//Czy w parku Szczęśliwickim będzie dochodziło do wypadków?

Czy w parku Szczęśliwickim będzie dochodziło do wypadków?

Od mieszkańców otrzymaliśmy sygnały, że po wybudowaniu – kosztem zieleni – nowego parkingu przy ośrodku narciarskim znacząco pogorszyło się bezpieczeństwo. Miejsca postojowe znajdują się przy samym przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym, ograniczając wzajmeną widoczność. Zaparkowane samochody zasłaniają pieszych i rowerzystów, próbujących pokonać jezdnię. Warto dodać, że z tego przejścia i przejazdu często korzystają dzieci.

Trudno zrozumieć, dlaczego urzędnicy ze Stołecznego Centrum Sportu „AKTYWNA WARSZAWA” odpowiedzialni za ten parking zupełnie zignorowali podstawowe zasady bezpieczeństwa. Warto dodać, że przepisy (art. 49 kodeksu drogowego) określają jednoznacznie: „Zabrania się zatrzymania pojazdu […] na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem”.

Dlatego nasz radny Łukasz Gawryś wystąpił z interpelację o usunięcie tych miejsc postojowych, które ograniczają widoczność. Sytuacja, w której wygodę podjechania samochodem pod sam stok uznaje się za ważniejszą niż bezpieczeństwo ludzi, w tym dzieci, jest dla nas zupełnie nieakceptowalna.

Renata Kaznowska – Wiceprezydent m.st. Warszawy

Link do interpelacji: https://bip.warszawa.pl/…/04250D78-8C69-4EFA-AFDB-93C6B2DF3…