//Justyna Glusman wchodzi do ratusza!

Justyna Glusman wchodzi do ratusza!

Ochocianka i kandydatka koalicji Ruchów Miejskich na urząd prezydenta wchodzi do zarządu miasta! Obejmie stanowisko dyrektora-koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni. Objęcie tej funkcji zaproponował jej Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Justyna Glusman tematyką zieleni miejskiej i ochrony środowiska zajmuje się od wielu lat. W latach 2017–2018 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego przy Biurze Ochrony Środowiska. Obecnie do zakresu jej obowiązków będzie należał nadzór i zarządzanie tematami związanymi z zielenią i zrównoważonym rozwojem.

– Zdecydowałam się przyjąć to wyzwanie – mówi Justyna Glusman – Oznacza to wzięcie współodpowiedzialności za zieloną infrastrukturę miasta, jeden z kluczowych warunków wysokiej jakości życia, o który ruchy miejskie walczą od lat. Tak jak zapowiadałam podczas całej kampanii wyborczej, będę się angażować w takie działania, które zmieniają Warszawę na dobre. Po raz pierwszy w historii Warszawy reprezentant ruchów społecznych otrzymał propozycję zajęcia tak wysokiego stanowiska i przejęcia kluczowych kompetencji. To jest nasz wspólny sukces. Warszawa potrzebuje racjonalnego systemu zarządzania zasobami zielonymi, zwiększania pokrycia powierzchni miasta koronami drzew, nasadzeń wzdłuż głównych ulic, utworzenia sieci zielonych korytarzy. Takie też będą moje priorytety.

Justyna Glusman zapowiada również współpracę z lokalnymi organizacjami oraz inicjatywami w dzielnicach, które – działając na co dzień z mniejszymi społecznościami – znają najlepiej lokalne problemy.

Z wykształcenia Justyna Glusman jest ekonomistką, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz London School of Economics, gdzie w 2009 uzyskała tytuł doktora. Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach polityki regionalnej, samorządowej, szczególnie w kontekście unijnym. Od ponad dziesięciu lat działa w naszym stowarzyszeniu Ochocianie.

Więcej o Justynie Glusman można przeczytać na jej stronie: http://justynaglusman.pl.