotą od 1857 roku, czego pamiątką nazwa ulicy Kopińskiej w miejscu dawnego ogrodnictwa moich przodków. Sam mieszkam na Kolonii Lubeckiego od 10 lat. Znam naszą dzielnicę na wylot, czego dowodem zwycięstwo w pierwszej (i chyba jedynej) edycji Matury Ochockiej – konkursu wiedzy o naszej dzielnicy, zorganizowanego przez Ośrodek Kultury Ochoty OKO (2009).

Społecznie działam w spółdzielni mieszkaniowej „Bandera”, Radzie Rodziców Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie i Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Środowisko Batalionu „Gustaw”, w którym walczył mój dziadek-powstaniec warszawski). Jestem Honorowym Dawcą Krwi Zasłużonym dla Zdrowia Narodu i dumnym ojcem dwóch zuchów ochockiej 16 WDHiGZ (Warszawska Szesnastka).

————————————————-

Sprawy, którymi chcę się zająć w Radzie Dzielnicy:

 Wyprostowanie Alej Jerozolimskich
Budowa brakującej jezdni do pl. Zawiszy. Rozważenie budowy parkingu podziemnego pod nową jezdnią. Przywrócenie lokalnego charakteru ul. Niemcewicza.

 Rewitalizacja placu Narutowicza i Przyjazna Grójecka
Wyprostowanie wschodniej jezdni Grójeckiej na placu, mniejsza pętla tramwajowa, kameralne pawilony kawiarniane na skwerze. Grójecka od Banacha do Niemcewicza jako estetyczna ulica handlowo-usługowa. Wygodne szerokie chodniki i ścieżki rowerowe, więcej zieleni, nowe miejsca postojowe na jezdni. Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania z Wawelską.

 Zielona Oś – rozwiązanie problemu ulicy Wawelskiej
Nowy park liniowy od Alej Jerozolimskich do skarpy wiślanej nad schowaną w tunelu Trasą Łazienkowską. Zostawienie na powierzchni jezdni tylko dla ruchu lokalnego. Połączenie terenów Kolonii Lubeckiego i Staszica oraz kampusu UW z Polem Mokotowskim. Nowe trasy spacerowe wśród drzew i ścieżki rowerowe.

 Lepsze warunki edukacji publicznej
Podniesienie i wyrównanie poziomu nauki, likwidacja dwuzmianowości w szkołach podstawowych, realny priorytet dla uczniów z rejonu. Przywrócenie niekomercyjnych zajęć dodatkowych i kuchni szkolnych w stołówkach. Dostosowanie godzin pracy świetlic szkolnych i opieki w przedszkolach do potrzeb rodziców. Zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do każdej szkoły i przedszkola (dojścia pieszo, dojazdu na rowerze, hulajnodze). „Filtry Lindleya dla małych ochocian” – rozwój współpracy szkół publicznych z Działem Promocji i Edukacji Ekologicznej MPWiK, zwiedzanie zabytkowych Filtrów przez dzieci ze wszystkich klas w dzielnicy.

 Renowacja III Ogrodu Jordanowskiego przy Wawelskiej
Kompleksowy remont pawilonu Jordanka i modernizacja wyposażenia placówki. Budowa nowego pawilonu i stworzenie w nim nowego żłobka publicznego (drugiego na Starej Ochocie) oraz domu dziennego pobytu dla seniorów (drugiego w dzielnicy, po placu Pod Skrzydłami).

 Interaktywne place zabaw dla dzieci
Nowoczesne miejsca poznawania świata poprzez zabawę, wykonane z materiałów naturalnych (drewno, ziemia itp.). Tematyka wyposażenia placów zabaw: „naukowo-eksperymentalna” w parku Skłodowskiej-Curie (w nawiązaniu do patronki miejsca i sąsiedniego kampusu UW), „przyrodnicza” na Polu Mokotowskim (wpisująca się w program renaturalizacji parku, przyjęty przez miejski Zarząd Zieleni).

 Dbałość o lokalne uliczki i parki
Remonty zniszczonych jezdni: intensywne, prowadzone na bieżąco naprawy, łatanie wykruszeń itp. Eleganckie chodniki z płyt, likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w poruszaniu się oraz rodziców z wózkami. Częste sprzątanie ulic i skwerów. Troskliwa pielęgnacja drzew i krzewów, stop zaniedbywaniu zieleni, które prowadzi do wycinek. Nowe nasadzenia spójne z charakterem zieleńców.

 Ochrona zabytkowej Starej Ochoty
Należyta dbałość o obszary zabytkowe: okolice Filtrów oraz placów Starynkiewicza i Narutowicza, Kolonie Staszica i Lubeckiego. Stop zagęszczaniu zabudowy, które narusza charakter dzielnicy i obniża jakość życia mieszkańców. Promocja wzorców estetyki ulicznej i konserwacji (remonty z poszanowaniem stylu modernistycznego, kolorystyka elewacji, szyldy), opracowanie księgi dobrych praktyk, organizacja warsztatów dla zarządców budynków.”