//Koalicja na Ochocie pod znakiem zapytania

Koalicja na Ochocie pod znakiem zapytania

Pan Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Szanowny Panie Prezydencie!
W listopadzie 2018 roku jako Ochocianie zawarliśmy koalicję w Radzie Dzielnicy Ochota z klubem Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska Warszawa Ochota i Nowoczesna Warszawa Ochota). Nie jest tajemnicą, że stało się to za sprawą Pańskiej woli porozumienia i współpracy z warszawskimi ruchami miejskimi, których koalicję wyborczą do samorządu my, Ochocianie, współtworzyliśmy.

Na mocy umowy koalicyjnej do Zarządu Dzielnicy Ochota weszły: Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz, jej Zastępca Ewa Kacprzak-Szymańska i nasza wiceburmistrz Maria Środoń. Był to pierwszy w historii stolicy zarząd złożony z samych kobiet. Przez minione przeszło półtora roku współpraca układała się wzorcowo. Dość powiedzieć, że nasza dzielnica osiągnęła w 2019 roku wykonanie budżetu inwestycyjnego na niezwykle wysokim poziomie 97,4%.

Tymczasem w dniu wczorajszym – właśnie wtedy, gdy Pan składał w Państwowej Komisji Wyborczej podpisy poparcia dla swojej kandydatury w wyborach na Prezydenta RP – z ochockiego klubu Koalicji Obywatelskiej niespodziewanie wystąpiły dwie radne. Nie znamy powodów ich decyzji. Jednak wobec faktu, że dotąd koalicja KO i nas, Ochocian, dysponowała 13 głosami w 23-osobowej radzie, oznacza to utratę większości i tym samym zakończenie wspólnych rządów w dzielnicy.

Dlatego zwracamy się do Pana Prezydenta, jako do patrona i gwaranta dotychczasowej koalicji naszych ugrupowań, z pytaniem: czy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska zamierza kontynuować współpracę z Ochocianami i jest w stanie zapewnić stabilną reprezentację, czy też nie jest w stanie utrzymać radnych w swoim klubie i tym samym z koalicji rezygnuje?

Z wyrazami szacunku,

Maria Środoń, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, prezes Stowarzyszenia Ochocianie
Łukasz Gawryś, Radny Dzielnicy Ochota, Przewodniczący Klubu Radnych Ochocianie
Daniel Zalewski, Radny Dzielnicy Ochota, Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Ochocianie
Aleksander Kopiński, Radny Dzielnicy Ochota, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ochota