//Kolejne uwagi do studium

Kolejne uwagi do studium

Trasa Łazienkowska w tunelu na Ochocie i w Śródmieściu, realna ochrona Reduty Ordona oraz miejska al. Niepodległości – to nasze dodatkowe propozycje do nowego studium zagospodarowania Warszawy

Miesiąc temu złożyliśmy kilkanaście wniosków (propozycji) do nowego studium zagospodarowania stolicy (bit.ly/studium-wnioski-ochocian). Jest to ramowy dokument, który określa na kolejne dekady kierunki rozwoju przestrzennego naszego miasta. W związku z przedłużeniem terminu konsultacji złożyliśmy jeszcze trzy dodatkowe wnioski:

1️⃣️️ Trasa Łazienkowska od skarpy wiślanej do Alej Jerozolimskich powinna docelowo zostać poprowadzona w tunelu. 

Na powierzchni powinny zostać urządzone tereny zieleni, a także wytyczona linia tramwajowa od Dworca Zachodniego do ronda Wiatraczna oraz niewielka ulica o znaczeniu lokalnym (zapewniająca obsługę komunikacyjną przyległych posesji i kwartałów).

️2️⃣️ Wpisany do rejestru zabytków teren Reduty Ordona powinien zostać oznaczony jako tereny zieleni z nakazem zachowania reliktów ziemnych Reduty i dopuszczeniem tam możliwości budowy placówki muzealnej (która mogłaby być np. częściowo schowana w ziemi). 

To będzie realna ochrona Reduty – obecnie jest to teren przeznaczony w Studium i planie miejscowym pod zabudowę. Niestety, sam wpis do rejestru zabytków nie musi w przyszłości oznaczać dostatecznej ochrony tego terenu przed przekształceniami, w tym nawet inwestycjami deweloperskimi.

3️⃣ Aleja Niepodległości powinna mieć docelowo bardziej miejski charakter – klasa drogi w studium powinna zostać zmieniona z głównej na zbiorczą (analogicznie jak jest to w studium przewidziane docelowo dla ul. Chałubińskiego i dalszego przedłużenia tego ciągu – al. Jana Pawła II).

Pełna treść naszego pisma: http://ochocianie.pl/wp-content/uploads/2019/02/Wnioski-do-Studium-uzupełnienie-2019.02.28.pdf